Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
MIM437 Ütopya ve Kent 927003 4 7 3

Dersin Amacı

Bu dersin amacı ‘var olan’ın eleştirisini idealize edilmiş kent ve toplum örnekleri üzerinden örneklendiren ve açıklayan ütopyacı yaklaşımların ortaya konarak aslında gerçekliğe de katkı sağlayan tarihten günümüze uzanan ütopya anlatımlarının mimari ve kentsel tasarıma olan etkilerinin kavranmasını sağlamaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğretim Üyesi Tuğçe ŞANLI

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Lang, F. (1927). Metropolis. Huxley, A. (2016). Cesur Yeni Dünya (10th ed.). İthaki Yayınları. George Orwell. (2016). 1984. Can yayınları. Gilman, C. P. (2007). Kadınlar Ülkesi. Otonom Yayıncılık. Bacon, F. (2014). Yeni Atlantis. Alfa yayınları. Havemann, R. (2000). Yarın. Kaynak Yayınları. Calvino, I. (2002). Görünmez Kentler. Yapı Kredi Yayınları. Campanella, E. (2011). Ekotopya. Agora Kitaplığı. P.M. (2002). Bolo Bolo. Kaos Yayınları. Campella, T. (1602). Güneş Ülkesi (1 (yılı 20). SAY Yayinlari. More, T. (1516). Ütopya (4. basım 2). Alfa yayınları.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Ders üç bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde ütopya ve kent kavramı genel hatlarıyla ortaya konulurken sonraki haftalarda sunumlar üzerinden incelenmek üzere 13 kaynakla dünya tarihinde ortaya konan ütopyalar ve distopyalar irdelenecek ve aslında ütopya denince üzerinde çok da durulmayan Türk ütopyaları da değerlendirilecektir. Bu kapsamda, dersin takip eden haftaları ise grup çalışmalarının sunumlarına ayrılmıştır, burada öğrencilerden grup olarak çalışacakları konular üzerinden sunumlar hazırlamaları istenecektir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 60 1
5 Derse Katılım 14 10 1
10 Tartışma 14 30 1
2 Final Sınavı 1 50 1
40 Proje Hazırlama 1 25 1
41 Proje Sunma 1 25 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 12 2 24
19 Beyin Fırtınası 10 2 20
22 Proje Hazırlama 1 5 5
23 Proje Sunma 1 2 2
25 Proje Tasarımı /Yönetimi 1 4 4
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 5 5
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 5 5
34 Okuma 1 4 4
54 Ev Ödevi 2 1 2

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Giriş - Dersin tanıtılması 1-HAFTA-ÜTOPYA VE KENT.pdf
2 Ütopyanın tanımı ve tarih içerisinde gelişimi 2-HaftaÜTOPYA VE KENT.pdf
3 Ütopya ve tasarım arasındaki ilişki, Klasik ütopyalar 3-HAFTA-ÜTOPYA VE KENT.pdf
4 Klasik ütopyalar - II 4-HaftaÜTOPYA VE KENT.pdf
5 Zaman içerisinde değişen ütopya anlayışı – Eylemsel Ütopyaların doğuşu 5.Hafta_Utopia_Kent.pdf
6 Eylemsel Ütopyalar - II 6-HAFTA-METROPOLİS FİLMİ.docx
4-HaftaÜTOPYA VE KENT.pdf
7 Distopyalar ve gelecekçi Ütopyalar 7-HAFTA-2019_UTOPYA.pdf
8 Yeni Kentleşme akımı 8-HAFTA- 2019_UTOPYA.pdf
9 ARA SINAV
10 Film gösterimi Fritz Lang 1927 - Metropolis 6-HAFTA-METROPOLİS FİLMİ.docx
11 Öğrenci sunumları - Thomas More Ütopya Tomaso Campella – Güneş Ülkesi Calvino – Görünmez Kentler ÜK-sunumlar 10-14 haftalar.pdf
12 Öğrenci Sunumları - P.M. Bolo Bolo / Robert Havemann – Yarın / Francis Bacon – Yeni Atlantis ÜK-sunumlar 10-14 haftalar.pdf
13 Öğrenci sunumları - Ernest Callenbach – Ekotopya / Charlotte Perkins Gilman – Kadınlar Ülkesi / Ursula K. Le Guin - Mülksüzler ÜK-sunumlar 10-14 haftalar.pdf
14 Öğrenci sunumları George Orwell – 1984 / Aldous Huxley – Cesur Yeni Dünya/ Yevgeni Zamyatin – Biz ÜK-sunumlar 10-14 haftalar.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1496527 Mimari ve kentsel tasarımla gerçeklik arasında görünür ve görünmez bağları kurabilmek
2 1496528 Edebi nitelikler de taşıyan eserler üzerinden ütopya, distopya tasvirlerini pekiştirmek – gerçeklikle – idealize edilen tasavvurlar arasında bağ kurmak
3 1496529 Okuduğunu eleştirel bir dille mekânsal tasvire dayandırmak
4 1496530 Takım çalışması ruhunu kavramak ve pekiştirmek

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 77623 Uygun sunumlar yapmak için el çizimleri ve bilgisayar teknolojilerinin de kullanıldığı çeşitli tekniklerle programlama ve tasarım sürecinin her aşamasını biçimsel olarak ifade eder.
2 77624 Mimari ve kentsel tasarım süreçlerinde görsel ve yazılı bilgileri elde ederek sınıflandırır, değerlendirir, projelerin oluşturulması ve geliştirilmesinde kullanır.
3 77627 İki ve üç boyutlu mimari ve kentsel tasarımda görsel algıyı öğrenir ve düzenleme ilkelerinin oluşum, gelişim ve uygulamalarını anlar.
4 77628 Yeni Ulusal ve bölgesel mimarlık ve kentsel tasarımda tarihi çevrenin etki ve önemini anlar.
5 77629 Yeni Tarihi çevreyi tanıma ve koruma bilinci kazanarak tarihi yapıları belgelemek, rölöve ve restorasyon projelerini hazırlamak için gerekli temel teknikleri kavrar.
6 77630 Çevre-insan-kültür etkileşimini, farklı davranış kalıpları, sosyal ve mekânsal örüntüleri anlar, kullanıcı gereksinimlerini bulma, çözümleme sorumluluğunu kavrar.
7 77633 Sürdürülebilirliğin mimari ve kentsel tasarım kararlarındaki önemine bağlı olarak, doğal ve yapay kaynakların korunması ve sağlıklı bina ve yerleşmelerin oluşturulmasındaki önemini kavrar.
8 77634 Temel mimari tasarım ilkelerini öğrenerek, bina, iç mekân ve yerleşim düzeyinde tasarım kararı verme becerisine sahip olur.
9 77635 Tesisat, elektrik, düşey sirkülasyon, iletişim, yangın koruma ve yaşam güvenliği sistemlerinin oluşturduğu bina servis sistemleri tasarımının temel ilkelerini anlar.
10 77625 Farklı düzeylerde araştırma becerisi kazanır
11 77626 Özgün bir fikirden yola çıkarak sonuca varma becerisi kazanır
12 77636 Teoriden yararlanarak somut bir proje üretme becerisi kazanır
13 77651 Teknolojiden yararlanma becerisi kazanır
14 77631 Araştırma yetkinliği kazanır
15 77632 Araştırma bulgularını mesleki uygulamalarda kullanma yetkinliği kazanır
16 77637 Araştırma yetkinliği kazanır
17 77638 Araştırma bulgularını mesleki uygulamalarda kullanmayı öğrenir
18 77645 Farklı meslek alanlarındaki çalışma sistemlerini öğrenir
19 77646 Yeni Program Çıktısı
20 77639 Disiplinlerarası çalışma yetkinliği kazanır
21 77640 Uluslararası ortamda iletişim kurma deneyimi kazanır
22 77647 Topluluğa sunum yapma yetkinliği kazanır
23 77650 Yerel toplum ve kullanıcılarla iletişim kurma yetkinliği kazanır
24 77641 Tasarım fikirlerini iki ve üç boyutlu olarak ifade etme yetkinliği kazanır
25 77642 Kent ve yer bağlamında mimari tasarım yapma yetkinliğini kazanır
26 77643 Bilgisayar ortamında tasarım ve çizim becerisi kazanır
27 77644 Uluslararası ve ulusal mimarlık dünyasındaki gelişmeleri izleme ve yenilikleri kullanma yetkinliği kazanır
28 77648 Sürdürülebilir mimarlık ilkeleri doğrultusunda çalışma yetkinliği kazanır
29 77649 Profesyonel mimarlarla (eğitim ve seminerler ortamında karşı karşıya gelerek) diyalog kurma ve çağdaş uygulamaları yorumlama yetkinliği kazanır

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Öğrenme Çıktısı
1 4 2
2 3
3 4
4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek