Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ENNT708 Powder X-Ray Diffractıon And Structure Analysıs 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

The aim of this course is to introduce participants to the basic concepts and principles of X-ray powder diffraction, to explain the description of a crystal structure in terms of atom positions, unit cells, and crystal symmetry; and to relate the crystal symmetry to the symmetry observed in a diffraction experiment, instrumentation, sample preparation, systematic errors, analytical conditions, qualitative X-ray powder diffraction analysis, methods in quantitative X-ray powder diffraction and ab-initio structure determination from powder data

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Ömer ANDAÇ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

[1] Solid-State Chemistry and Its Applications, ISBN:0-471-90377-9 [2] The Reitveld Method, ISBN:0-19-895912-7 [3] A Pratical Guide Solving Single Crystal Structures by Manual A. Fernandes [4] Shelx Manual, http://shelx.uni-ac.gwdg.de/SHELX/shelx.pdf [5] Expo 2013, ab-initio structure solution by powder data

Dersin Sunulduğu Dil

İngilizce

Staj Durumu

Yok

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Introduction to X-Ray Powder Diffraction (XRD)
2 Basic Concepts and Principles of X-Ray Powder Difraction
3 Instrumentation
4 X-ray generation and Anode Materials
5 Sample Preparation
6 System Errors
7 Qualitative X-Ray powder diffraction analysis
8 Methods in quantitave X-ray powder diffraction
9 Ab-initio structure determination from powder data
10 Structure refinement
11 Small angle x-ray scattering
12 Texture, Microstructure & Anisotropy
13 X-ray pole figures
14
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1501299 Interpret and evaluate XRD data
2 1501300 Assess the advantages and limitations of the technique in their fields of application
3 1501301 Can identify phases of the unknown samples

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78069 Nanoteknoloji alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.
2 78547 Nanobilim ve nanoteknoloji alanının ilişkili olduğu kimya, fizik, malzeme bilimleri, moleküler biyoloji, farmokoloji alanlarında disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme ve özgün sonuçlara ulaşabilme.
3 78546 Nanobilim ve nanoteknoloji alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilme ve kullanabilme
4 78548 Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme
5 78549 Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme.
6 78550 Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olma
7 78551 Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulanabilme
8 78552 Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilme.
9 78553 Özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.
10 78554 Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme süreçlerini kullanarak nanobilim ve nanoteknoloji alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme.
11 78555 Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetebilme.
12 78556 Uzman kişiler ile nanobilim ve nanoteknoloji alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilme ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilme.
13 78557 İngilizce dilinde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilme ve tartışabilme.
14 78558 Alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunabilme.
15 78559 Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme.
16 78560 Alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilme ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilme.