Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
MIM428 Kentsel Ulaşım Planlaması 927003 4 8 3

Dersin Amacı

Kentsel ulaşım planlanmasının ve modellemesinin öneminin ve ilgili temel prensiplerin öğrencilere aktarılması amaçlanmaktadır. Dersin amacı doğrultusunda ulaşım modellemesine ilişkin temel kavramların, yöntemlerin anlatılması hedeflenmektedir. Ulaşım modellemesi kapsamında ilgili matematiksel yöntemlerin anlatılması ve öğrencilerin sayısal muhakeme becerilerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Çağlar KOŞUN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Kılınçaslan, T. (der.) (2012). Kentsel Ulaşım, Ulaşım Sistemi - Toplu Taşım – Planlama - Politikalar, Ninova Yayıncılık, İstanbul. Oppenheim, N. (1995). Urban Travel Demand Modeling: From Individual Choices to General Equilibrium, John Wiley ve Sons, New York. Ortúzar, J. d. D. ve Willumsen, L. G. (2011). Modelling Transport, Fourth Edition, John Wiley ve Sons, Ltd, Chichester, UK Victor, D.J., Ponnuswamy, S. (2012). Urban Transportation: Planning, Operation and Management, Tata McGraw-Hill, New Delhi.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Kentsel ulaşım planlaması ve yolculuk talep modellemesiyle ilişkili temel unsurlar dersin içeriğini oluşturmaktadır. Kentsel aktiviteler, arazi kullanış ve ulaşım planlama ile ilişkileri, planlama sonrası ulaşım sistem değerlendirmesi ve ulaşım planlama çalışmaları örnekleri de ders kapsamında ele alınacaktır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 40
1 Ara Sınav 1 67 1
54 Ev Ödevi 1 33 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 3 3
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 13 4 52
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 1 3 3
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 7 7
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 7 7

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Ders konularının açıklanması ve giriş HAFTA1.pptx
2 Kentsel ulaşım kavramı ve modelleme ihtiyacı HAFTA2.pptx
3 Kentsel aktiviteler, arazi Kullanış ve ulaşım ilişkileri Kent ve Karayolu Tipolojileri, Yol kademelenmesi HAFTA3.pptx
4 4 Aşamalı Ulaşım Modellemesine Giriş HAFTA4.pptx
5 Örneklem Seçimi, Ulaşım etütleri ve hane halkı araştırması HAFTA5.pptx
6 Ulaşım Planlamasında Geleneksel ve Çağdaş Yaklaşımların üzerine anlatımlar ve tartışma HAFTA6.pptx
7 Yolculuk yaratım modellemesi HAFTA7.pptx
8 Yolculuk dağılım modellemesi HAFTA8.pptx
9 Ara sınav/Öğrenci sunumları
10 Türel dağılım modellemesi HAFTA10.pptx
11 Trafik atama yöntemleri + Ödev HAFTA11.pptx
12 Ödev ile ilgili yapılanlar üzerinden tartışmalar ve öneriler HAFTA12.pptx
13 Rapor teslimi + Ulaşım politikalarının değerlendirilmesi ve seyahat talebi azaltılması HAFTA13.pptx
14 Konuların değerlendirilmesi ve tartışma HAFTA14.pptx
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1504964 Kentsel ulaşım planlaması kavramını anlayacaktır.
2 1504965 Ulaşım planlamasının gerekliliğini ve önemini kavrayabilecektir.
3 1504966 Ulaşım planlamasıyla ilgili yapılan etütleri anlayacaktır.
4 1504967 Yolculuk talep modellemesinin temellerini öğrenecektir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 77623 Uygun sunumlar yapmak için el çizimleri ve bilgisayar teknolojilerinin de kullanıldığı çeşitli tekniklerle programlama ve tasarım sürecinin her aşamasını biçimsel olarak ifade eder.
2 77624 Mimari ve kentsel tasarım süreçlerinde görsel ve yazılı bilgileri elde ederek sınıflandırır, değerlendirir, projelerin oluşturulması ve geliştirilmesinde kullanır.
3 77627 İki ve üç boyutlu mimari ve kentsel tasarımda görsel algıyı öğrenir ve düzenleme ilkelerinin oluşum, gelişim ve uygulamalarını anlar.
4 77628 Yeni Ulusal ve bölgesel mimarlık ve kentsel tasarımda tarihi çevrenin etki ve önemini anlar.
5 77629 Yeni Tarihi çevreyi tanıma ve koruma bilinci kazanarak tarihi yapıları belgelemek, rölöve ve restorasyon projelerini hazırlamak için gerekli temel teknikleri kavrar.
6 77630 Çevre-insan-kültür etkileşimini, farklı davranış kalıpları, sosyal ve mekânsal örüntüleri anlar, kullanıcı gereksinimlerini bulma, çözümleme sorumluluğunu kavrar.
7 77633 Sürdürülebilirliğin mimari ve kentsel tasarım kararlarındaki önemine bağlı olarak, doğal ve yapay kaynakların korunması ve sağlıklı bina ve yerleşmelerin oluşturulmasındaki önemini kavrar.
8 77634 Temel mimari tasarım ilkelerini öğrenerek, bina, iç mekân ve yerleşim düzeyinde tasarım kararı verme becerisine sahip olur.
9 77635 Tesisat, elektrik, düşey sirkülasyon, iletişim, yangın koruma ve yaşam güvenliği sistemlerinin oluşturduğu bina servis sistemleri tasarımının temel ilkelerini anlar.
10 77625 Farklı düzeylerde araştırma becerisi kazanır
11 77626 Özgün bir fikirden yola çıkarak sonuca varma becerisi kazanır
12 77636 Teoriden yararlanarak somut bir proje üretme becerisi kazanır
13 77651 Teknolojiden yararlanma becerisi kazanır
14 77631 Araştırma yetkinliği kazanır
15 77632 Araştırma bulgularını mesleki uygulamalarda kullanma yetkinliği kazanır
16 77637 Araştırma yetkinliği kazanır
17 77638 Araştırma bulgularını mesleki uygulamalarda kullanmayı öğrenir
18 77645 Farklı meslek alanlarındaki çalışma sistemlerini öğrenir
19 77646 Yeni Program Çıktısı
20 77639 Disiplinlerarası çalışma yetkinliği kazanır
21 77640 Uluslararası ortamda iletişim kurma deneyimi kazanır
22 77647 Topluluğa sunum yapma yetkinliği kazanır
23 77650 Yerel toplum ve kullanıcılarla iletişim kurma yetkinliği kazanır
24 77641 Tasarım fikirlerini iki ve üç boyutlu olarak ifade etme yetkinliği kazanır
25 77642 Kent ve yer bağlamında mimari tasarım yapma yetkinliğini kazanır
26 77643 Bilgisayar ortamında tasarım ve çizim becerisi kazanır
27 77644 Uluslararası ve ulusal mimarlık dünyasındaki gelişmeleri izleme ve yenilikleri kullanma yetkinliği kazanır
28 77648 Sürdürülebilir mimarlık ilkeleri doğrultusunda çalışma yetkinliği kazanır
29 77649 Profesyonel mimarlarla (eğitim ve seminerler ortamında karşı karşıya gelerek) diyalog kurma ve çağdaş uygulamaları yorumlama yetkinliği kazanır

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Öğrenme Çıktısı
1 5
2 5
3 5 5 5
4 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek