Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
MIM430 Koruma ve Yeniden Kullanım 927003 4 8 3

Dersin Amacı

Koruma ve yeniden kullanım konusunda bilgi edinimi, değerlendirme yapabilme becerisi ve bilinç sağlamak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Suna KOŞUN

Ön Koşul Dersleri

Yok.

Önerilen Diğer Hususlar

Yok.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Conservation of Historic Buildings - Bernard M. Feilden, Time Honored A Global View of Architectural Conversation - John H. Stubbs, Kültür Mirasını Koruma İlke ve Teknikleri - Zeynep Ahunbay, Kültürel ve Doğal Değerlerin Korunması - Emre Madran, Nimet Özgönül, Mimari Restorasyon Koruma Teknik ve Yöntemleri - Lory Zakar, K. Kutgün Eyüpgiller.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok.

Dersin İçeriği

Güncel koruma ve yeniden kullanım uygulamaları, işlev değişikliği sonucu yapılan müdahaleler ve bunların kültür varlığı değerlerine etkileri.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 40
1 Ara Sınav 1 60 1
20 Rapor Hazırlama 1 20 1
21 Rapor Sunma 1 20 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 3 3
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 13 4 52
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 1 3 3
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 6 6
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 8 8

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dersin amacı ve kapsamının anlatılması. Hafta1.pptx
2 Geçmişten günümüze dünyada koruma kavramı. Hafta2.pptx
3 Türkiye'de korumanın geçmişi. Hafta3.pptx
4 Yeniden kullanım projesinin adımları. Hafta4.pptx
5 Yeniden kullanımda fiziksel müdahaleler, kültür varlığı değerleri. Hafta5.pptx
6 Yeniden kullanım üzerine yazılmış makalelerin incelenmesi. Hafta6.pptx
7 Yeniden kullanım üzerine yazılmış makalelerin incelenmesi. Hafta7.pptx
8 Ödev: rapor teslimi ve sunum. Hafta8.pptx
9 Ara sınav. Hafta9.pptx
10 Ödev: rapor teslimi ve sunum. Hafta10.pptx
11 Yeniden kullanım ile ilgili tüzüklerin incelenmesi. Hafta11.pptx
12 Çağdaş restorasyon ilkeleri ile güncel yeniden kullanım uygulamalarının değerlendirilmesi. Hafta12.pptx
13 Çağdaş restorasyon ilkeleri ile güncel yeniden kullanım uygulamalarının değerlendirilmesi. Hafta13.pptx
14 Genel değerlendirme. Hafta14.pptx

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1546341 Tarihi yapılarda yeniden işlevlendirmenin önemini kavrar.
2 1546342 Yeniden işlevlendirme uygulamalarının süreci hakkında bilgi edinir.
3 1546343 Tarihi yapıların yeniden işlevlendirme süreci için gerekli olan ön araştırma çalışması hakkında bilgi sahibi olur.
4 1546344 Kültür varlıklarının yaşam sürecini anlamasını sağlayacak araştırma becerisini kazanır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 77623 Uygun sunumlar yapmak için el çizimleri ve bilgisayar teknolojilerinin de kullanıldığı çeşitli tekniklerle programlama ve tasarım sürecinin her aşamasını biçimsel olarak ifade eder.
2 77624 Mimari ve kentsel tasarım süreçlerinde görsel ve yazılı bilgileri elde ederek sınıflandırır, değerlendirir, projelerin oluşturulması ve geliştirilmesinde kullanır.
3 77627 İki ve üç boyutlu mimari ve kentsel tasarımda görsel algıyı öğrenir ve düzenleme ilkelerinin oluşum, gelişim ve uygulamalarını anlar.
4 77628 Yeni Ulusal ve bölgesel mimarlık ve kentsel tasarımda tarihi çevrenin etki ve önemini anlar.
5 77629 Yeni Tarihi çevreyi tanıma ve koruma bilinci kazanarak tarihi yapıları belgelemek, rölöve ve restorasyon projelerini hazırlamak için gerekli temel teknikleri kavrar.
6 77630 Çevre-insan-kültür etkileşimini, farklı davranış kalıpları, sosyal ve mekânsal örüntüleri anlar, kullanıcı gereksinimlerini bulma, çözümleme sorumluluğunu kavrar.
7 77633 Sürdürülebilirliğin mimari ve kentsel tasarım kararlarındaki önemine bağlı olarak, doğal ve yapay kaynakların korunması ve sağlıklı bina ve yerleşmelerin oluşturulmasındaki önemini kavrar.
8 77634 Temel mimari tasarım ilkelerini öğrenerek, bina, iç mekân ve yerleşim düzeyinde tasarım kararı verme becerisine sahip olur.
9 77635 Tesisat, elektrik, düşey sirkülasyon, iletişim, yangın koruma ve yaşam güvenliği sistemlerinin oluşturduğu bina servis sistemleri tasarımının temel ilkelerini anlar.
10 77625 Farklı düzeylerde araştırma becerisi kazanır
11 77626 Özgün bir fikirden yola çıkarak sonuca varma becerisi kazanır
12 77636 Teoriden yararlanarak somut bir proje üretme becerisi kazanır
13 77651 Teknolojiden yararlanma becerisi kazanır
14 77631 Araştırma yetkinliği kazanır
15 77632 Araştırma bulgularını mesleki uygulamalarda kullanma yetkinliği kazanır
16 77637 Araştırma yetkinliği kazanır
17 77638 Araştırma bulgularını mesleki uygulamalarda kullanmayı öğrenir
18 77645 Farklı meslek alanlarındaki çalışma sistemlerini öğrenir
19 77646 Yeni Program Çıktısı
20 77639 Disiplinlerarası çalışma yetkinliği kazanır
21 77640 Uluslararası ortamda iletişim kurma deneyimi kazanır
22 77647 Topluluğa sunum yapma yetkinliği kazanır
23 77650 Yerel toplum ve kullanıcılarla iletişim kurma yetkinliği kazanır
24 77641 Tasarım fikirlerini iki ve üç boyutlu olarak ifade etme yetkinliği kazanır
25 77642 Kent ve yer bağlamında mimari tasarım yapma yetkinliğini kazanır
26 77643 Bilgisayar ortamında tasarım ve çizim becerisi kazanır
27 77644 Uluslararası ve ulusal mimarlık dünyasındaki gelişmeleri izleme ve yenilikleri kullanma yetkinliği kazanır
28 77648 Sürdürülebilir mimarlık ilkeleri doğrultusunda çalışma yetkinliği kazanır
29 77649 Profesyonel mimarlarla (eğitim ve seminerler ortamında karşı karşıya gelerek) diyalog kurma ve çağdaş uygulamaları yorumlama yetkinliği kazanır

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Öğrenme Çıktısı
1 4
2 3
3 4
4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek