Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
KMO403 Kuantum Kimyasına Giriş 927001 4 7 3

Dersin Amacı

Kuantum mekaniksel yaklaşımı özümseyerek, olaylara kuantum mekaniksel bakış açısı geliştirir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. HASAN YAKAN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Kuantum Kimyası, Prof.Dr. Fevzi Köksal, Doç. Dr. Rahmi Köseoğlu, Nobel yayınları,2012.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

siyah-cisim ışıması, Planck dağîlimi, ısı sığaları, fotoelektrik olay, elektron kırınımı, Compton olayı, Bohr atom modeli, dalga-parçacık ikilemi ve belirsizlik prensibi; Schrödinger dalga denkleminin çözümü: titreşim ve dönme hareketleri; Schrödinger denklemini harmonik titreşici.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 5 5
2 Final Sınavı 1 5 5
29 Bireysel Çalışma 15 1 15
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 30 30

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 KUANTUM KİMYASINA GİRİŞ, Kullanılan Kaynaklar-Kuantum.docx
2 Planck dağîlimi, ısı sığaları
3 siyah cismin ışıması
4 Fotoelektrik olay, Davisson-Germer deneyi
5 Bohr atom modelinde açısal momentumun kuantumlanması,
6 Heisenberg belirsizlik ilkesi
7 Compton olayı
8 ELEKTRON KIRINIMI
9 Arasınav arasınav.pdf
10 Schrödinger dalga denklemi
11 Hidrojen atomu için Schrödinger dalga denkleminin çözümü.
12 Dalga fonksiyonu, İşlemciler,
13 Hermitik işlemci, özdeğerler
14 Titreşimler ve harmonik titreşici

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1254250 Klasik ve kuantum mekaniksel yaklaşımın farkını bilir.
2 1254251 Kuantum mekaniğinin gelişmesine neden olan fiziksel ve kimyasal olayları gerekçeleriyle açıklar.
3 1254252 Dalga fonksiyonunu normalize edebilir, işlemci kavramını bilir.
4 1254253 Dalga fonksiyonunun özdeğerini hesaplayabilir, basit harmonik titreşicinin enerji özdeğerlerini verilen kuantum durumu için hesaplar.
5 1254254 Schrödinger denklemini verilen sınır şartlarına uygulayarak çözebilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69535 Kimya konularında bilgi sahibi olmak ve bu bilgileri Kimya eğitimine uygulama becerisi kazanmak
2 69536 Kimya eğitimi alanındaki eğitim modellerini ve kuramları bilmek
3 69537 Kimya eğitimi alanında eğitim problemlerini tanıma, modelleme ve çözme becerisi kazanmak
4 69538 Özel alanda seçilen bir konuda bilimsel araştırma projesi hazırlama, veri toplama, verileri analiz etme, değerlendirme, raporlaştırma ve projeyi sunma.
5 69539 Atatürk´ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti´nin birer ferdi olarak, Atatürk İlkeleri´ni yürüterek, anlayarak, içtenlikle benimseyip, ülkesini çağdaş düzeye taşımak için gerekli donanımlara sahip olmak.
6 69540 Eğitim uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını kullanabilme becerisi kazanmak.
7 69541 Çeşitli öğretim teknolojileri yoluyla nitelikli öğretim materyallerinin geliştirilmesi, seçilmesi, uygulanması ve değerlendirilmesi becerilerine sahip olmak
8 69542 Eğitim uygulamalarında disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme becerisi kazanmak.
9 69543 Eğitim uygulamalarında bağımsız davranma, inisiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisi kazanmak.
10 69544 Yaşam boyu öğrenme davranışı kazanmak.
11 69545 Öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği etkili iletişim becerilerine ve Türkçeyi düzgün kullanma becerilerine sahip olmak.
12 69546 Alanındaki gelişmeleri izleyip iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak.
13 69547 Genel öğretim yöntemlerini bilerek ortaöğretime özgü özel öğretim yöntemlerini geliştirip uygulayabilmek.
14 69548 Öğrencilerin bireysel farklılıklarına, gelişim ve ihtiyaçlarına uygun bir şekilde eğitim, değerlendirme ve yönlendirme becerilerine sahip olmak.
15 69549 Yeni eğitim modellerine uygun günlük plan hazırlayabilmek, uygulama ile ilgili kayıt, belge ve raporları hazırlama becerisine sahip olmak.
16 69550 Meslek ile ilgili yeni gelişmeleri takip edebilmek, yasa ve yönetmelikleri bilmek ve mesleki-etik sorumluluk anlayışı kazanmak.
17 69551 Öğrencileri özgün, paylaşımcı, girişimci, özgüveni yüksek, kendi başına karar verebilen, başkalarının haklarına saygılı, yaratıcı, sorgulayıcı bireyler olarak gelişmelerini sağlayabilmek için gerekli donanımlara sahip olmak

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Öğrenme Çıktısı
1 3 1 1 4 4 4 2 2 5 4 2 4 4 1 3 3 2
2 2 2 3 2 2 3 3 5 5 1 1 1 3 2 3 2 1
3 5 5 2 1 4 4 4 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3
4 4 3 3 3 2 1 1 1 5 4 4 1 2 2 2 4 5
5 2 1 1 1 1 3 4 3 2 1 5 4 4 4 3 2 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek