Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
CGL102 Özel Eğitim-II 927001 1 2 5

Dersin Amacı

Bu ders dâhilinde özel gereksinim türleri ve özel gereksinimli çocukların gelişimsel özellikleri ve eğitim ortamları ve süreçleri hakkında bilgi paylaşılacaktır. Amaçlar: Bu dersle özel gereksinim türlerini tanımlar. Özel gereksinimli çocukların gelişimsel özelliklerini tanımlar. Özel gereksinimli çocukların eğitim ortamlarını tanımlar. Özel gereksinimli çocukların eğitim ihtiyaçlarını tanımlar.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr.Gör. HALİL İBRAHİM ERTUĞ

Ön Koşul Dersleri

ÖZEL EĞİTİM-1

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Ataman,A. (Ed) (2003), Özel Gereksinimli Çocuklar, Özel Eğitime Giriş,Gündüz Yayıncılık. Kirk, S., Gallagher, J. J., Coleman, M. R., ve Anastasiow, N. J. (2011). Educating exceptional children. Cengage Learning.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Zekâ Geriliği Olan Çocuklar Üstün Zekâlı ve Üstün Yetenekli Çocuklar Gelişimi Tehlike Altında Olan Çocuklar Öğrenme Güçlüğü Gösteren Çocuklar Duygusal ve Davranış Bozuklukları Olan Çocuklar İletişim Yetersizliği Olan Çocuklar Görme Yetersizliği Olan Çocuklar İşitme Yetersizliği Olan Çocuklar Ortopedik Yetesizlikten Etkilenmiş Olan ve Sağlık Yetersizliği Olan Çocuklar Otizm ve Otistik Bozukluğu Olan Çocuklar Ağır ve Çok Engelli Öğrencilerin Kaynaştırılması İçin Stratejiler

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
11 Soru-Yanıt 10 4 40
12 Takım/Grup Çalışması 1 15 15
21 Rapor Sunma 1 20 20
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 30 30

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Zekâ Geriliği Olan Çocuklar Özel eğitim-1.pptx
2 Üstün Zekâlı ve Üstün Yetenekli Çocuklar
3 Gelişimi Tehlike Altında Olan Çocuklar
4 Gelişimi Tehlike Altında Olan Çocuklar
5 Öğrenme Güçlüğü Gösteren Çocuklar
6 Duygusal ve Davranış Bozuklukları Olan Çocuklar
7 İletişim Yetersizliği Olan Çocuklar
8 Görme Yetersizliği Olan Çocuklar
9 İşitme Yetersizliği Olan Çocuklar
10 ARASINAV
11 Ortopedik Yetersizlikten Etkilenmiş Olan ve Sağlık Yetersizliği Olan Çocuklar
12 Otizm ve Otistik Bozukluğu Olan Çocuklar
13 Ağır ve Çok Engelli Öğrencilerin Kaynaştırılması İçin Stratejiler

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1562808 Zekâ geriliği olan çocukların gelişimsel özellikleri ve eğitimleri hakkında bilgi sahibi olmak.
2 1562810 Üstün zekâlı ve üstün Yetenekli çocukların gelişimsel özellikleri ve eğitimleri hakkında bilgi sahibi olmak.
3 1562807 Gelişimi tehlike altında olan çocukların gelişimsel özellikleri ve eğitimleri hakkında bilgi sahibi olmak.
4 1562809 Öğrenme güçlüğü gösteren çocukların gelişimsel özellikleri ve eğitimleri hakkında bilgi sahibi olmak.
5 1562806 Duygusal ve davranış bozuklukları olan çocukların gelişimsel özellikleri ve eğitimleri hakkında bilgi sahibi olmak.
6 1562811 İletişim yetersizliği olan çocukların gelişimsel özellikleri ve eğitimleri hakkında bilgi sahibi olmak.
7 1562812 Görme yetersizliği olan çocukların gelişimsel özellikleri ve eğitimleri hakkında bilgi sahibi olmak.
8 1562813 İşitme yetersizliği olan çocukların gelişimsel özellikleri ve eğitimleri hakkında bilgi sahibi olmak.
9 1562814 Ortopedik yetersizlikten etkilenmiş olan ve sağlık yetersizliği olan çocukların gelişimsel özellikleri ve eğitimleri hakkında bilgi sahibi olmak.
10 1562815 Otizm ve otistik bozukluğu olan çocukların gelişimsel özellikleri ve eğitimleri hakkında bilgi sahibi olmak.
11 1562816 Ağır ve çok engelli çocukların gelişimsel özellikleri ve eğitimleri hakkında bilgi sahibi olmak.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 77982 Atatürk ilke ve inkılaplarına, ülkesine ve milletine, Türk Cumhireyet'ine bağlı bireyler yetiştirmek.
2 77983 Türkçe'nin yapısını ve kurallarını bilen ve uygun kullanan bireyler yetiştirmek.
3 77984 6 yaş çocuklar ile eğitim veren kurumlar için, çocukların fiziksel, zihinsel, duygusal ve sosyal yönleri ile ilgili bilgi ve beceri sahibi bireyler yetiştirmek
4 77985 Çocuklara ve ailelerine karşı sabırla, şefkatle, onların kişilik özelliklerini dikkate olarak onları yaşama hazırlamayan personel yetiştirmek
5 77986 Çocukların eğitim ve öğretimdeki davranışlarına ilişkin gözlemler, beceri geliştirici etkinlikler düzenler. Gelişme ile ilgili temel kavramları bilir.
6 77987 Çocuklarla birlikte iyi alışkanlıklar edinerek, kötü davranışlar önleyici tedbirler almak için rehberlik eder.
7 77988 Okul öncesinde normal eğitim ve özel eğitim kurumlarında bulunan çocuklar için, drama, sanat, müzik, bilgisayar ve jimnastik eğitimi verme konusunda uzmandır.
8 77989 Mesleğe ilişkin sağlık ve güvenlik önlemlerini dikkate alarak, istisnai durumlarda, uygunluğu korumak ve ilk yardımları uygulamak.
9 77990 Çocuklarla ilgili tüm eğitim kurumlarının yönetimi ve referans terimlerinin işleyişini bilir.
10 77991 Temel matematik bilgisine sahip olmak için matematik alanı mesleği ile ilgilidir, yaratıcılık ve yaratıcı düşünceyi geliştirir.
11 77992 Okul öncesi oyun e-kurslarının rolünü ve önemini anlar, sosyal ve kültürel anlamda bilinçli farkındalık kurar, bireysel gelişim gösterebilir
12 77993 Gelişimin temel kavramalarının yanında, görme engelli çocuklar, dil gelişimi ve iletişim bozukluğu olan hasta çocuklar, türleri, nedenleri, gelişim özellikleri ve eğitim ilkelerini kavrayacak temel kavramları bilir.
13 77994 Üniversite öğrencilerinin çeşitli bilimsel, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerdeki kavramlarını düzenli olarak ve katılımlarını sağlamak amacıyla tespit ederek üniversite yaşamına uyumun kolaylaştırılmasına yardımcı olur
14 77995 Temel değerler, etik kurallar, çevre, bireysel olaylar ve araştırılması ve incelenmesi gereken dersler, üretken, rasyonel, sorgulama, yaratıcı, eleştirel düşünme, öğrenme, problem çözme, sevgi dolu, bağımsız ve ortaklaşa çalışabilir, planlama yapabilir ve karar verme becerileri kazanmanın bireysel özelliklerini gösterir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 4
2 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
3
4
5
6
7
8
9
10
11
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek