Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
EGTM305 Ölçme ve Değerlendirme 927001 3 5 5

Dersin Amacı

Bu derste öğretmen adayları öğretmenlik kariyerlerinde kullanacakları eğitimde ölçme ve değerlendirme metodlarını, kendi alanlarıyla alakalı öğrenim çıktılarının belirlenmesi, bunlara uygun ölçme araçlarının gelişritirilmesi ve elde edilen sonuçların istatistik ile değerlendirilmesini öğrenecekler.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğrt. Üyesi Ayşegül Altun

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Atılgan, H., Kan, A., ve Doğan, N. (2011). Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme. Ankara: Anı

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Ölçmenin Temel Kavramları, Ölçme Araçlarında bulunması gereken özellikler, Davranışların belirlenmesi ve ölçülmesi, Ölçme araçlarının sınıflandırılması, Yazılı yoklamalar, Sözlü Sınavlar, Kısa yanıtlı sınavlar, Doğru-Yanlış Tesler, Çoktan seçmeli testler, Ödev ve projeler, Madde ve test istatistikleri, Test geliştirme, Değerlendirme ve not verme, Temel istatistiki işlemler

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 3 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 40
1 Ara Sınav 1 80 1
54 Ev Ödevi 1 20 1
2 Final Sınavı 1 85 1
40 Proje Hazırlama 1 15 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 16 3 48
8 Rehberli Problem Çözümü 12 1 12
22 Proje Hazırlama 1 40 40
54 Ev Ödevi 1 22 22

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Tanışma 1. Hafta.ppt
2 Ölçmenin Temel Kavramları, 2. Hafta.ppt
3 Değerlendirme ve not verme 3. Hafta.ppt
4 Ölçme Araçlarında bulunması gereken özellikler 4.Hafta.ppt
5 Davranışların belirlenmesi ve ölçülmesi 5.Hafta.ppt
6 Ölçme araçlarının sınıflandırılması 6ve7.hafta.ppt
7 Test geliştirme
8 Ara Sınav
9 Yazılı yoklamalar, Sözlü Sınavlar 8.Hafta.ppt
10 Kısa yanıtlı sınavlar 10. Hafta.ppt
11 Doğru-Yanlış Tesler, Çoktan seçmeli testler
12 Ödev ve projeler 11. Hafta.ppt
13 Madde ve test istatistikleri, Temel istatistiki işlemler
14 Final
15

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1297794 Ölçme ve değerlendirme ile ilgili temel kavramları bilir.
2 1297793 Temel istatistik tekniklerini kullanabilir.
3 1297798 Ölçme araçlarının geçerlik ve güvenirliğini belirleyebilir.
4 1297795 Öğrenim çıktılarının çeşitlerini ve özelliklerini verir.
5 1297799 Eğitimde yapılan ölçmeye karışan hatanın tanımını ve türlerini verir.
6 1297792 Bilişsel, duyuşsal ve psiko-motor davranışlarını ölçme tekniklerini bilir.
7 1297796 Uygulama sonuçları üzerinden madde ve test analizi yapabilir.
8 1297800 Öğrenim çıktılarına uygun sorular hazırlar.
9 1297801 Alanında test geliştirir, uygular ve güvenirliğini ve geçerliğini hesaplar.
10 1297797 Ölçme sonuçları üzerinde temel istatistikleri ve bunların yorumlanmasını yapar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69535 Kimya konularında bilgi sahibi olmak ve bu bilgileri Kimya eğitimine uygulama becerisi kazanmak
2 69536 Kimya eğitimi alanındaki eğitim modellerini ve kuramları bilmek
3 69537 Kimya eğitimi alanında eğitim problemlerini tanıma, modelleme ve çözme becerisi kazanmak
4 69538 Özel alanda seçilen bir konuda bilimsel araştırma projesi hazırlama, veri toplama, verileri analiz etme, değerlendirme, raporlaştırma ve projeyi sunma.
5 69539 Atatürk´ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti´nin birer ferdi olarak, Atatürk İlkeleri´ni yürüterek, anlayarak, içtenlikle benimseyip, ülkesini çağdaş düzeye taşımak için gerekli donanımlara sahip olmak.
6 69540 Eğitim uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını kullanabilme becerisi kazanmak.
7 69541 Çeşitli öğretim teknolojileri yoluyla nitelikli öğretim materyallerinin geliştirilmesi, seçilmesi, uygulanması ve değerlendirilmesi becerilerine sahip olmak
8 69542 Eğitim uygulamalarında disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme becerisi kazanmak.
9 69543 Eğitim uygulamalarında bağımsız davranma, inisiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisi kazanmak.
10 69544 Yaşam boyu öğrenme davranışı kazanmak.
11 69545 Öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği etkili iletişim becerilerine ve Türkçeyi düzgün kullanma becerilerine sahip olmak.
12 69546 Alanındaki gelişmeleri izleyip iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak.
13 69547 Genel öğretim yöntemlerini bilerek ortaöğretime özgü özel öğretim yöntemlerini geliştirip uygulayabilmek.
14 69548 Öğrencilerin bireysel farklılıklarına, gelişim ve ihtiyaçlarına uygun bir şekilde eğitim, değerlendirme ve yönlendirme becerilerine sahip olmak.
15 69549 Yeni eğitim modellerine uygun günlük plan hazırlayabilmek, uygulama ile ilgili kayıt, belge ve raporları hazırlama becerisine sahip olmak.
16 69550 Meslek ile ilgili yeni gelişmeleri takip edebilmek, yasa ve yönetmelikleri bilmek ve mesleki-etik sorumluluk anlayışı kazanmak.
17 69551 Öğrencileri özgün, paylaşımcı, girişimci, özgüveni yüksek, kendi başına karar verebilen, başkalarının haklarına saygılı, yaratıcı, sorgulayıcı bireyler olarak gelişmelerini sağlayabilmek için gerekli donanımlara sahip olmak