Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
KMO204 Analitik Kimya Lab. II 927001 2 4 5

Dersin Amacı

Kantitatif (nicel) kimyasal analizlerden gravimetrik ve volumetrik analiz metotlarının esaslarını öğretmek ve laboratuvarda uygulama becerisini kazandırmak

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

YRD. DOÇ. DR. HATİCE KARAER

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Gündüz, T, Kantitatif Analiz Laboratuvar Kitabı Gazi Kitabevi, Ankara, 1999.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Nicel analiz yöntemlerine giriş, gravimetrik analizler : bir hidratta su tayini, gravimetrik sülfat, demir, çinko ve nikel tayinleri ), Volumetrik analizler : nötralleşme titrasyonu yöntemi (NaOH ve HCl asit çözeltilerinin standardizasyonu, sirkede asetik asit miktar tayini), çöktürme titrasyonları fajans metodu ile bromür tayini, mohr metodu ile klorür tayini, Volhard yöntemi ile klorür miktar tayini), yükseltgenme –indirgenme titrasyonları; potasyum permangant çözeltisi ile demir miktar tayini, iyodometrik yöntemle bakır miktar tayini, kompleks oluşum titrasyonları; EDTA ile kalsiyum ve magnezyum miktar tayini, EDTA ile çeşme suyunda toplam sertlik tayini

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 40 1
4 Quiz 1 20 1
7 Laboratuvar 1 20 1
48 Sözlü Sınav 1 20 1
2 Final Sınavı 0 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 5 5
2 Final Sınavı 1 12 12
4 Quiz 12 3 36
20 Rapor Hazırlama 12 3 36
29 Bireysel Çalışma 12 3 36

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Nicel analiz yöntemlerine giriş
2 Bir hidratta su tayini
3 Gravimetrik sülfat tayini
4 Gravimetrik demir tayini
5 Gravimetrik çinko tayini
6 Gravimetrik nikel tayini
7 Gravimetrik nikel tayini
8 Arjantimetrik titrasyonlar: Fajans metodu ile bromür tayini, Mohr metodu ile klorür tayini, Volhard metodu ile klorür tayini
9 ARASINAV
10 Kompleksometrik titrasyonlar: EDTA çözeltisi ile kalsiyum ve magnezyum tayini, EDTA çözeltisi ile çeşme suyunda toplam sertlik tayini
11 İndirgenme yükseltgenme titrasyonları: Permanganat çözeltisinin ayarlanması ve permanganat çözeltisi ile demir tayini
12 İyot titrasyonları: Sodyum tiyosülfat çöeltisinin ayarlanması ve sodyum tiyosülfat çözeltisi ile bakır tayini
13 Telafi deneyleri
14 Telafi deneyleri
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1254409 Çözelti hazırlama becerisi artar.
2 1254410 Sonuçları hesaplayıp yorumlar.
3 1254411 Gravimetrik çöktürme yöntemlerini uygular.
4 1254412 Deneysel raporun nasıl yazılacağını bilir.
5 1254413 Gravimetrik analiz yöntemlerini bilir.
6 1254414 Gravimetrik analiz yöntemlerini laboratuvarda uygulayabilir.
7 1254415 Volumetrik analiz yöntemlerini bilir.
8 1254416 Volumetrik analiz yöntemlerini laboratuvarda uygulayabilir.
9 1254417 Standart (ayarlı) çözeltiler hazırlayabilir ve titrasyon yapabilir.
10 1254418 Bir analiz metodunu laboratuvarda uygulayabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69535 Kimya konularında bilgi sahibi olmak ve bu bilgileri Kimya eğitimine uygulama becerisi kazanmak
2 69536 Kimya eğitimi alanındaki eğitim modellerini ve kuramları bilmek
3 69537 Kimya eğitimi alanında eğitim problemlerini tanıma, modelleme ve çözme becerisi kazanmak
4 69538 Özel alanda seçilen bir konuda bilimsel araştırma projesi hazırlama, veri toplama, verileri analiz etme, değerlendirme, raporlaştırma ve projeyi sunma.
5 69539 Atatürk´ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti´nin birer ferdi olarak, Atatürk İlkeleri´ni yürüterek, anlayarak, içtenlikle benimseyip, ülkesini çağdaş düzeye taşımak için gerekli donanımlara sahip olmak.
6 69540 Eğitim uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını kullanabilme becerisi kazanmak.
7 69541 Çeşitli öğretim teknolojileri yoluyla nitelikli öğretim materyallerinin geliştirilmesi, seçilmesi, uygulanması ve değerlendirilmesi becerilerine sahip olmak
8 69542 Eğitim uygulamalarında disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme becerisi kazanmak.
9 69543 Eğitim uygulamalarında bağımsız davranma, inisiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisi kazanmak.
10 69544 Yaşam boyu öğrenme davranışı kazanmak.
11 69545 Öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği etkili iletişim becerilerine ve Türkçeyi düzgün kullanma becerilerine sahip olmak.
12 69546 Alanındaki gelişmeleri izleyip iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak.
13 69547 Genel öğretim yöntemlerini bilerek ortaöğretime özgü özel öğretim yöntemlerini geliştirip uygulayabilmek.
14 69548 Öğrencilerin bireysel farklılıklarına, gelişim ve ihtiyaçlarına uygun bir şekilde eğitim, değerlendirme ve yönlendirme becerilerine sahip olmak.
15 69549 Yeni eğitim modellerine uygun günlük plan hazırlayabilmek, uygulama ile ilgili kayıt, belge ve raporları hazırlama becerisine sahip olmak.
16 69550 Meslek ile ilgili yeni gelişmeleri takip edebilmek, yasa ve yönetmelikleri bilmek ve mesleki-etik sorumluluk anlayışı kazanmak.
17 69551 Öğrencileri özgün, paylaşımcı, girişimci, özgüveni yüksek, kendi başına karar verebilen, başkalarının haklarına saygılı, yaratıcı, sorgulayıcı bireyler olarak gelişmelerini sağlayabilmek için gerekli donanımlara sahip olmak

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
7 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
8 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
9 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
10 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek