Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
KMO206 Organik Kimya II 927001 2 4 5

Dersin Amacı

Organik Kimyada temel fonksiyonel grupları ayrı ayrı tanıtmak, bu bileşiklerin sentezlerini, reaksiyonlarını ve aktivitelerini anlatmak. Fonksiyonel grupların canlılar için çok önemli olduğunu kavratmak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

YRD.DOÇ.DR. HASAN YAKAN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

[1] Prof.Dr.Hasan Kocaokutgen, Organik Kimya, 3.Baskı, Erol Ofset, Samsun, 2016[2] Solomons G. and Fryhle C., (Çeviri Editörleri Okay G. ve Yıldırır Y.), Organik Kimya, 7. Baskıdan Çeviri, Literatür Yayıncılık, İstanbul, 2002.[3] Fessenden J. S. and Logue W. M., (Çeviri Editörü Uyar T.), Organik Kimya, Güneş Yayınları, Ankara, 2001.[4] Prof. Dr. Gürol Okay, Organik Kimya I, 3. Baskı, Biltav Yayınları, Ankara, 1990.[5] Atkins R. G. and Corey F. A., (Çeviri Editörleri Okay G. ve Yıldırır Y.), Organik Kimya Kısa Öz, 2. Baskıdan Çeviri, Bilim Kitabevi, Ankara, 1999.[6] Prof. Dr. Reşat ÜN, Halkalı Organik Bileşikler,Fatih Yayınevi, İstanbul, 1997.[7] Young D. W., Heterocyclic Chemistry, LongmanGroup Limited, London, 1975.[8] Hart H ve Hart D J and Craine L E (Çeviri Editörü Uyar Tahsin ) Organik Kimya 12. Baskıdan çeviri, Palme yayıncılık, Ankara 2011

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

aril halojenürler, fenoller, aldehit ve ketonlar, karboksilli asitler ve türevleri, asit halojenürler, aminler,aminoasitler, karbohidratlar.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 12 4 48
11 Soru-Yanıt 12 5 60
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 3 2 6
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 3 2 6

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Aril Halojenürler Kullanılan Kaynaklar-Organik Kimya.docx
2 Fenoller
3 Aldehit
4 Ketonlar
5 Karboksilli asitler
6 Amitler
7 Nitriller
8 Açil klorürler
9 ARASINAV arasınav.pdf
10 Anhidritler
11 Esterler
12 Heterobileşikler
13 Aminler
14 Karbohidratlar
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1253910 Aldehit ve ketonların fonksiyonel gruplarını tanıyabilir ve reaksiyonlarını karşılaştırabilir
2 1253911 Karboksilli asitleri ve türevlerini adlandırarak alkollerle vermiş olduğu esterleşme tepkimelerini yazabilir.
3 1253912 Aminleri adlandırabilir ve alkil köklerine göre tayin edebilir (Primer, Sekonder veya Tersiyer).
4 1253913 Aril halojenürler ve fenoler hakkında bilgi sahibi olma
5 1253914 Karbohidratları tanıma

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69535 Kimya konularında bilgi sahibi olmak ve bu bilgileri Kimya eğitimine uygulama becerisi kazanmak
2 69536 Kimya eğitimi alanındaki eğitim modellerini ve kuramları bilmek
3 69537 Kimya eğitimi alanında eğitim problemlerini tanıma, modelleme ve çözme becerisi kazanmak
4 69538 Özel alanda seçilen bir konuda bilimsel araştırma projesi hazırlama, veri toplama, verileri analiz etme, değerlendirme, raporlaştırma ve projeyi sunma.
5 69539 Atatürk´ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti´nin birer ferdi olarak, Atatürk İlkeleri´ni yürüterek, anlayarak, içtenlikle benimseyip, ülkesini çağdaş düzeye taşımak için gerekli donanımlara sahip olmak.
6 69540 Eğitim uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını kullanabilme becerisi kazanmak.
7 69541 Çeşitli öğretim teknolojileri yoluyla nitelikli öğretim materyallerinin geliştirilmesi, seçilmesi, uygulanması ve değerlendirilmesi becerilerine sahip olmak
8 69542 Eğitim uygulamalarında disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme becerisi kazanmak.
9 69543 Eğitim uygulamalarında bağımsız davranma, inisiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisi kazanmak.
10 69544 Yaşam boyu öğrenme davranışı kazanmak.
11 69545 Öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği etkili iletişim becerilerine ve Türkçeyi düzgün kullanma becerilerine sahip olmak.
12 69546 Alanındaki gelişmeleri izleyip iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak.
13 69547 Genel öğretim yöntemlerini bilerek ortaöğretime özgü özel öğretim yöntemlerini geliştirip uygulayabilmek.
14 69548 Öğrencilerin bireysel farklılıklarına, gelişim ve ihtiyaçlarına uygun bir şekilde eğitim, değerlendirme ve yönlendirme becerilerine sahip olmak.
15 69549 Yeni eğitim modellerine uygun günlük plan hazırlayabilmek, uygulama ile ilgili kayıt, belge ve raporları hazırlama becerisine sahip olmak.
16 69550 Meslek ile ilgili yeni gelişmeleri takip edebilmek, yasa ve yönetmelikleri bilmek ve mesleki-etik sorumluluk anlayışı kazanmak.
17 69551 Öğrencileri özgün, paylaşımcı, girişimci, özgüveni yüksek, kendi başına karar verebilen, başkalarının haklarına saygılı, yaratıcı, sorgulayıcı bireyler olarak gelişmelerini sağlayabilmek için gerekli donanımlara sahip olmak

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 4 3 4 3 3 5 3 3 5 4 4
2 4 4 4 2 3 4 3 4 3 4 4 4 4
3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 5 4 5 4
4 4 4 3 5 4 5 4 4 3 3 4 5 5
5 4 4 4 4 5 4 5 5 4 5 5 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek