Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
MIM408 Mimarlar, Yaşamları ve Çalışmaları 927003 4 8 3

Dersin Amacı

Mimarlığın geldiği noktayı, Dünyada ve Türkiye’deki mimarların yaptığı çalılşmalar üzerinden değerlendiemek, analiz etmek bu dersteki asıl amaçtır. Günümüz dünyasında; teknolji, sosyo-kültürel hareketler, ekonominin geldiği son durumları da gözden geçirerek mimariye etkisini de gözlemlemek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Mim. Canan Berk

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Modern Mimarlığın 100 Yıllık Gelişimi 100 Yapıda Mimarinin Geleceği –Marc Kushner Mimarlık Düşünmek Düşlemek- Sema Soygeniş- YEM Yayınları

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Dünyada ve Türkiye’de çığır açan, konularında öncü olmuş mimarların hayatları, çalışmaları, etkilendiği akımları inceleyerek analiz etmek. Yaşadıkları hayat ve örnek aldıkları öncü mimarlar, öncü mimarların yaklaşımlarının analizi.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
1 Ara Sınav 0 0 1
54 Ev Ödevi 0 0 1
2 Final Sınavı 0 0 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 4 52
20 Rapor Hazırlama 3 7 21
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 2 7 14
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 15 15
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 19 19

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Ders tanıtımı ve ders kayıtları
2 Tadao Ando nun hayatı ve çalışmaları
3 Moshe Safdie nin hayatı ve çalışmaları
4 Fariborz Sahba’nın hayatı ve çalışmaları
5 Husain Amanat’ın hayatı ve çalışmaları
6 ‘Hem öyle hem böyle mimari ‘düşüncesi altında L. Khan ve R. Venturi çalışmaları
7 Modern mimari ve 20. Y.Y. Mimarisi üzerine tartışma
8 Jorn Utzon’ un hayatı ve çalışmaları
9 ARA SINAV
10 Santiago Calatrava hayatı ve çalışmaları
11 Bjork İngels hayatı ve çalışmaları
12 Kazuyo Sejima ve Ryue Nishizawa hayatı ve çalışmaları
13 Peter Vetsch hayatı ve çalışmaları
14 Genel değerlendirme
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1346440 Günümüz mimarlığının geldiği noktayı, bu dünyaya sesini duyurabilmiş mimarlar ile görmeye çalışmak.
2 1346441 Günümüz dünyasında inovasyon, biten kaynaklar sonucu aranan çözümsel çalışmalar.
3 1346442 Günümüz mimarisini analiz edebilme yetisi.
4 1346443 Binaları okuyabilme.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 77623 Uygun sunumlar yapmak için el çizimleri ve bilgisayar teknolojilerinin de kullanıldığı çeşitli tekniklerle programlama ve tasarım sürecinin her aşamasını biçimsel olarak ifade eder.
2 77624 Mimari ve kentsel tasarım süreçlerinde görsel ve yazılı bilgileri elde ederek sınıflandırır, değerlendirir, projelerin oluşturulması ve geliştirilmesinde kullanır.
3 77627 İki ve üç boyutlu mimari ve kentsel tasarımda görsel algıyı öğrenir ve düzenleme ilkelerinin oluşum, gelişim ve uygulamalarını anlar.
4 77628 Yeni Ulusal ve bölgesel mimarlık ve kentsel tasarımda tarihi çevrenin etki ve önemini anlar.
5 77629 Yeni Tarihi çevreyi tanıma ve koruma bilinci kazanarak tarihi yapıları belgelemek, rölöve ve restorasyon projelerini hazırlamak için gerekli temel teknikleri kavrar.
6 77630 Çevre-insan-kültür etkileşimini, farklı davranış kalıpları, sosyal ve mekânsal örüntüleri anlar, kullanıcı gereksinimlerini bulma, çözümleme sorumluluğunu kavrar.
7 77633 Sürdürülebilirliğin mimari ve kentsel tasarım kararlarındaki önemine bağlı olarak, doğal ve yapay kaynakların korunması ve sağlıklı bina ve yerleşmelerin oluşturulmasındaki önemini kavrar.
8 77634 Temel mimari tasarım ilkelerini öğrenerek, bina, iç mekân ve yerleşim düzeyinde tasarım kararı verme becerisine sahip olur.
9 77635 Tesisat, elektrik, düşey sirkülasyon, iletişim, yangın koruma ve yaşam güvenliği sistemlerinin oluşturduğu bina servis sistemleri tasarımının temel ilkelerini anlar.
10 77625 Farklı düzeylerde araştırma becerisi kazanır
11 77626 Özgün bir fikirden yola çıkarak sonuca varma becerisi kazanır
12 77636 Teoriden yararlanarak somut bir proje üretme becerisi kazanır
13 77651 Teknolojiden yararlanma becerisi kazanır
14 77631 Araştırma yetkinliği kazanır
15 77632 Araştırma bulgularını mesleki uygulamalarda kullanma yetkinliği kazanır
16 77637 Araştırma yetkinliği kazanır
17 77638 Araştırma bulgularını mesleki uygulamalarda kullanmayı öğrenir
18 77645 Farklı meslek alanlarındaki çalışma sistemlerini öğrenir
19 77646 Yeni Program Çıktısı
20 77639 Disiplinlerarası çalışma yetkinliği kazanır
21 77640 Uluslararası ortamda iletişim kurma deneyimi kazanır
22 77647 Topluluğa sunum yapma yetkinliği kazanır
23 77650 Yerel toplum ve kullanıcılarla iletişim kurma yetkinliği kazanır
24 77641 Tasarım fikirlerini iki ve üç boyutlu olarak ifade etme yetkinliği kazanır
25 77642 Kent ve yer bağlamında mimari tasarım yapma yetkinliğini kazanır
26 77643 Bilgisayar ortamında tasarım ve çizim becerisi kazanır
27 77644 Uluslararası ve ulusal mimarlık dünyasındaki gelişmeleri izleme ve yenilikleri kullanma yetkinliği kazanır
28 77648 Sürdürülebilir mimarlık ilkeleri doğrultusunda çalışma yetkinliği kazanır
29 77649 Profesyonel mimarlarla (eğitim ve seminerler ortamında karşı karşıya gelerek) diyalog kurma ve çağdaş uygulamaları yorumlama yetkinliği kazanır