Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
MIM402 Bitirme Projesi 927001 4 8 12

Dersin Amacı

Bitirme projesinin amacı, işlev, taşıyıcı sistem ve yapım sistemi açısından çeşitlilik gösteren bina ve kompleksleri tasarlama becerisini geliştirmek; mimarlık eğitim süresince alınan tüm kuramsal ve uygulamaya dönük bilgilerin yansıtıldığı bir sonuç tasarıma erişmek; mimari mekân çözümlemesiyle ilgili olarak yüksek derecede kavramsal beceri kazanmaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Derya Oktay (Koordinatör) + Her dönem değişebilen jüri üyeleri

Önerilen Diğer Hususlar

Önerilen tasarım hem ‘yer’e ait gerçekler, beklentiler ve hayalleri destekleyecek, hem de yeni fikirler ve temalarla çağdaş bir kompleksin sahip olması gereken nitelikleri sergileyecektir. Tasarım bulunduğu çevrenin bağlamsal özelliklerine duyarlı, yaratıcı ve bütüncül olmalıdır. Tasarlanan kompleks hem kendi içinde hem de çevresi ile birlikte olumlu görsel ve işlevsel ilişkileriyle ele alınmalı, iç ve dış mekanlar, mekânsal, estetik, işlevsel, ve ekolojik boyutları dikkate alınarak tasarlanmalıdır. Tasarım, seçilen alanın ve çevresinin kapsamlı, çok boyutlu analizi ile başlayacaktır (MIM 302’de gerçekleştirilen kapsamda analizler). Elde edilen bulgular tasarımda yararlanmak üzere sistematik bir şekilde sunulacaktır. Analiz çalışmaları ve sunuşları için ölçek: 1/1000, 1/500; Yerleşim Planı ve maketi için ölçek 1/500; Bina/kompleks tasarımı ve maketi için ölçek 1/200; Sistem detayı için ölçek 1/50’dir.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bu derste, iki ve üç boyutlu bir tasarım konsepti, mimari ifadeler ve teknik nitelik, alternatif tasarım önerileri, tüm mimari sistemlerin bütünleşmesi, üst düzey strüktürel ve yapısal bilgi, mimari anlatım tekniklerinde ileri derecede gelişmişlik düzeyinin ortaya konması beklenir.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Proje konusu ve çalışma alanı hakkında bilgilendirme / Araştırma ve analizlere başlanması
2
3
4
5
6 JÜRİ-1 Araştırma sonuçları (Rapor) + Arazi analiz bulguları + Senaryo + Konsept (2d/3d *İki alternatif konsept sunumu tavsiye edilir) + Fikir Projesi Yerleşim Planı *binaların çatılarını ve dış mekan tasarımlarını gösteren şekilde / Planlar/ Kesitler/ Görünüşler / Çalışma Maketi - 1/500) 19.03.19 SEMİNER: “100001. Mimar” (Dr. Murat Sönmez, TOBB-ETU)
7 SEMİNER: Çağdaş Mimarlık Eğitimi ortamları: ABD, Avrupa ve Uzak Doğu’da deneyimler (Prof. Dr. D. Oktay)
8
9
10
11 JÜRİ-2 (ARA JÜRİ) Konsept (2d/3d), Yerleşim Planı (1/500) / Yerleşim Maketi (1/500) / Planlar-Kesitler-Görünüşler (1/200) / İç ve dış mekanlardan perspektifler & eskizler
12 SEMİNER: Yere göre ve sürdürülebilir mimarlık: Çağdaş yaklaşımlar (Prof. Dr. D. Oktay)
13 ESKİZ SINAVI
14
15 FİNAL JÜRİ • Konsept + Yerleşim Planı (1/500) • Yerleşim maketi (1/500) • Planlar / Kesitler / Görünüşler / Maket (1/200) • 1/50 Sistem Detayı (Önemli bir bölümden kısmi Plan-Kesit-Görünüş) • İç ve dış mekanlardan 3d gösterim • Projenin önemli çizimlerini ve maket fotoğrafını içeren poster (A1 boyutunda - photo block üzerine yapıştırılmış şekilde) Tasarım açıklama raporu (max. 1000 kelimelik - tek sayfa)
16

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69908 Uygun sunumlar yapmak için el çizimleri ve bilgisayar teknolojilerinin de kullanıldığı çeşitli tekniklerle programlama ve tasarım sürecinin her aşamasını biçimsel olarak ifade eder.
2 69909 Mimari ve kentsel tasarım süreçlerinde görsel ve yazılı bilgileri elde ederek sınıflandırır, değerlendirir, projelerin oluşturulması ve geliştirilmesinde kullanır.
3 69912 İki ve üç boyutlu mimari ve kentsel tasarımda görsel algıyı öğrenir ve düzenleme ilkelerinin oluşum, gelişim ve uygulamalarını anlar.
4 69913 Yeni Ulusal ve bölgesel mimarlık ve kentsel tasarımda tarihi çevrenin etki ve önemini anlar.
5 69914 Yeni Tarihi çevreyi tanıma ve koruma bilinci kazanarak tarihi yapıları belgelemek, rölöve ve restorasyon projelerini hazırlamak için gerekli temel teknikleri kavrar.
6 69915 Çevre-insan-kültür etkileşimini, farklı davranış kalıpları, sosyal ve mekânsal örüntüleri anlar, kullanıcı gereksinimlerini bulma, çözümleme sorumluluğunu kavrar.
7 69918 Sürdürülebilirliğin mimari ve kentsel tasarım kararlarındaki önemine bağlı olarak, doğal ve yapay kaynakların korunması ve sağlıklı bina ve yerleşmelerin oluşturulmasındaki önemini kavrar.
8 69919 Temel mimari tasarım ilkelerini öğrenerek, bina, iç mekân ve yerleşim düzeyinde tasarım kararı verme becerisine sahip olur.
9 69920 Tesisat, elektrik, düşey sirkülasyon, iletişim, yangın koruma ve yaşam güvenliği sistemlerinin oluşturduğu bina servis sistemleri tasarımının temel ilkelerini anlar.
10 69910 Farklı düzeylerde araştırma becerisi kazanır
11 69911 Özgün bir fikirden yola çıkarak sonuca varma becerisi kazanır
12 69921 Teoriden yararlanarak somut bir proje üretme becerisi kazanır
13 69936 Teknolojiden yararlanma becerisi kazanır
14 69916 Araştırma yetkinliği kazanır
15 69917 Araştırma bulgularını mesleki uygulamalarda kullanma yetkinliği kazanır
16 69922 Araştırma yetkinliği kazanır
17 69923 Araştırma bulgularını mesleki uygulamalarda kullanmayı öğrenir
18 69930 Farklı meslek alanlarındaki çalışma sistemlerini öğrenir
19 69931 Yeni Program Çıktısı
20 69924 Disiplinlerarası çalışma yetkinliği kazanır
21 69925 Uluslararası ortamda iletişim kurma deneyimi kazanır
22 69932 Topluluğa sunum yapma yetkinliği kazanır
23 69935 Yerel toplum ve kullanıcılarla iletişim kurma yetkinliği kazanır
24 69926 Tasarım fikirlerini iki ve üç boyutlu olarak ifade etme yetkinliği kazanır
25 69927 Kent ve yer bağlamında mimari tasarım yapma yetkinliğini kazanır
26 69928 Bilgisayar ortamında tasarım ve çizim becerisi kazanır
27 69929 Uluslararası ve ulusal mimarlık dünyasındaki gelişmeleri izleme ve yenilikleri kullanma yetkinliği kazanır
28 69933 Sürdürülebilir mimarlık ilkeleri doğrultusunda çalışma yetkinliği kazanır
29 69934 Profesyonel mimarlarla (eğitim ve seminerler ortamında karşı karşıya gelerek) diyalog kurma ve çağdaş uygulamaları yorumlama yetkinliği kazanır