Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
CGL207 Çocuk Psikolojisi ve Ruh Sağlığı 927001 2 3 4

Dersin Amacı

Bu dersle çocuk psikolojisi konusunda bilgi ve beceri kazandırılacaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Halil İbrahim ERTUĞ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Yavuzer, H., (2013) Çocuk Psikolojisi, Remzi Kitabevi, İstanbul

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Çocuk psikolojisinin ve ruh sağlığının önemini anlamalarına yardımcı olmak, çocuk psikolojisinin ve çocuk ruh sağlığının tarihsel gelişimi, ilgili teoriler, normal-normal olmayan davranışlar ve adaptasyon problemlerinin çocuğun ruh sağlığı üzerinde yaratmış olduğu etkiler hakkında farkındalık oluşturmaktır

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 20 20
2 Final Sınavı 1 40 40
5 Derse Katılım 1 10 10
10 Tartışma 1 10 10
11 Soru-Yanıt 1 10 10
24 Seminer 1 10 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Çocuk Psikolojisinin Konusu, Tarihçesi ve Önemi Ruh Sağlığı -1.pptx
2 Çocuk Psikolojisinin Konusu, Tarihçesi ve Önemi Ruh Sağlığı -2.pptx
3 Gelişimin Temel İlkeleri Ruh Sağlığı -3.pptx
4 Gelişimin Evreleri Ruh Sağlığı -4.pptx
5 Çocuklukta Uyum ve Davranış Bozuklukları Ruh Sağlığı -5.pptx
6 Hafta: Çocuklukta Uyum ve Davranış Bozuklukları - Enürezis ve Enkoprezis12.Hafta: Problemleri Çocuklara Yaklaşım Biçimleri Ruh Sağlığı -6.pptx
7 Çocuklukta Uyum ve Davranış Bozuklukları - Parmak Emme ve Tırnak Yeme Ruh Sağlığı -7.pptx
8 Çocuklukta Uyum ve Davranış Bozuklukları - Yeme bozuklukları Ruh Sağlığı -8.pptx
9 Çocuklukta Uyum ve Davranış Bozuklukları - Yalan Söylem Ruh Sağlığı -9 .pptx
10 Çocuklukta Uyum ve Davranış Bozuklukları - Çalma-Hırsızlık Ruh Sağlığı -10.pptx
11 Çocuklukta Uyum ve Davranış Bozuklukları - Antisosyal davranışlar Ruh Sağlığı -11.pptx
12 Problemleri Çocuklara Yaklaşım Biçimleri Ruh Sağlığı -12.pptx
13 Problemleri Çocuklara Yaklaşım Biçimleri Ruh Sağlığı -13-.pptx
Ruh Sağlığı -14 .pptx
14 Değerlendirme

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1293366 1.Öğrenciler çocuk psikolojisi ve ruh sağlığı, konularına temel konulara vakıf olurlar
2 1293367 2.Çocukların psikolojik sağlıklarını etkileyecek faktörler hakkında bilgi sahibi olurlar.
3 1293368 3.Çocuklarda duygu ve davranım sorunları konularında bilgi sahibi olurlar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70270 Atatürk ilke ve inkılaplarına, ülkesine ve milletine, Türk Cumhireyet'ine bağlı bireyler yetiştirmek.
2 70271 Türkçe'nin yapısını ve kurallarını bilen ve uygun kullanan bireyler yetiştirmek.
3 70272 6 yaş çocuklar ile eğitim veren kurumlar için, çocukların fiziksel, zihinsel, duygusal ve sosyal yönleri ile ilgili bilgi ve beceri sahibi bireyler yetiştirmek
4 70273 Çocuklara ve ailelerine karşı sabırla, şefkatle, onların kişilik özelliklerini dikkate olarak onları yaşama hazırlamayan personel yetiştirmek
5 70274 Çocukların eğitim ve öğretimdeki davranışlarına ilişkin gözlemler, beceri geliştirici etkinlikler düzenler. Gelişme ile ilgili temel kavramları bilir.
6 70275 Çocuklarla birlikte iyi alışkanlıklar edinerek, kötü davranışlar önleyici tedbirler almak için rehberlik eder.
7 70276 Okul öncesinde normal eğitim ve özel eğitim kurumlarında bulunan çocuklar için, drama, sanat, müzik, bilgisayar ve jimnastik eğitimi verme konusunda uzmandır.
8 70277 Mesleğe ilişkin sağlık ve güvenlik önlemlerini dikkate alarak, istisnai durumlarda, uygunluğu korumak ve ilk yardımları uygulamak.
9 70278 Çocuklarla ilgili tüm eğitim kurumlarının yönetimi ve referans terimlerinin işleyişini bilir.
10 70279 Temel matematik bilgisine sahip olmak için matematik alanı mesleği ile ilgilidir, yaratıcılık ve yaratıcı düşünceyi geliştirir.
11 70280 Okul öncesi oyun e-kurslarının rolünü ve önemini anlar, sosyal ve kültürel anlamda bilinçli farkındalık kurar, bireysel gelişim gösterebilir
12 70281 Gelişimin temel kavramalarının yanında, görme engelli çocuklar, dil gelişimi ve iletişim bozukluğu olan hasta çocuklar, türleri, nedenleri, gelişim özellikleri ve eğitim ilkelerini kavrayacak temel kavramları bilir.
13 70282 Üniversite öğrencilerinin çeşitli bilimsel, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerdeki kavramlarını düzenli olarak ve katılımlarını sağlamak amacıyla tespit ederek üniversite yaşamına uyumun kolaylaştırılmasına yardımcı olur
14 70283 Temel değerler, etik kurallar, çevre, bireysel olaylar ve araştırılması ve incelenmesi gereken dersler, üretken, rasyonel, sorgulama, yaratıcı, eleştirel düşünme, öğrenme, problem çözme, sevgi dolu, bağımsız ve ortaklaşa çalışabilir, planlama yapabilir ve karar verme becerileri kazanmanın bireysel özelliklerini gösterir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 5 5 5 4 4 5 4 4 4 4 4
2 4 4 3 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 3
3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek