Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
CGL104 Öğrenme ve Öğretme Teknikleri 927001 1 2 2

Dersin Amacı

Bu dersle gelişimin basamaklarının ve temel öğrenme ve öğretme tekniklerinin ne olduğunun kazandırılması amaçlanmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr.Gör.Uygar BAYRAKDAR

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Tan, Ş. (2007). Öğretim İlke ve Yöntemleri. Ankara: Pegem A Yayıncılık. Baştürk, S. (2013). Öğretim İlke ve Yöntemleri. Ankara : Vize Yayıncılık. Aydoğan, Y., Özyürek, A. Gültekin Akduman, G. (2014). Ankara: Vize Yayıncılık.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bu ders dahilinde gelişim ve öğrenme arasındaki ilişki işlenecektir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 6 2 12
10 Tartışma 6 2 12
11 Soru-Yanıt 6 2 12
54 Ev Ödevi 6 2 12

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 GELİŞİM VE ÖĞRENME
2 GELİŞİMİ ETKİLEYEN ETMELER
3 MOTOR HAREKET GELİŞİMİ
4 BİLİŞSEL GELİŞİM
5 DİL GELİŞİMİ
6 SOSYAL DUYGUSAL GELİŞİM
7 CİNSEL GELİŞİM
8 ÖĞRENME
9 ÖĞRENME STRATEJİLERİ
10 Ara Sınav
11 ÖĞRENME KURAMLARI
12 ÇOCUKLARDA ÖĞRETME SÜREÇLERİ
13 ÖĞRETİM STRATEJİLERİ
14 ÖĞRETİM STRATEJİLERİ

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1249856 Gelişim ve öğrenme arasındaki ilişkinin ne olduğu hakkında bilgi sahibi olmak.
2 1249857 Gelişimi etkileyen etmenler hakkında bilgi sahibi olmak.
3 1249858 Motor hareket gelişimi hakkında bilgi sahibi olmak.
4 1249859 Dil gelişimi hakkında bilgi sahibi olmak.
5 1249860 Bilişsel gelişim hakkında bilgi sahibi olmak.
6 1249861 Sosyal duygusal gelişim hakkında bilgi sahibi olmak.
7 1249862 Cinsel gelişim hakkında bilgi sahibi olmak.
8 1249863 Öğrenme olgusunun ne olduğu hakkında bilgi sahibi olmak.
9 1249864 Öğrenme stratejileri hakkında bilgi sahibi olmak.
10 1249865 Öğrenme kuramları hakkında bilgi sahibi olmak.
11 1249866 Çocuklarda öğretme süreçleri.
12 1249867 Öğretim stratejileri.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70270 Atatürk ilke ve inkılaplarına, ülkesine ve milletine, Türk Cumhireyet'ine bağlı bireyler yetiştirmek.
2 70271 Türkçe'nin yapısını ve kurallarını bilen ve uygun kullanan bireyler yetiştirmek.
3 70272 6 yaş çocuklar ile eğitim veren kurumlar için, çocukların fiziksel, zihinsel, duygusal ve sosyal yönleri ile ilgili bilgi ve beceri sahibi bireyler yetiştirmek
4 70273 Çocuklara ve ailelerine karşı sabırla, şefkatle, onların kişilik özelliklerini dikkate olarak onları yaşama hazırlamayan personel yetiştirmek
5 70274 Çocukların eğitim ve öğretimdeki davranışlarına ilişkin gözlemler, beceri geliştirici etkinlikler düzenler. Gelişme ile ilgili temel kavramları bilir.
6 70275 Çocuklarla birlikte iyi alışkanlıklar edinerek, kötü davranışlar önleyici tedbirler almak için rehberlik eder.
7 70276 Okul öncesinde normal eğitim ve özel eğitim kurumlarında bulunan çocuklar için, drama, sanat, müzik, bilgisayar ve jimnastik eğitimi verme konusunda uzmandır.
8 70277 Mesleğe ilişkin sağlık ve güvenlik önlemlerini dikkate alarak, istisnai durumlarda, uygunluğu korumak ve ilk yardımları uygulamak.
9 70278 Çocuklarla ilgili tüm eğitim kurumlarının yönetimi ve referans terimlerinin işleyişini bilir.
10 70279 Temel matematik bilgisine sahip olmak için matematik alanı mesleği ile ilgilidir, yaratıcılık ve yaratıcı düşünceyi geliştirir.
11 70280 Okul öncesi oyun e-kurslarının rolünü ve önemini anlar, sosyal ve kültürel anlamda bilinçli farkındalık kurar, bireysel gelişim gösterebilir
12 70281 Gelişimin temel kavramalarının yanında, görme engelli çocuklar, dil gelişimi ve iletişim bozukluğu olan hasta çocuklar, türleri, nedenleri, gelişim özellikleri ve eğitim ilkelerini kavrayacak temel kavramları bilir.
13 70282 Üniversite öğrencilerinin çeşitli bilimsel, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerdeki kavramlarını düzenli olarak ve katılımlarını sağlamak amacıyla tespit ederek üniversite yaşamına uyumun kolaylaştırılmasına yardımcı olur
14 70283 Temel değerler, etik kurallar, çevre, bireysel olaylar ve araştırılması ve incelenmesi gereken dersler, üretken, rasyonel, sorgulama, yaratıcı, eleştirel düşünme, öğrenme, problem çözme, sevgi dolu, bağımsız ve ortaklaşa çalışabilir, planlama yapabilir ve karar verme becerileri kazanmanın bireysel özelliklerini gösterir.