Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
KMO102 Genel Kimya II 927001 1 2 6

Dersin Amacı

Genel Kimyadaki temel kavramları, Kimyasal Kinetik ve Kimyasal Denge, Kimyasal Termodinamik, Asitler ve Bazlar, İyonik Denge, Elektrokimya, Çekirdek Kimyası öğretmek ve açıklamak

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

YRD.DOÇ.DR. HATİCE KARAER

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

[1] Modern Üniversite Kimyası, C.E. Mortimer, Çevirenler(T. Altınata, H. Akçay, H. Anıl, H. Avcıbaşı, D. Balköse, S. Çelebi, E. Henden, G. Nişli, M. Toprak, D. Toscalı, B. Yenigül), Çağlayan kitabevi, Cilt II, 2. Baskı, İstanbul, 1993. [2] KİMYA, R. Chang, (Çeviri Editörleri: A. Bahattin SOYDAN, A. Zehra AROĞUZ), 6. Baskıdan çeviri, Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş., İstanbul, Kasım 2000 [3]KİMYA Temel Kavramlar, Prof. Dr. N.K. ARAS, Prof. Dr. N.K. TUNALI, Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş., 5. Baskı, İstanbul, Temmuz 1999. [4] Genel Kimya 1-2 / R.H.Petrucci, W.S.Harwood, F.G.Herring, Çeviri Editörleri: Prof. Dr. Tahsin Uyar,Prof. Dr. Serpil Aksoy, Palme yayıncılık, 2002 [5] Genel Kimya ders notları, Prof. Dr. AHMET UYANIK, OMÜ

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Kimyasal Kinetik ve Kimyasal Denge, Kimyasal Termodinamik, Asitler ve Bazlar, İyonik Denge, Elektrokimya, Çekirdek Kimyası

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 15 15
2 Final Sınavı 1 15 15
9 Problem Çözümü 5 6 30
11 Soru-Yanıt 5 6 30
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 5 6 30
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 5 6 30

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Kimyasal Kinetik ve Kimyasal Denge
2 Kimyasal Kinetik ve Kimyasal Denge
3 Kimyasal Termodinamik
4 Kimyasal Termodinamik
5 Asitler ve Bazlar
6 Asitler ve Bazlar
7 İyonik Denge I
8 İyonik Denge I
9 ARASINAV
10 İyonik Denge II
11 İyonik Denge II
12 Elektrokimya
13 Elektrokimya
14 Çekirdek Kimyası
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1254165 Reaksiyon hızı tanımını ve bu hızın nasıl ölçülebileceği bilir. Reaksiyon hızına etki eden etmenleri açıklar. Reaksiyon hızı ifadesinin deneysel verilerden bulunmasını bilir ve reaksiyon derecesini belirler.
2 1254166 Le Chatelier İlkesini bilir ve dengeye etki eden etmenleri açıklar. Basınçlar cinsinden denge sabiti ile derişimler cinsinden denge sabiti arasındaki bağıntıyı bilir.
3 1254167 İleri ve geri reaksiyon hız sabitleriyle denge sabiti arasındaki bağıntıyı tanımlar.
4 1254168 Termodinamik kavram ve nicelikleri bilir.
5 1254169 Termodinamiğin sıfırıncı, birinci, ikinci ve üçüncü yasalarını bilir ve kimyasal bir reaksiyonda termodinamik niceliklerin değişimlerini (deltaG, deltaH ve deltaS) hesaplar.
6 1254240 Asitlik kuvveti ile molekül yapısı arasındaki ilişkiyi bilir ve yorumlar. Zayıf asitler ve zayıf bazlardaki denge hesaplamalarını, suyun iyonlaşması ve pH ölçümünü, indikatörleri, ortak iyon etkisini ve tampon çözeltileri hazırlanışını açıklar.
7 1254241 Çözünürlük çarpımını ve hesaplamalarını bilir.
8 1254242 Kompleks iyonların bulunduğu dengeleri ve asit-baz titrasyonlarını açıklar. Metalik iletkenlik ve elektrolitik iletkenliği tanımlar.
9 1254243 Faraday yasalarını bilir.
10 1254244 Elektroliz hücresi ile pil hücresi arasındaki farkı bilir.
11 1254245 Standart indirgenme potansiyeli ve elektrot potansiyeli arasındaki ilişkiyi tanımlayan Nernst eşitliğini bilir ve hücre potansiyellerinin hesaplanmasını açıklar.
12 1254246 Derişim pilleri ve yakıt pilleri hakkında bilgi verir.
13 1254247 Atom çekirdeğinin yapısı açıklar. Kararlılık kuşağını, kararlı çekirdeklerin özelliklerini ve sihirli sayıları bilir.
14 1254248 Radyoaktiviteyi ve radyoaktif ışınım türlerini açıklar.
15 1254249 Radyoaktif bozunma kinetiğini, Çekirdek bağlanma enerjisini, Nükleer Fisyon ve Nükleer Füzyonu bilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69535 Kimya konularında bilgi sahibi olmak ve bu bilgileri Kimya eğitimine uygulama becerisi kazanmak
2 69536 Kimya eğitimi alanındaki eğitim modellerini ve kuramları bilmek
3 69537 Kimya eğitimi alanında eğitim problemlerini tanıma, modelleme ve çözme becerisi kazanmak
4 69538 Özel alanda seçilen bir konuda bilimsel araştırma projesi hazırlama, veri toplama, verileri analiz etme, değerlendirme, raporlaştırma ve projeyi sunma.
5 69539 Atatürk´ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti´nin birer ferdi olarak, Atatürk İlkeleri´ni yürüterek, anlayarak, içtenlikle benimseyip, ülkesini çağdaş düzeye taşımak için gerekli donanımlara sahip olmak.
6 69540 Eğitim uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını kullanabilme becerisi kazanmak.
7 69541 Çeşitli öğretim teknolojileri yoluyla nitelikli öğretim materyallerinin geliştirilmesi, seçilmesi, uygulanması ve değerlendirilmesi becerilerine sahip olmak
8 69542 Eğitim uygulamalarında disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme becerisi kazanmak.
9 69543 Eğitim uygulamalarında bağımsız davranma, inisiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisi kazanmak.
10 69544 Yaşam boyu öğrenme davranışı kazanmak.
11 69545 Öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği etkili iletişim becerilerine ve Türkçeyi düzgün kullanma becerilerine sahip olmak.
12 69546 Alanındaki gelişmeleri izleyip iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak.
13 69547 Genel öğretim yöntemlerini bilerek ortaöğretime özgü özel öğretim yöntemlerini geliştirip uygulayabilmek.
14 69548 Öğrencilerin bireysel farklılıklarına, gelişim ve ihtiyaçlarına uygun bir şekilde eğitim, değerlendirme ve yönlendirme becerilerine sahip olmak.
15 69549 Yeni eğitim modellerine uygun günlük plan hazırlayabilmek, uygulama ile ilgili kayıt, belge ve raporları hazırlama becerisine sahip olmak.
16 69550 Meslek ile ilgili yeni gelişmeleri takip edebilmek, yasa ve yönetmelikleri bilmek ve mesleki-etik sorumluluk anlayışı kazanmak.
17 69551 Öğrencileri özgün, paylaşımcı, girişimci, özgüveni yüksek, kendi başına karar verebilen, başkalarının haklarına saygılı, yaratıcı, sorgulayıcı bireyler olarak gelişmelerini sağlayabilmek için gerekli donanımlara sahip olmak

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
7 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
8 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5
9 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5