Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
KMO104 Genel Kimya Lab II 927001 1 2 4

Dersin Amacı

Genel kimya dersinde verilen temel kavramlar ve teorik bilgiler kullanılarak deney yapılması, yapılan deneyin sonuçlarının değerlendirilmesi ve deneyin amacından sonucuna kadar yapılan her adımın bir rapor ile sunulmasını sağlamak. Kimya ile ilgili temel bilgiler kullanılarak, genel kimya çalışmalarının laboratuvar ortamında uygulamalı olarak gerçekleştirilmesini sağlamak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

YRD.DOÇ.DR. HASAN YAKAN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

[1] Beytullah Afşin, Emin Erdem, Nihat Tınkılıç, Necati Menek, “Genel Kimya Laboratuvar Kılavuzu” , Ondokuz Mayıs Üniversitesi Yayınları, Samsun,1993. [2] Modern Üniversite Kimyası, C.E. Mortimer, (Çevirenler: T. Altınata, H. Akçay, H. Anıl, H. Avcıbaşı, D. Balköse, S. Çelebi, E. Henden, G. Nişli, M. Toprak, D. Toscalı, B. Yenigül), Çağlayan kitabevi, Cilt I, 2. Baskı, İstanbul, 1993. [3] Kimya, R. Chang, (Çeviri Editörleri: A. Bahattin SOYDAN, A. Zehra AROĞUZ), 6. Baskıdan çeviri, Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş., İstanbul, Kasım 2000. [4] Kimya Temel Kavramlar, Prof. Dr. N.K. ARAS, Prof. Dr. N.K. TUNALI, Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş., 5. Baskı, İstanbul, Temmuz 1999. [5] Genel Kimya 1-2 / R.H.Petrucci, W.S.Harwood, F.G.Herring, Çeviri Editörleri: Prof. Dr. Tahsin Uyar, Prof. Dr. Serpil Aksoy, Palme yayıncılık, 2002

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

STOKİYOMETRİ-MOL KAVRAMI; DAMITMA; ÇÖZÜNÜRLÜK BİR HİDRATTAKİ SU YÜZDESİNİN TAYİNİ ; KATALİZ; KİMYASAL DENGE ASİT-BAZ TİTRASYONLARI EŞDEĞER AĞIRLIK TAYİNİ ALEV EMİSYONU İNDİRGENME VE YÜKSELTGENME REAKSİYONLARI

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 40 1
21 Rapor Sunma 10 30 1
47 Laboratuvar Sınavı 10 30 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
21 Rapor Sunma 10 5 50
47 Laboratuvar Sınavı 10 5 50

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Laboratuvar kuralları ve içeriği hakkında bilgi verilmesi HY-LAB. GÜVENLİĞİ.pdf
2 STOKİYOMETRİ-MOL KAVRAMI STOKİYOMETRİ.pdf
3 DAMITMA DAMITMA.pdf
4 ÇÖZÜNÜRLÜK ÇÖZÜNÜRLÜK.pdf
5 BİR HİDRATTAKİ SU YÜZDESİNİN TAYİNİ su yüzdesi tayini.pdf
6 KATALİZ kataliz.pdf
7 KİMYASAL DENGE denge.pdf
8 ASİT-BAZ TİTRASYONLARI ASiT BAZ TiTRASYONU.pdf
9 ARASINAV 9 arasınav.pdf
10 EŞDEĞER AĞIRLIK TAYİNİ eşdeğer ağırlık.pdf
11 ALEV EMİSYONU ALEV EMiSYONU.pdf
12 İNDİRGENME VE YÜKSELTGENME REAKSİYONLARI REDOKS.pdf
13 TELAFİ DENEYLER
14 TELAFİ DENEYLER
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1253845 STOKİYOMETRİ KONUSUNU ANLAMASI
2 1253846 DAMITMA NEDİR, ÇEŞİTLERİ VE FARKLARINI KAVRAYA BİLME
3 1253847 Öğrenci, kimyasal su, kristal suyu ve adsorbe edilmiş suyun anlamını bilir ve bir hidrattaki su yüzdesini hesaplayabilir.
4 1253848 Reaksiyon hızına etki eden faktörleri bilir ve reaksiyon hızına katalizörün etkisini inceleyerek gerekli reaksiyonları yazabilir.
5 1253849 Kimyasal dengeyi, kimyasal dengeye etki eden faktörleri ve kimyasal dengenin önemini bilir. Ayrıca Le Chatelier prensibini kullanarak denge tepkimelerini yorumlayabilir.
6 1253855 İndirgenme-yükseltgenme(Redoks) reaksiyonlarını bilir ve çeşitli maddelerin indirgenme ve yükseltgenme eğilimlerini deney yaparak belirleyebilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69535 Kimya konularında bilgi sahibi olmak ve bu bilgileri Kimya eğitimine uygulama becerisi kazanmak
2 69536 Kimya eğitimi alanındaki eğitim modellerini ve kuramları bilmek
3 69537 Kimya eğitimi alanında eğitim problemlerini tanıma, modelleme ve çözme becerisi kazanmak
4 69538 Özel alanda seçilen bir konuda bilimsel araştırma projesi hazırlama, veri toplama, verileri analiz etme, değerlendirme, raporlaştırma ve projeyi sunma.
5 69539 Atatürk´ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti´nin birer ferdi olarak, Atatürk İlkeleri´ni yürüterek, anlayarak, içtenlikle benimseyip, ülkesini çağdaş düzeye taşımak için gerekli donanımlara sahip olmak.
6 69540 Eğitim uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını kullanabilme becerisi kazanmak.
7 69541 Çeşitli öğretim teknolojileri yoluyla nitelikli öğretim materyallerinin geliştirilmesi, seçilmesi, uygulanması ve değerlendirilmesi becerilerine sahip olmak
8 69542 Eğitim uygulamalarında disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme becerisi kazanmak.
9 69543 Eğitim uygulamalarında bağımsız davranma, inisiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisi kazanmak.
10 69544 Yaşam boyu öğrenme davranışı kazanmak.
11 69545 Öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği etkili iletişim becerilerine ve Türkçeyi düzgün kullanma becerilerine sahip olmak.
12 69546 Alanındaki gelişmeleri izleyip iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak.
13 69547 Genel öğretim yöntemlerini bilerek ortaöğretime özgü özel öğretim yöntemlerini geliştirip uygulayabilmek.
14 69548 Öğrencilerin bireysel farklılıklarına, gelişim ve ihtiyaçlarına uygun bir şekilde eğitim, değerlendirme ve yönlendirme becerilerine sahip olmak.
15 69549 Yeni eğitim modellerine uygun günlük plan hazırlayabilmek, uygulama ile ilgili kayıt, belge ve raporları hazırlama becerisine sahip olmak.
16 69550 Meslek ile ilgili yeni gelişmeleri takip edebilmek, yasa ve yönetmelikleri bilmek ve mesleki-etik sorumluluk anlayışı kazanmak.
17 69551 Öğrencileri özgün, paylaşımcı, girişimci, özgüveni yüksek, kendi başına karar verebilen, başkalarının haklarına saygılı, yaratıcı, sorgulayıcı bireyler olarak gelişmelerini sağlayabilmek için gerekli donanımlara sahip olmak

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Öğrenme Çıktısı
1 2 4 4 4 5 4 4 3 2 3 4 3 3
2 2 4 4 2 2 2 5 3 3 4 4 4 3
3 2 4 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4
4 2 4 4 5 4 4 3 4 4 4 4 4 4
5 2 4 4 4 5 2 4 4 3 5 4 4 4
6 2 4 3 5 4 5 4 3 4 5 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek