Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
CGP212 Montessori Eğitimi 927001 2 4 4

Dersin Amacı

Montessori eğitim felsefesini kavrama Montessori eğitim uygulamalarını kavrama

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Montessori Eğitim Felsefesi Montessori Eğitim Ortamı Günlük hayat alıştırmaları Duyuları geliştirici materyaller ve uygulamaları

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 20
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 80
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 3 3
11 Soru-Yanıt 11 5 55
34 Okuma 8 5 40

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Montessori Eğitim Felsefesi
2 Montessori Eğitim Felsefesi
3 Montessori Eğitim Ortamı
4 Montessori Eğitim Ortamı
5 Günlük hayat alıştırmaları
6 Günlük hayat alıştırmaları
7 Günlük hayat alıştırmaları
8 Günlük hayat alıştırmaları
9 Günlük hayat alıştırmaları
10 Duyu materyalleri ve uygulamaları
11 Duyuları geliştirici materyaller ve uygulamaları
12 Duyuları geliştirici materyaller ve uygulamaları
13 Duyuları geliştirici materyaller ve uygulamaları
14 Duyuları geliştirici materyaller ve uygulamaları

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1289544 Montessori eğitim uygulamalarını bilir.
2 1289545 Erken çocukluk eğitiminde montessori eğitim uygulamalarını kullanabilir.
3 1289546 Erken çocukluk eğitiminde farklı yaklaşımlardan yararlanabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70270 Atatürk ilke ve inkılaplarına, ülkesine ve milletine, Türk Cumhireyet'ine bağlı bireyler yetiştirmek.
2 70271 Türkçe'nin yapısını ve kurallarını bilen ve uygun kullanan bireyler yetiştirmek.
3 70272 6 yaş çocuklar ile eğitim veren kurumlar için, çocukların fiziksel, zihinsel, duygusal ve sosyal yönleri ile ilgili bilgi ve beceri sahibi bireyler yetiştirmek
4 70273 Çocuklara ve ailelerine karşı sabırla, şefkatle, onların kişilik özelliklerini dikkate olarak onları yaşama hazırlamayan personel yetiştirmek
5 70274 Çocukların eğitim ve öğretimdeki davranışlarına ilişkin gözlemler, beceri geliştirici etkinlikler düzenler. Gelişme ile ilgili temel kavramları bilir.
6 70275 Çocuklarla birlikte iyi alışkanlıklar edinerek, kötü davranışlar önleyici tedbirler almak için rehberlik eder.
7 70276 Okul öncesinde normal eğitim ve özel eğitim kurumlarında bulunan çocuklar için, drama, sanat, müzik, bilgisayar ve jimnastik eğitimi verme konusunda uzmandır.
8 70277 Mesleğe ilişkin sağlık ve güvenlik önlemlerini dikkate alarak, istisnai durumlarda, uygunluğu korumak ve ilk yardımları uygulamak.
9 70278 Çocuklarla ilgili tüm eğitim kurumlarının yönetimi ve referans terimlerinin işleyişini bilir.
10 70279 Temel matematik bilgisine sahip olmak için matematik alanı mesleği ile ilgilidir, yaratıcılık ve yaratıcı düşünceyi geliştirir.
11 70280 Okul öncesi oyun e-kurslarının rolünü ve önemini anlar, sosyal ve kültürel anlamda bilinçli farkındalık kurar, bireysel gelişim gösterebilir
12 70281 Gelişimin temel kavramalarının yanında, görme engelli çocuklar, dil gelişimi ve iletişim bozukluğu olan hasta çocuklar, türleri, nedenleri, gelişim özellikleri ve eğitim ilkelerini kavrayacak temel kavramları bilir.
13 70282 Üniversite öğrencilerinin çeşitli bilimsel, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerdeki kavramlarını düzenli olarak ve katılımlarını sağlamak amacıyla tespit ederek üniversite yaşamına uyumun kolaylaştırılmasına yardımcı olur
14 70283 Temel değerler, etik kurallar, çevre, bireysel olaylar ve araştırılması ve incelenmesi gereken dersler, üretken, rasyonel, sorgulama, yaratıcı, eleştirel düşünme, öğrenme, problem çözme, sevgi dolu, bağımsız ve ortaklaşa çalışabilir, planlama yapabilir ve karar verme becerileri kazanmanın bireysel özelliklerini gösterir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 4 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5
2 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 4
3 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek