Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
KMO306 Anorganik Kimya II 927001 3 6 4

Dersin Amacı

Katılar,Moleküller arası kuvvetler, Asitler ve bazlar, Koordinasyon bileşikleri ile ilgili temel konuların incelenmesi

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr Hümeyra Batı

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

[1] Ölmez, Halis; Yılmaz, Veysel T., Anorganik Kimya, Epsilon Rek.yayıncılık Bil.San.ve Tic.LTD Şti,İstanbul,2008 [2] S:özkar,”Anorganik Kimya” 5.baskı Gazi Kitabevi, Ankara, 2005

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

İyonik, kovalent, metalik ve moleküler katılar; Moleküller arası kuvvetler; Asitler, bazlar ve çözücüler; Koordinasyon bileşikleri

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1260102 Öğrenciler, iyonik , metalik,kovalent ve moleküler katıların yapısını kavrar ve yorum yapabilirler
2 1260103 Metallerin ve yarı iletkenlerin iletkenliklerini açıklayabilir ve yorumlayabilirler
3 1260104 Moleküller arası etkileşimleri kavrar, bileşiklerin çözünürlük, erime ve kaynama noktaları hakkında yorum yapabilirler
4 1260105 Asit ve baz tanımlarını kavrar ve yorum yapabilirler
5 1260106 Çözücü özelliklerini kavrar ve açıklayabilirler
6 1260107 Çözücüleri sınıflandırır, çözünürlük ile ilgili yorum yapabilirler
7 1260108 Koordinasyon bileşiklerini kavrar ve adlandırmasını yapabilirler
8 1260109 Koordinasyon bileşikleri ile ilgili teorileri kavrar ve yorum yapabilirler
9 1260110 Koordinasyon bileşiklerinde izomerlik kavramını öğrenir ve açıklayabilirler
10 1260111 Koordinasyon bileşiklerinin geometrisini açıklayabilirler
11 1260112 Koordinasyon bileşiklerinin manyetik özelliklerini kavrar ve yorum yapabilirler
12 1260113 Koordinasyon bileşiklerinin spektral özelliklerini kavrar ve yorum yapabilirler.
13 1260114 Koordinasyon bileşiklerinin tıp,endüstri ve kimya sektöründe kullanım alanlarını öğrenirler.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69535 Kimya konularında bilgi sahibi olmak ve bu bilgileri Kimya eğitimine uygulama becerisi kazanmak
2 69536 Kimya eğitimi alanındaki eğitim modellerini ve kuramları bilmek
3 69537 Kimya eğitimi alanında eğitim problemlerini tanıma, modelleme ve çözme becerisi kazanmak
4 69538 Özel alanda seçilen bir konuda bilimsel araştırma projesi hazırlama, veri toplama, verileri analiz etme, değerlendirme, raporlaştırma ve projeyi sunma.
5 69539 Atatürk´ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti´nin birer ferdi olarak, Atatürk İlkeleri´ni yürüterek, anlayarak, içtenlikle benimseyip, ülkesini çağdaş düzeye taşımak için gerekli donanımlara sahip olmak.
6 69540 Eğitim uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını kullanabilme becerisi kazanmak.
7 69541 Çeşitli öğretim teknolojileri yoluyla nitelikli öğretim materyallerinin geliştirilmesi, seçilmesi, uygulanması ve değerlendirilmesi becerilerine sahip olmak
8 69542 Eğitim uygulamalarında disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme becerisi kazanmak.
9 69543 Eğitim uygulamalarında bağımsız davranma, inisiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisi kazanmak.
10 69544 Yaşam boyu öğrenme davranışı kazanmak.
11 69545 Öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği etkili iletişim becerilerine ve Türkçeyi düzgün kullanma becerilerine sahip olmak.
12 69546 Alanındaki gelişmeleri izleyip iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak.
13 69547 Genel öğretim yöntemlerini bilerek ortaöğretime özgü özel öğretim yöntemlerini geliştirip uygulayabilmek.
14 69548 Öğrencilerin bireysel farklılıklarına, gelişim ve ihtiyaçlarına uygun bir şekilde eğitim, değerlendirme ve yönlendirme becerilerine sahip olmak.
15 69549 Yeni eğitim modellerine uygun günlük plan hazırlayabilmek, uygulama ile ilgili kayıt, belge ve raporları hazırlama becerisine sahip olmak.
16 69550 Meslek ile ilgili yeni gelişmeleri takip edebilmek, yasa ve yönetmelikleri bilmek ve mesleki-etik sorumluluk anlayışı kazanmak.
17 69551 Öğrencileri özgün, paylaşımcı, girişimci, özgüveni yüksek, kendi başına karar verebilen, başkalarının haklarına saygılı, yaratıcı, sorgulayıcı bireyler olarak gelişmelerini sağlayabilmek için gerekli donanımlara sahip olmak