Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
KMO303 Fizikokimya Lab. I 927001 3 5 4

Dersin Amacı

Fizikokimya dersinde verilen temel kavramlar ve teorik bilgiler kullanılarak deney yapılması, yapılan deneyin sonuçlarının değerlendirilmesi ve deneyin amacından sonucuna kadar yapılan her adımın bir rapor ile sunulmasını sağlamak. Fizikokimyasal çalışmaların laboratuvar ortamında uygulamalı olarak gerçekleştirilmesini sağlamak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof.Dr. Metin Aydın

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

[1] Mahmut Acımış, Necati Menek, Ayşen Alaman, “Yeni Bir Yaklaşımla Fizikokimya Deneyleri” , Ondokuz Mayıs Üniversitesi Yayınları, Samsun,1996. [2] Yüksel Sarıkaya, “Fizikokimya”, Gazi Kitapevi Yayınları, 3. Baskı, Ankara, 2000. [3] P.W. Atkins, (Çeviri Editörleri; Salih Yıldız, Hamza Yılmaz, Esma Kılıç), “ Fizikokimya ” 1. Baskıdan Çeviri, Bilim Yayıncılık, Ankara, 2001. [4] Robert G. Mortimer, (Çeviri Editörleri; Oya Şanlı, Halil İbrahim Ünal), " Fizikokimya ", Palme Yayıncılık, Ankara, 2004. [5] R.A. Alberty, “Physical Chemistry”, John-Wiley, 1987.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Kısmi molar büyüklükler, kolligatif özellikler, çözünürlük ve çözünürlük eğrileri, moleküllerarası kuvvetler, kaynama, erime, kimyasal ve fiziksel olaylarda ısı değişimi.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 50 1
7 Laboratuvar 1 50 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
7 Laboratuvar 10 4 40
20 Rapor Hazırlama 10 2 20
21 Rapor Sunma 10 2 20
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 8 8
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 12 12

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Fizikokimya laboratuarının içeriği ve uygulamaları hakkında bilgi verilmesi, deney düzeneklerinin hazırlanması
2 Kısmi molar büyüklükler
3 Donma noktası alçalması ölçülerek katı bir çözünenin molekül kütlesinin belirlenmesi
4 Benzen-aseton karışımının çözelti oranına bağlı olarak kaynama eğrisinin bulunması
5 Fenol-su sisteminin çözünürlük eğrisinin bulunması
6 Buharlaşma ısısı ve moleküllerarası kuvvetler
7 Gazların sudaki çözünürlüğü
8 İki katı bileşenin erime diyagramı
9 ARASINAV
10 Kimyasal ve fiziksel olaylarda ısı değişimi
11 Çözünürlük ısıları
12 Birbiriyle karışmayan iki sıvı arasında üçüncü bir maddenin dağılımı
13 Telafi deneyleri
14 Telafi deneyleri

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1279205 Öğrenci farklı bileşimlerdeki çözelti yoğunluklarını ölçerek kısmi mol hacimlerini bulabilir.
2 1279206 Öğrenci donma noktası alçalmasından yararlanarak katı bir çözünenin molekül kütlesinin belirleyebilir.
3 1279207 Damıtma işlemiyle benzen-aseton karışımının çözelti oranına bağlı olarak kaynama eğrisini çizerek sonuçları yorumlayabilir.
4 1279208 Fenol-su sisteminin çözünürlük eğrisini bulabilir.
5 1279209 Damıtma ile bir sıvının buharlaşma ısısını ve entropisini bulabilir.
6 1279732 Kaynama eğrisini çizerek Henry yasasına göre elde ettiği grafiği yorumlayabilir.
7 1279733 İki katı bileşenin erime diyagramını çizerek ötektik sıcaklığın ve erime noktasının önemini açıklayabilir.
8 1279734 Kalorimetrenin soğurduğu ısıyı ve nötürleşme ısısını deneysel olarak bulabilir.
9 1279735 Benzoik asidin sudaki çözünürlüğünden yararlanarak titrasyonla çözünme entalpisini bulabilir.
10 1279736 Ekstraksiyonla birbiriyle karışmayan iki sıvı arasında üçüncü bir maddenin dağılma katsayısını belirleyebilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69535 Kimya konularında bilgi sahibi olmak ve bu bilgileri Kimya eğitimine uygulama becerisi kazanmak
2 69536 Kimya eğitimi alanındaki eğitim modellerini ve kuramları bilmek
3 69537 Kimya eğitimi alanında eğitim problemlerini tanıma, modelleme ve çözme becerisi kazanmak
4 69538 Özel alanda seçilen bir konuda bilimsel araştırma projesi hazırlama, veri toplama, verileri analiz etme, değerlendirme, raporlaştırma ve projeyi sunma.
5 69539 Atatürk´ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti´nin birer ferdi olarak, Atatürk İlkeleri´ni yürüterek, anlayarak, içtenlikle benimseyip, ülkesini çağdaş düzeye taşımak için gerekli donanımlara sahip olmak.
6 69540 Eğitim uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını kullanabilme becerisi kazanmak.
7 69541 Çeşitli öğretim teknolojileri yoluyla nitelikli öğretim materyallerinin geliştirilmesi, seçilmesi, uygulanması ve değerlendirilmesi becerilerine sahip olmak
8 69542 Eğitim uygulamalarında disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme becerisi kazanmak.
9 69543 Eğitim uygulamalarında bağımsız davranma, inisiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisi kazanmak.
10 69544 Yaşam boyu öğrenme davranışı kazanmak.
11 69545 Öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği etkili iletişim becerilerine ve Türkçeyi düzgün kullanma becerilerine sahip olmak.
12 69546 Alanındaki gelişmeleri izleyip iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak.
13 69547 Genel öğretim yöntemlerini bilerek ortaöğretime özgü özel öğretim yöntemlerini geliştirip uygulayabilmek.
14 69548 Öğrencilerin bireysel farklılıklarına, gelişim ve ihtiyaçlarına uygun bir şekilde eğitim, değerlendirme ve yönlendirme becerilerine sahip olmak.
15 69549 Yeni eğitim modellerine uygun günlük plan hazırlayabilmek, uygulama ile ilgili kayıt, belge ve raporları hazırlama becerisine sahip olmak.
16 69550 Meslek ile ilgili yeni gelişmeleri takip edebilmek, yasa ve yönetmelikleri bilmek ve mesleki-etik sorumluluk anlayışı kazanmak.
17 69551 Öğrencileri özgün, paylaşımcı, girişimci, özgüveni yüksek, kendi başına karar verebilen, başkalarının haklarına saygılı, yaratıcı, sorgulayıcı bireyler olarak gelişmelerini sağlayabilmek için gerekli donanımlara sahip olmak