Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
CGP202 Davranış Yönetimi 927001 2 4 4

Dersin Amacı

Bu dersle çocuklarda davranış yönetimi konusunda bilgi ve beceri kazandırılacaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr.Gör.Uygar BAYRAKDAR

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Özyürek, Mehmet. 2010. Olumlu Sınıf Yönetimi. Ankara: Kök Yayıncılık.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Hedef davranış, hedef davranışın ölçümü ve kaydı, uygun davranışın sistematik olarak arttırılması, uygun olmayan davranışın sistematik olarak azaltılması, davranış sağaltımı planlama, değiştirilen davranışta kalıcılık, değiştirilen davranışta genelleme

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 20
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 80
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 80 1
45 Final Sınavı için Bireysel Çalışma 1 20 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 20 20
2 Final Sınavı 1 30 30
5 Derse Katılım 13 1 13
11 Soru-Yanıt 7 1 7
14 Gözlem 1 10 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 UYGULAMALI DAVRANIŞ ANALİZİ (UDA) ‘nın ne olduğu ve UDA ile ilgili kavramlar davranış yönetimi ders izlencesi.doc
2 HEDEF DAVRANIŞ (SAPTAMA)
3 HEDEF DAVRANIŞ (SAPTAMA)
4 SOSYAL AÇIDAN ÖNEMLİ DAVRANIŞLARIN BELİRLENMESİ, ANAHTAR DAVRANIŞ HEDEF DAVRANIŞ BELİRLERKEN DİKKAT EDİLECEK NOKTALAR
5 HEDEF DAVRANIŞ TANIMLAMA VE YAZMA SÜRECİ
6 DAVRANIŞ KAYIT TEKNİKLERİ
7 DAVRANIŞ KAYIT TEKNİKLERİ
8 PEKİŞTİRME TARİFELERİ
9 ARA SINAV
10 UYARAN KONTROLÜ KURULMASINI ETKİLEYEN ETMENLER
11 DAVRANIŞ AZALTMA – ORTADAN KALDIRMA TEKNİKLERİ; AYRIMLI PEKİŞTİRME
12 SÖNDÜRME
13 CEZA UYGULAMASI OLARAK HOŞA GİDEN UYARANLARIN GERİ ÇEKİLMESİ
14 HOŞA GİTMEYEN UYARAN SUNMA

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1472758 Davranış analizinin tanımı hakkında bilgi sahibi olmak.
2 1472755 Uygulamalı davranış analizinin tanımı hakkında bilgi sahibi olmak.
3 1472756 Uygulamalı davranış analizinin kısa tarihçesi hakkında bilgi sahibi olmak.
4 1472757 Hedef davranış belirleme ve tanımlama hakkında bilgi sahibi olmak.
5 1472759 Davranış kayıt teknikleri hakkında bilgi sahibi olmak.
6 1472760 pekiştirme hakkında bilgi sahibi olmak.
7 1472761 Davranış öncesi uyarlamalar hakkında bilgi sahibi olmak.
8 1472762 Zincirleme tekniği hakkında bilgi sahibi olmak.
9 1472763 Şekil verme tekniği hakkında bilgi sahibi olmak
10 1472764 İzlerlik sözleşmesi tekniği hakkında bilgi sahibi olmak.
11 1472765 Sembol pekiştirme tekniği hakkında bilgi sahibi olmak.
12 1472766 Ayrımlı pekiştirme tekniği hakkında bilgi sahibi olmak.
13 1472767 Söndürme tekniği hakkında bilgi sahibi olmak.
14 1472768 Hoşa giden uyaranı geri çekme tekniği hakkında bilgi sahibi olmak.
15 1472769 Hoşa gitmeyen uyaran verme tekniği hakkında bilgi sahibi olmak.
16 1472770 Kalıcılık ve genelleme hakkında bilgi sahibi olmak.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 77982 Atatürk ilke ve inkılaplarına, ülkesine ve milletine, Türk Cumhireyet'ine bağlı bireyler yetiştirmek.
2 77983 Türkçe'nin yapısını ve kurallarını bilen ve uygun kullanan bireyler yetiştirmek.
3 77984 6 yaş çocuklar ile eğitim veren kurumlar için, çocukların fiziksel, zihinsel, duygusal ve sosyal yönleri ile ilgili bilgi ve beceri sahibi bireyler yetiştirmek
4 77985 Çocuklara ve ailelerine karşı sabırla, şefkatle, onların kişilik özelliklerini dikkate olarak onları yaşama hazırlamayan personel yetiştirmek
5 77986 Çocukların eğitim ve öğretimdeki davranışlarına ilişkin gözlemler, beceri geliştirici etkinlikler düzenler. Gelişme ile ilgili temel kavramları bilir.
6 77987 Çocuklarla birlikte iyi alışkanlıklar edinerek, kötü davranışlar önleyici tedbirler almak için rehberlik eder.
7 77988 Okul öncesinde normal eğitim ve özel eğitim kurumlarında bulunan çocuklar için, drama, sanat, müzik, bilgisayar ve jimnastik eğitimi verme konusunda uzmandır.
8 77989 Mesleğe ilişkin sağlık ve güvenlik önlemlerini dikkate alarak, istisnai durumlarda, uygunluğu korumak ve ilk yardımları uygulamak.
9 77990 Çocuklarla ilgili tüm eğitim kurumlarının yönetimi ve referans terimlerinin işleyişini bilir.
10 77991 Temel matematik bilgisine sahip olmak için matematik alanı mesleği ile ilgilidir, yaratıcılık ve yaratıcı düşünceyi geliştirir.
11 77992 Okul öncesi oyun e-kurslarının rolünü ve önemini anlar, sosyal ve kültürel anlamda bilinçli farkındalık kurar, bireysel gelişim gösterebilir
12 77993 Gelişimin temel kavramalarının yanında, görme engelli çocuklar, dil gelişimi ve iletişim bozukluğu olan hasta çocuklar, türleri, nedenleri, gelişim özellikleri ve eğitim ilkelerini kavrayacak temel kavramları bilir.
13 77994 Üniversite öğrencilerinin çeşitli bilimsel, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerdeki kavramlarını düzenli olarak ve katılımlarını sağlamak amacıyla tespit ederek üniversite yaşamına uyumun kolaylaştırılmasına yardımcı olur
14 77995 Temel değerler, etik kurallar, çevre, bireysel olaylar ve araştırılması ve incelenmesi gereken dersler, üretken, rasyonel, sorgulama, yaratıcı, eleştirel düşünme, öğrenme, problem çözme, sevgi dolu, bağımsız ve ortaklaşa çalışabilir, planlama yapabilir ve karar verme becerileri kazanmanın bireysel özelliklerini gösterir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Öğrenme Çıktısı
1 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek