Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
MIM427 Kentsel Trafik Planlaması 927003 4 7 3

Dersin Amacı

Kent içi karayolu trafiğinin yönetim ve planlanmasıyla ilgili temel prensiplerin ve öneminin öğrencilere aktarılması amaçlanmaktadır. Dersin amacı doğrultusunda karayolu ve trafik akışına ilişkin temel kavramların, tasarım ilkelerinin anlatılması hedeflenmektedir. Bunun yanı sıra ulaştırmada sürdürülebilirliğin, sürdürülebilir ulaşım modellerinin ve akıllı ulaşım sistemlerinin temel yapısı ve trafik veri analizi hakkında bilgilerin öğrencilere sunulması hedeflenmektedir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Çağlar KOŞUN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Trafik Mühendisliği ve Uygulamaları, Argun TUNÇ, Asil Yayın Dağıtım, Ankara, 2003. Kentsel Trafik Planlaması El Kitabı; A Handbook on Urban Traffic Planning, Feyyaz ERPİ, METU, Ankara, 1980. Kentsel Ulaşım, Tülay KILINÇASLAN, Cüneyt ELKER, Ela BABALIK SUTCLIFFE, (Der. Tülay Kılınçaslan), Ninova Yayıncılık, İstanbul, 2012. Traffic Engineering, Roger P. ROESS, Elena S. PRASSAS ve William R. MCSHANE, Upper Saddle River: Pearson, US, 2011. (Opsiyonel) Transport Planning and Traffic Engineering, Coleman O'FLAHERTY (Ed.), Elsevier, 1997. (Opsiyonel) Sustainable Transportation Planning: Tools for Creating Vibrant, Healthy and Resilient Communities, Jeffrey Tumlin, John & Wiley Sons, 2012. (Opsiyonel)

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Karayolu trafik akışı ve planlamasıyla ilişkili temel unsurlar ve tasarım ilkeleri dersin içeriğini oluşturmaktadır. Ulaştırmada sürdürülebilirlik ve akıllı ulaşım sistemleri konuları da ders kapsamında ele alınacaktır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 75 1
6 Uygulama/Pratik 1 25 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 3 3
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 13 4 52
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 3 1 3
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 6 6
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 8 8

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Trafik planlamasına giriş ve ulaştırma türleri HAFTA1.pptx
2 Trafik mühendisliği etütlerine giriş HAFTA2.pptx
3 Karayolu kademelenmesi, kent ve karayolu tipolojileri HAFTA3.pptx
4 Bisiklet yol/ağ planlaması ve tasarımı ilkeleri HAFTA4.pptx
5 Otopark alanı tasarımı ve planlaması HAFTA5.pptx
6 Toplu taşım sistemleri HAFTA6.pptx
7 Yaya trafiği ve yaya yolu tasarım/planlama ilkeleri HAFTA7.pptx
8 Trafik sakinleştirme stratejileri HAFTA8.pptx
9 Ara sınav
10 Geçmiş konuların değerlendirilmesi Sürdürülebilir kentsel ulaşım HAFTA10.pptx
11 Talep yönetimi ve sürdürülebilir ulaşım HAFTA11.pptx
12 Öğrenci sunumları ve tartışma HAFTA12.pptx
13 Trafik sayım yöntemleri Akıllı ulaşım sistemlerinin temelleri HAFTA13.pptx
14 Tüm konuların değerlendirilmesi ve tartışma HAFTA14.pptx
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1254191 Karayolu trafiğini oluşturan elemanları, yol kademelenmesini açıklayabilecektir.
2 1254192 Otopark, bisiklet ve yaya yolu planlama/tasarım ilkelerini öğrenecektir.
3 1254193 Trafik planlamasının gerekliliğini ve önemini kavrayabilecektir.
4 1254194 Trafikteki problemleri gözlemleyebilecek ve çözüm arayabilecektir.
5 1254195 Yaya, bisiklet ve motorlu taşıtların trafikteki ilişkisini ve önemini öğrenip değerlendirebilecektir.
6 1295902 Sürdürülebilir ulaşımın önemini kavrayabilecektir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69908 Uygun sunumlar yapmak için el çizimleri ve bilgisayar teknolojilerinin de kullanıldığı çeşitli tekniklerle programlama ve tasarım sürecinin her aşamasını biçimsel olarak ifade eder.
2 69909 Mimari ve kentsel tasarım süreçlerinde görsel ve yazılı bilgileri elde ederek sınıflandırır, değerlendirir, projelerin oluşturulması ve geliştirilmesinde kullanır.
3 69912 İki ve üç boyutlu mimari ve kentsel tasarımda görsel algıyı öğrenir ve düzenleme ilkelerinin oluşum, gelişim ve uygulamalarını anlar.
4 69913 Yeni Ulusal ve bölgesel mimarlık ve kentsel tasarımda tarihi çevrenin etki ve önemini anlar.
5 69914 Yeni Tarihi çevreyi tanıma ve koruma bilinci kazanarak tarihi yapıları belgelemek, rölöve ve restorasyon projelerini hazırlamak için gerekli temel teknikleri kavrar.
6 69915 Çevre-insan-kültür etkileşimini, farklı davranış kalıpları, sosyal ve mekânsal örüntüleri anlar, kullanıcı gereksinimlerini bulma, çözümleme sorumluluğunu kavrar.
7 69918 Sürdürülebilirliğin mimari ve kentsel tasarım kararlarındaki önemine bağlı olarak, doğal ve yapay kaynakların korunması ve sağlıklı bina ve yerleşmelerin oluşturulmasındaki önemini kavrar.
8 69919 Temel mimari tasarım ilkelerini öğrenerek, bina, iç mekân ve yerleşim düzeyinde tasarım kararı verme becerisine sahip olur.
9 69920 Tesisat, elektrik, düşey sirkülasyon, iletişim, yangın koruma ve yaşam güvenliği sistemlerinin oluşturduğu bina servis sistemleri tasarımının temel ilkelerini anlar.
10 69910 Farklı düzeylerde araştırma becerisi kazanır
11 69911 Özgün bir fikirden yola çıkarak sonuca varma becerisi kazanır
12 69921 Teoriden yararlanarak somut bir proje üretme becerisi kazanır
13 69936 Teknolojiden yararlanma becerisi kazanır
14 69916 Araştırma yetkinliği kazanır
15 69917 Araştırma bulgularını mesleki uygulamalarda kullanma yetkinliği kazanır
16 69922 Araştırma yetkinliği kazanır
17 69923 Araştırma bulgularını mesleki uygulamalarda kullanmayı öğrenir
18 69930 Farklı meslek alanlarındaki çalışma sistemlerini öğrenir
19 69931 Yeni Program Çıktısı
20 69924 Disiplinlerarası çalışma yetkinliği kazanır
21 69925 Uluslararası ortamda iletişim kurma deneyimi kazanır
22 69932 Topluluğa sunum yapma yetkinliği kazanır
23 69935 Yerel toplum ve kullanıcılarla iletişim kurma yetkinliği kazanır
24 69926 Tasarım fikirlerini iki ve üç boyutlu olarak ifade etme yetkinliği kazanır
25 69927 Kent ve yer bağlamında mimari tasarım yapma yetkinliğini kazanır
26 69928 Bilgisayar ortamında tasarım ve çizim becerisi kazanır
27 69929 Uluslararası ve ulusal mimarlık dünyasındaki gelişmeleri izleme ve yenilikleri kullanma yetkinliği kazanır
28 69933 Sürdürülebilir mimarlık ilkeleri doğrultusunda çalışma yetkinliği kazanır
29 69934 Profesyonel mimarlarla (eğitim ve seminerler ortamında karşı karşıya gelerek) diyalog kurma ve çağdaş uygulamaları yorumlama yetkinliği kazanır

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5
2 5 5 5 5
3 5 5 5 5 5
4 5 5 5 5 5 5
5 5 5 5 5
6 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek