Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ENF305 Anorganik Kimya I 927001 3 5 5

Dersin Amacı

Atom yapısı ve periyodik özellikler, Elementler, Kimyasal bağlar, Moleküler yapı, moleküler şekiller ve simetri, Molekül Orbital teorisi hakkında bilgi edinmek

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr Hümeyra Batı

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

[1] Ölmez, Halis; Yılmaz, Veysel T., Anorganik Kimya, Epsilon Rek.yayıncılık Bil.San.ve Tic.LTD Şti,İstanbul,2008 [2] S:özkar,”Anorganik Kimya” 5.baskı Gazi Kitabevi, Ankara, 2005

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Atomik yapı ve periyodik özellikler, Elementler, Kimyasal bağlar, Moleküler yapı, Moleküler simetri, Molekül Orbital teorisi

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 15 15
2 Final Sınavı 1 20 20
3 Bütünleme Sınavı 1 20 20
5 Derse Katılım 1 15 15
9 Problem Çözümü 1 15 15
11 Soru-Yanıt 1 15 15
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 1 15 15
49 Performans 1 10 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Atom kavramının tarihi gelişimi ve Atom teorileri
2 Atom kavramının tarihi gelişimi ve Atom teorileri
3 Elementlerin genel özellikleri
4 Elementlerin genel özellikleri
5 Kimyasal bağa giriş veİyonik Bağ
6 Kovalent bağ ve Lewis yapıları;
7 Değerlik kabuğu elektron çiftleri itmesi kuramı;
8 Değerlik bağı kuramı
9 ARASINAV
10 Metalik bağ
11 Moleküler simetri
12 Moleküler simetri
13 Molekül orbital kuramı
14 Molekül orbital kuramı
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1260076 Öğrenciler, atom teorilerini ve atomun elektronik yapısını kavrar ve yorum yapabilir
2 1260077 Periyodik cetveli tanır ve elementlerin kimyasal ve fiziksel özellilerini açıklayabilir ve yorumlayabilirler.
3 1260078 İyonik bağları kavrar ve iyonik bileşiklerin yapısını açıklayabilirler
4 1260079 Kovalent bağları kavrar ve kovalent bileşiklerin yapısını açıklayabilirler
5 1260080 Metalik bağları kavrar ve metallerin yapısını açıklayabilirler
6 1260081 Molekül şekillerini kavrar ve yorum yapabilirler.
7 1260082 Değerlik bağı teorisini (DBT) kullanarak melezleşme ile molekül yapısını tanımlar
8 1260083 Moleküllerde simetri kavramını öğrenir ve çeşitli moleküllere uygulayabilir
9 1260084 Moleküler orbital teorisini (MOT) kavrar ve aynı atomlardan oluşan moleküllere uygulayabilir
10 1260085 MOT kavrar ve farklı iki atomdan oluşan (CO,NO gibi) moleküllere uygulayabilir
11 1260086 MOT kavrar ve H2O, NH3, CH4, B2H6 gibi moleküllere uygulayabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69535 Kimya konularında bilgi sahibi olmak ve bu bilgileri Kimya eğitimine uygulama becerisi kazanmak
2 69536 Kimya eğitimi alanındaki eğitim modellerini ve kuramları bilmek
3 69537 Kimya eğitimi alanında eğitim problemlerini tanıma, modelleme ve çözme becerisi kazanmak
4 69538 Özel alanda seçilen bir konuda bilimsel araştırma projesi hazırlama, veri toplama, verileri analiz etme, değerlendirme, raporlaştırma ve projeyi sunma.
5 69539 Atatürk´ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti´nin birer ferdi olarak, Atatürk İlkeleri´ni yürüterek, anlayarak, içtenlikle benimseyip, ülkesini çağdaş düzeye taşımak için gerekli donanımlara sahip olmak.
6 69540 Eğitim uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını kullanabilme becerisi kazanmak.
7 69541 Çeşitli öğretim teknolojileri yoluyla nitelikli öğretim materyallerinin geliştirilmesi, seçilmesi, uygulanması ve değerlendirilmesi becerilerine sahip olmak
8 69542 Eğitim uygulamalarında disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme becerisi kazanmak.
9 69543 Eğitim uygulamalarında bağımsız davranma, inisiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisi kazanmak.
10 69544 Yaşam boyu öğrenme davranışı kazanmak.
11 69545 Öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği etkili iletişim becerilerine ve Türkçeyi düzgün kullanma becerilerine sahip olmak.
12 69546 Alanındaki gelişmeleri izleyip iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak.
13 69547 Genel öğretim yöntemlerini bilerek ortaöğretime özgü özel öğretim yöntemlerini geliştirip uygulayabilmek.
14 69548 Öğrencilerin bireysel farklılıklarına, gelişim ve ihtiyaçlarına uygun bir şekilde eğitim, değerlendirme ve yönlendirme becerilerine sahip olmak.
15 69549 Yeni eğitim modellerine uygun günlük plan hazırlayabilmek, uygulama ile ilgili kayıt, belge ve raporları hazırlama becerisine sahip olmak.
16 69550 Meslek ile ilgili yeni gelişmeleri takip edebilmek, yasa ve yönetmelikleri bilmek ve mesleki-etik sorumluluk anlayışı kazanmak.
17 69551 Öğrencileri özgün, paylaşımcı, girişimci, özgüveni yüksek, kendi başına karar verebilen, başkalarının haklarına saygılı, yaratıcı, sorgulayıcı bireyler olarak gelişmelerini sağlayabilmek için gerekli donanımlara sahip olmak

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 5 5 4 4 5 4 4 4 3 4 4 4 5 4
2 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 5 4 5 5 4 4
3 4 4 4 5 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 5 5 5
4 5 4 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5
5 4 4 4 3 4 3 4 5 4 4 4 4 3 3 4 4 3
6 3 4 5 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4
7 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 5 3 3 4 3 4 3
8 5 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4