Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
CGP211 Aile Eğitimi 927001 2 3 3

Dersin Amacı

Bu dersin amacı; aile kavramını ve tarihsel süreçteki değişimini öğrencilere kavratabilmek, öğrencilerin aile eğitiminin önemi, amacı ve ilkeleri hakkında bilgi sahibi olmasını sağlamak, öğrencilerin aile eğitim programları hakkında anlamlı öğrenmelerinin gerçeklemesine yardımcı olmak, öğrencilerin aile eğitiminde tercih edilebilecek yöntem, teknikleri kazandırmak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr.Gör.Aslı TEMİZ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Aİle Kavramı ve Tarihsel Süreç, Aile Eğitiminin Önemi Amacı ve İlkeleri, Aile Eğitim Program Çeşitleri, Aile Eğitim Programı Geliştirme, Aile Eğitim Programlarının Uygulanması, Aile Eğitim Programlarının Değerlendirilmesi, Öğrenme Stilleri ve Stratejiler, Aile Eğitiminde Yöntem ve Teknikler, Aile Eğitiminde Materyaller, Aİle Eğitiminde Anne Baba Tutumları

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 25 25
2 Final Sınavı 1 50 50

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Aile tanımı, tarihsel değişim, türleri ve işlevleri
2 Aile bağlamı
3 Ebeveynlikle ilgili kuramlar
4 Aile eğitimi
5 Aile eğitimi
6 Aile katılımı
7 Aile katılımı
8 Aile eğitiminde etkili iletişim becerileri
9 Aile görüşmeleri
10 Erken eğitim ve destek programları
11 Aile eğitimi programlarının planlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi
12 Aile eğitimi programlarının planlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi
13 Erken çocukluk döneminde aile katılımı çalışmaları
14 Özel gereksinimi olan çocukların aileleri ile yapılan aile eğitimi çalışmaları

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1289538 Aile kavramını tanımlar. Ailenin yapısını ve değerlerini kavrar.
2 1289539 Ebeveyn stillerine yönelik yaklaşımları değerlendirir
3 1289540 Ailelerin eğitimine yönelik hazırlanan programları değerlendirir ve aile eğitimine yönelik yeni önerilerde bulunur.
4 1289541 Okul öncesi eğitiminde ailenin yeri ve önemini belirler.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70270 Atatürk ilke ve inkılaplarına, ülkesine ve milletine, Türk Cumhireyet'ine bağlı bireyler yetiştirmek.
2 70271 Türkçe'nin yapısını ve kurallarını bilen ve uygun kullanan bireyler yetiştirmek.
3 70272 6 yaş çocuklar ile eğitim veren kurumlar için, çocukların fiziksel, zihinsel, duygusal ve sosyal yönleri ile ilgili bilgi ve beceri sahibi bireyler yetiştirmek
4 70273 Çocuklara ve ailelerine karşı sabırla, şefkatle, onların kişilik özelliklerini dikkate olarak onları yaşama hazırlamayan personel yetiştirmek
5 70274 Çocukların eğitim ve öğretimdeki davranışlarına ilişkin gözlemler, beceri geliştirici etkinlikler düzenler. Gelişme ile ilgili temel kavramları bilir.
6 70275 Çocuklarla birlikte iyi alışkanlıklar edinerek, kötü davranışlar önleyici tedbirler almak için rehberlik eder.
7 70276 Okul öncesinde normal eğitim ve özel eğitim kurumlarında bulunan çocuklar için, drama, sanat, müzik, bilgisayar ve jimnastik eğitimi verme konusunda uzmandır.
8 70277 Mesleğe ilişkin sağlık ve güvenlik önlemlerini dikkate alarak, istisnai durumlarda, uygunluğu korumak ve ilk yardımları uygulamak.
9 70278 Çocuklarla ilgili tüm eğitim kurumlarının yönetimi ve referans terimlerinin işleyişini bilir.
10 70279 Temel matematik bilgisine sahip olmak için matematik alanı mesleği ile ilgilidir, yaratıcılık ve yaratıcı düşünceyi geliştirir.
11 70280 Okul öncesi oyun e-kurslarının rolünü ve önemini anlar, sosyal ve kültürel anlamda bilinçli farkındalık kurar, bireysel gelişim gösterebilir
12 70281 Gelişimin temel kavramalarının yanında, görme engelli çocuklar, dil gelişimi ve iletişim bozukluğu olan hasta çocuklar, türleri, nedenleri, gelişim özellikleri ve eğitim ilkelerini kavrayacak temel kavramları bilir.
13 70282 Üniversite öğrencilerinin çeşitli bilimsel, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerdeki kavramlarını düzenli olarak ve katılımlarını sağlamak amacıyla tespit ederek üniversite yaşamına uyumun kolaylaştırılmasına yardımcı olur
14 70283 Temel değerler, etik kurallar, çevre, bireysel olaylar ve araştırılması ve incelenmesi gereken dersler, üretken, rasyonel, sorgulama, yaratıcı, eleştirel düşünme, öğrenme, problem çözme, sevgi dolu, bağımsız ve ortaklaşa çalışabilir, planlama yapabilir ve karar verme becerileri kazanmanın bireysel özelliklerini gösterir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Öğrenme Çıktısı
1 4 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5
2 5 4 5 4 5 4 5 5 4 4 5 4 4 5
3 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4
4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek