Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
MIM406 Mimari Portfolyo Tasarımı 927003 4 8 3

Dersin Amacı

Bu dersin ana amacı, öğrencilere lisansüstü eğitim ya da uygulamaya dönük başvurularında kullanacakları, çalışmaları ve yeteneklerini gösteren bir mimarlık portfolyosu tasarlamalarrında yardımcı olmaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr.Öğretim Üyesi Serpil Kaptan Öğr. Gör. Saya Kaynama

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Pile, John F., İnterior Design 3 Edition, 2003 2. Neufert, Erns., Yapı Tasarımı, 2000 3. İTÜ, Portfolyo Tasarım üzerine araştırma, 2002 4. Zevi, Buruno, Mimariyi Görmeyi Öğrenmek, 1990 5. Ching, Mimarlık: Biçim, Mekan, Düzen

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Portfolyonun hedef kitlesinin ve sunulacak çalışmaların saptanmasına, sunum biçim ve tekniklerinin belirlenmesine yönelik bilgiler. Özgeçmiş hazırlama ve farklı formatlarda profesyonel portfolyo oluşturma ve iş yaşamına yönelik çalışmalarda tasarımcı-müşteri ilişkisini içeren uygulamalar. Kütüphane kullanımı, fikirlerin grafiksel anlatımı, temel araştırma teknikleri, internet üzerinden araştırma yapılması, resmi yazışma teknikleri ve portfolyo hazırlanması hakkında temel bilgiler. Ders, maket fotoğraflama, sayfa düzenleme ve grafik tasarım yöntemleri hakkında ipuçları veren bir tasarım atölyesi seklindedir. Öğrencilerin bu sürece hakim olmalarına yardımcı olacak sunum ve ödevler hazırlanmıştır. Portfolyonun bireysel olarak nasıl geliştirilebileceği konusunda fikir vermek için, farklı düzenleme, grafik ve taslak örnekleri gösterilmektedir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 90 1
54 Ev Ödevi 2 10 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 3 3
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 13 4 52
10 Tartışma 3 1 3
24 Seminer 5 2 10
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 2 2
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 2 2

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dersin işlenişi ilgili bilgi verilmesi Ders hakkında ön bilgi edinilmesi.
2 Özgeçmiş (CV) hazırlanması üzerine bilgi verilmesi Özgeçmiş (CV) hazırlanması üzerine ön bilgi edinilmesi
3 Yapılmış özgeçmiş (CV) örnekleri İncelenmesi Yapılmış özgeçmiş (CV) örneklerinin araştırılması
4 (Ödev 1) Özgeçmiş (CV) hazırlanması Araştırılan örnekler üzerinde inceleme yapılması
5 Logoların, kartvizitlerin hazırlanması. Araştırılan örnekler üzerinde inceleme yapılması
6 Yazı karakterinin kavramının anlaşılması. Helvetica filminin izlenmesi. Notlanması gereken özgeçmiş (CV) örneklerinin hazırlanması. Portfolyo tasarımı hakkında bilgi edinilmesi.
7 Portfolyo tasarımı üzerine bilgi verilmesi. Portfolyo örneklerinin incelenmesi Portfolyo tasarımı üzerine görsel çalışmaların yapılması.
8 Portfolyo tasarımı üzerine görsel çalışma yapılması, Portfolyo örneklerinin incelenmesi ve toplanması. Sayfa düzenleme ( InDesign ve Illustrator, Photoshop ). Tipografi ve renk ile birlikte kullanımı. Portfolyo tasarımı üzerine görsel çalışmalarının yapılması. Örneklerin toplanması
9 VİZE sınavı (ödev teslimi). Kendilerine ait bir Mimari proje çalışması için portfolyo tasarımı Seçilen mimarın projelerinin incelenmesi ve toplanması
10 Yapılan proje ve tasarımlar üzerine kritik verilecek, teknik çizimleri ve detay paftaları incelenmesi. Proje tasarımlarının teknik çizim ve detay paftalarının hazırlanması
11 Bilgisayar destekli A3 boyutlarında portfolyo tasarımı istenmesi. ( Final Ödevi) Final ödevine hazırlanılması
12 Bilgisayar destekli A3 boyutlarında portfolyo tasarım istenmesi. ( Final Ödevi) Final ödevine hazırlanılması
13 Yapılan portfolyo tasarımları üzerine kritik verilmesi Portfolyo tasarımlarının görsellerinin ve çizimlerinin hazırlanılması.
14 Basılı ve dijital portfolyo sunumu. Öğrenci portfolyo sunumları ve sınıfta değerlendirilmesi Dijital portfolyoların hazırlanması
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1276513 Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler; Dört yıllık eğitim süresince yapılan çalışmaların imajlarını ve tanımlarını bir araya getirirken bu süreç boyunca tecrübe edilen yeteneklerin iyi bir değerlendirmesini yapma yetisini geliştirebilecektir.
2 1276514 Çalışmada ve bu çalışmanın sunumunda düşünce netliğini arayabilecektir
3 1276515 Projelerin organizasyonu, düzeltilmesi, basit ve net tanımlanması üzerine konsantre olabilecektir.
4 1276516 Grafik sunum da kompozisyon tekniklerini uygulayabilecektir.
5 1276517 Dijital ve elle yapılan sunum tekniklerinin kombinasyonunu kullanarak sayfa düzeni oluşturabilecektir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69908 Uygun sunumlar yapmak için el çizimleri ve bilgisayar teknolojilerinin de kullanıldığı çeşitli tekniklerle programlama ve tasarım sürecinin her aşamasını biçimsel olarak ifade eder.
2 69909 Mimari ve kentsel tasarım süreçlerinde görsel ve yazılı bilgileri elde ederek sınıflandırır, değerlendirir, projelerin oluşturulması ve geliştirilmesinde kullanır.
3 69912 İki ve üç boyutlu mimari ve kentsel tasarımda görsel algıyı öğrenir ve düzenleme ilkelerinin oluşum, gelişim ve uygulamalarını anlar.
4 69913 Yeni Ulusal ve bölgesel mimarlık ve kentsel tasarımda tarihi çevrenin etki ve önemini anlar.
5 69914 Yeni Tarihi çevreyi tanıma ve koruma bilinci kazanarak tarihi yapıları belgelemek, rölöve ve restorasyon projelerini hazırlamak için gerekli temel teknikleri kavrar.
6 69915 Çevre-insan-kültür etkileşimini, farklı davranış kalıpları, sosyal ve mekânsal örüntüleri anlar, kullanıcı gereksinimlerini bulma, çözümleme sorumluluğunu kavrar.
7 69918 Sürdürülebilirliğin mimari ve kentsel tasarım kararlarındaki önemine bağlı olarak, doğal ve yapay kaynakların korunması ve sağlıklı bina ve yerleşmelerin oluşturulmasındaki önemini kavrar.
8 69919 Temel mimari tasarım ilkelerini öğrenerek, bina, iç mekân ve yerleşim düzeyinde tasarım kararı verme becerisine sahip olur.
9 69920 Tesisat, elektrik, düşey sirkülasyon, iletişim, yangın koruma ve yaşam güvenliği sistemlerinin oluşturduğu bina servis sistemleri tasarımının temel ilkelerini anlar.
10 69910 Farklı düzeylerde araştırma becerisi kazanır
11 69911 Özgün bir fikirden yola çıkarak sonuca varma becerisi kazanır
12 69921 Teoriden yararlanarak somut bir proje üretme becerisi kazanır
13 69936 Teknolojiden yararlanma becerisi kazanır
14 69916 Araştırma yetkinliği kazanır
15 69917 Araştırma bulgularını mesleki uygulamalarda kullanma yetkinliği kazanır
16 69922 Araştırma yetkinliği kazanır
17 69923 Araştırma bulgularını mesleki uygulamalarda kullanmayı öğrenir
18 69930 Farklı meslek alanlarındaki çalışma sistemlerini öğrenir
19 69931 Yeni Program Çıktısı
20 69924 Disiplinlerarası çalışma yetkinliği kazanır
21 69925 Uluslararası ortamda iletişim kurma deneyimi kazanır
22 69932 Topluluğa sunum yapma yetkinliği kazanır
23 69935 Yerel toplum ve kullanıcılarla iletişim kurma yetkinliği kazanır
24 69926 Tasarım fikirlerini iki ve üç boyutlu olarak ifade etme yetkinliği kazanır
25 69927 Kent ve yer bağlamında mimari tasarım yapma yetkinliğini kazanır
26 69928 Bilgisayar ortamında tasarım ve çizim becerisi kazanır
27 69929 Uluslararası ve ulusal mimarlık dünyasındaki gelişmeleri izleme ve yenilikleri kullanma yetkinliği kazanır
28 69933 Sürdürülebilir mimarlık ilkeleri doğrultusunda çalışma yetkinliği kazanır
29 69934 Profesyonel mimarlarla (eğitim ve seminerler ortamında karşı karşıya gelerek) diyalog kurma ve çağdaş uygulamaları yorumlama yetkinliği kazanır