Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
KMO409 Alan Eğitimi Araştırma Projesi 927001 4 7 5

Dersin Amacı

Alan Eğitiminde yapılan araştırmalar hakkında bilgi sahibi olmak, var olan yöntemsel sorunlara ilişkin yeterlilik kazanmak ve bir araştırmanın süreçlerini takip edebilmek

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

YRD.DOÇ.DR. HASAN YAKAN- YRD.DOÇ.DR. HATİCE KARAER

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1)Fraenkel & Wallen. How to design and evaluate research in education2)Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2005). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara, Türkiye: Seçkin Yayınevi. 3) Büyüköztürk Ş., Kılıç Çakmak E., Akgün Ö. E., Karadeniz Ş., Demirel F. (2008). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Pegem Akademi.Ankara

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bilimsel araştırma, problem cümlesi, amaç, yöntem, tartışma ve sonuç, kaynakça gösterimi

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
6 Uygulama/Pratik 5 20 1
9 Problem Çözümü 5 20 1
10 Tartışma 5 20 1
20 Rapor Hazırlama 5 20 1
29 Bireysel Çalışma 5 20 1
38 Rapor Hazırlama 5 50 1
39 Rapor Sunma 5 50 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
6 Uygulama/Pratik 5 4 20
9 Problem Çözümü 5 4 20
10 Tartışma 5 3 15
11 Soru-Yanıt 5 3 15
20 Rapor Hazırlama 5 4 20
21 Rapor Sunma 5 4 20
49 Performans 5 3 15

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Bilimsel Araştırmanın Temelleri Kullanılan Kaynaklar-AEAP.docx
2 Problem durumunun tanımlanması
3 Örnekleme yöntemleri
4 Veri toplama araçları
5 veri analiz çeşitleri
6 Raporlaştırma
7 Uygulama (araştırma problemi hazırlama)
8 Uygulama (araştırma problemi ile ilgili literatür tarama)
9 arasınav
10 Uygulama (veri toplama araçlarını belirleme)
11 Uygulama (toplanan verilerin analizini yapma)
12 Uygulama (raporlaştırma)
13 değerlendirme
14 değerlendirme
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1253934 araştırma problemi ortaya koyabilecek
2 1253935 araştırma probleminin literatür taramasını yapabilecek
3 1253936 araştırma problemine dair veri toplayabilecek
4 1253937 araştırma problemine dair topladığı verileri analiz edebilecek
5 1253938 araştırma problemine dair topladığı verileri analizini raporlaştırabilecek

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69535 Kimya konularında bilgi sahibi olmak ve bu bilgileri Kimya eğitimine uygulama becerisi kazanmak
2 69536 Kimya eğitimi alanındaki eğitim modellerini ve kuramları bilmek
3 69537 Kimya eğitimi alanında eğitim problemlerini tanıma, modelleme ve çözme becerisi kazanmak
4 69538 Özel alanda seçilen bir konuda bilimsel araştırma projesi hazırlama, veri toplama, verileri analiz etme, değerlendirme, raporlaştırma ve projeyi sunma.
5 69539 Atatürk´ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti´nin birer ferdi olarak, Atatürk İlkeleri´ni yürüterek, anlayarak, içtenlikle benimseyip, ülkesini çağdaş düzeye taşımak için gerekli donanımlara sahip olmak.
6 69540 Eğitim uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını kullanabilme becerisi kazanmak.
7 69541 Çeşitli öğretim teknolojileri yoluyla nitelikli öğretim materyallerinin geliştirilmesi, seçilmesi, uygulanması ve değerlendirilmesi becerilerine sahip olmak
8 69542 Eğitim uygulamalarında disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme becerisi kazanmak.
9 69543 Eğitim uygulamalarında bağımsız davranma, inisiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisi kazanmak.
10 69544 Yaşam boyu öğrenme davranışı kazanmak.
11 69545 Öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği etkili iletişim becerilerine ve Türkçeyi düzgün kullanma becerilerine sahip olmak.
12 69546 Alanındaki gelişmeleri izleyip iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak.
13 69547 Genel öğretim yöntemlerini bilerek ortaöğretime özgü özel öğretim yöntemlerini geliştirip uygulayabilmek.
14 69548 Öğrencilerin bireysel farklılıklarına, gelişim ve ihtiyaçlarına uygun bir şekilde eğitim, değerlendirme ve yönlendirme becerilerine sahip olmak.
15 69549 Yeni eğitim modellerine uygun günlük plan hazırlayabilmek, uygulama ile ilgili kayıt, belge ve raporları hazırlama becerisine sahip olmak.
16 69550 Meslek ile ilgili yeni gelişmeleri takip edebilmek, yasa ve yönetmelikleri bilmek ve mesleki-etik sorumluluk anlayışı kazanmak.
17 69551 Öğrencileri özgün, paylaşımcı, girişimci, özgüveni yüksek, kendi başına karar verebilen, başkalarının haklarına saygılı, yaratıcı, sorgulayıcı bireyler olarak gelişmelerini sağlayabilmek için gerekli donanımlara sahip olmak

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 4 4 3 4 3 4 5 4 4 3
2 4 3 4 4 4 5 3 4 5 3 5 5 4
3 4 2 4 4 4 4 3 4 3 4 3 3 4
4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 3
5 4 5 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek