Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
KMO405 Organik Reaksiyon Mekanizması 927001 4 7 3

Dersin Amacı

Organik Reaksiyon Mekanizması’ndaki temel kavramları vermek, organik tepkimelerin yürüyüşünü, oluşan ara ürünleri ve tepkimenin ilerleyişini anlatmak, tepkimelerin kinetiğini yapı ve diğer etkenler açısından vermek, katılma, ayrılma, yerdeğiştirme ve diğer tepkimeleri incelemek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

YRD.DOÇ.DR. HATİCE KARAER

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

[1]Organik Tepkime Mekanizması (Ders notları), H. Kocaokutgen Samsun, 2007 [2] Organik Tepkimeler, Kavramlar, Tepkimeler, Mekanizmalar, T. Uyar, Ankara, 1988 [3] Mechanism in Organic Chemistry, P. Sykes, New York, 1990 [4] Physical and Mechanistic Organic Chemistry, R. Jones, Cambridge, 1984. [5] Organik Kimya, J. S. Fessenden, and W. M.,Logue (Çeviri Editörü T. Uyar), Ankara, 2001 [6] Organik Kimya, G. Solomons and C. Fryhle, (Çeviri Editörleri G. Okay ve Y. Yıldırır), 7. Baskıdan Çeviri, Literatür Yayıncılık, İstanbul, 2002 [7] Organik Kimya, H. Kocaokutgen, Samsun, 2012

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Organik Kimyada Temel Kavramlar, Organik Tepkimelerin sınıflandırılması, Katılma, Ayrılma ve Yerdeğiştirme tepkimeleri, Tepkimelere yapı, bağlı grup, katalizör, çözücü etkisini incelemek.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 6 6
2 Final Sınavı 1 9 9
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 6 5 30
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 6 5 30

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Giriş ve Genel Kavramlar(Organik Tepkimelerin Sınıflandırılması, Elektrofil, Nükleofil, Rezonans, Hiperkonjugasyon, Tautomeri)
2 Genel Kavramlar(Karbokatyon, Karbanyon, Moleküllerarası Etkileşimler, Asitler,Bazlar, İndüktif Etki)
3 Kimyasal Kinetik ve Tepkime Mekanizması, Hız Sabitleri Kuramları
4 Katalizör Tepkime Hızı, İzotop ve Tepkime Hızı, Çözücüve tepkime Hızı, Tepkime Hızına Yapı Etkisi
5 Tepkimelerin Uzay Kimyası: Katılma, Ayrılma ve Yerdeğiştirme Tepkimelerinin Sterokimyasal Olarak Açıklanması
6 Tepkime Türleri
7 Katılma tepkimeleri: Katlı bağlara katılma Tepkimeleri
8 Katılma tepkimeleri: Karbonil grubuna Katılma, Karbon-Karbon Bağı oluşum Tepkimeleri
9 ARASINAV
10 Ayrılma Tepkimeleri: E2, E1, E1cb ayrılma tepkimeleri
11 Ayrılma Tepkimeleri:Yönlenme, Tepkime Hızını Etkileyen Etkenler
12 Yerdeğiştirme Tepkimeleri: Elektronseven Aromatik Yerdeğiştirme Tepkimeleri
13 Yerdeğiştirme Tepkimeleri: Çekirdekseven Aromatik ve Alifatik Yerdeğiştirme Tepkimeleri, SN1 ve SN2 tepkimelerini Etkileyen Etkenler.
14 Genel Tekrar
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1254419 Öğrenci çekirdekseven, elektronseven, radikalik ve halkalı geçiş üzerinden olan katılma tepkimelerini bilir
2 1254420 Organik Reaksiyon Mekanizmasında geçen genel kavramları bilir ve tanımlar.
3 1254421 Öğrenci organik bileşiklere olan katılma, ayrılma ve yerdeğiştirme tepkimelerini ve bu tepkimeleri etkileyen etkenleri bilir ve yorumlayabilir.
4 1254422 Öğrenci organik bileşiklerin tepkime sırasında hangi tür ara ürünleri yapabileceğini ve ara ürünleri etkileyen etkenleri bilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69535 Kimya konularında bilgi sahibi olmak ve bu bilgileri Kimya eğitimine uygulama becerisi kazanmak
2 69536 Kimya eğitimi alanındaki eğitim modellerini ve kuramları bilmek
3 69537 Kimya eğitimi alanında eğitim problemlerini tanıma, modelleme ve çözme becerisi kazanmak
4 69538 Özel alanda seçilen bir konuda bilimsel araştırma projesi hazırlama, veri toplama, verileri analiz etme, değerlendirme, raporlaştırma ve projeyi sunma.
5 69539 Atatürk´ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti´nin birer ferdi olarak, Atatürk İlkeleri´ni yürüterek, anlayarak, içtenlikle benimseyip, ülkesini çağdaş düzeye taşımak için gerekli donanımlara sahip olmak.
6 69540 Eğitim uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını kullanabilme becerisi kazanmak.
7 69541 Çeşitli öğretim teknolojileri yoluyla nitelikli öğretim materyallerinin geliştirilmesi, seçilmesi, uygulanması ve değerlendirilmesi becerilerine sahip olmak
8 69542 Eğitim uygulamalarında disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme becerisi kazanmak.
9 69543 Eğitim uygulamalarında bağımsız davranma, inisiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisi kazanmak.
10 69544 Yaşam boyu öğrenme davranışı kazanmak.
11 69545 Öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği etkili iletişim becerilerine ve Türkçeyi düzgün kullanma becerilerine sahip olmak.
12 69546 Alanındaki gelişmeleri izleyip iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak.
13 69547 Genel öğretim yöntemlerini bilerek ortaöğretime özgü özel öğretim yöntemlerini geliştirip uygulayabilmek.
14 69548 Öğrencilerin bireysel farklılıklarına, gelişim ve ihtiyaçlarına uygun bir şekilde eğitim, değerlendirme ve yönlendirme becerilerine sahip olmak.
15 69549 Yeni eğitim modellerine uygun günlük plan hazırlayabilmek, uygulama ile ilgili kayıt, belge ve raporları hazırlama becerisine sahip olmak.
16 69550 Meslek ile ilgili yeni gelişmeleri takip edebilmek, yasa ve yönetmelikleri bilmek ve mesleki-etik sorumluluk anlayışı kazanmak.
17 69551 Öğrencileri özgün, paylaşımcı, girişimci, özgüveni yüksek, kendi başına karar verebilen, başkalarının haklarına saygılı, yaratıcı, sorgulayıcı bireyler olarak gelişmelerini sağlayabilmek için gerekli donanımlara sahip olmak

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
3 4 5 5 5 4 5 4 5 5 4 5 5 5 5
4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek