Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
FZO207 Elektronik I Lab. 927001 2 3 2

Dersin Amacı

Elektronik ölçü cıhazlarının tanıtımı ve kullanım becerilerinin kazandırılması. Elektronik devre elemanlarının tanıtımı ve devre kurma, ölçü alma becerilerinin kazandırılması. Bağımsız çalışma disiplini ve deneysel çalışma alışkanlıklarının kazandırılması. Mesleki sorumluluk ve etik bilincinin güçlendirilmesidir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Fahri Çelik

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1.Laboratuar klavuzu ( Deney kitabı) 2.Electronic Devices,Thomas L. Floyd 3.Fenciler için Temel Elektronik, James Brophy

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

İlk hafta, öğrencilerin laboratuvar gruplarının oluşturulması ve deney düzeneklerinin tanıtılması.Daha sonraki haftalarda, dönem boyunca kullanılacak olan deney cihaz ve devre elemanlarının tanıtımı, osiloskop ile Ohm yasasının doğrulanması, faz farkı ölçümü, giriş-çıkış empedanslarının ölçümü, türev ve integral alıcı devreler, yarı-iletken diyotlar, diyot uygulamaları,transistörler ve karakteristikleri.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
2 Final Sınavı 1 2 2
7 Laboratuvar 14 2 28
20 Rapor Hazırlama 10 3 30
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 5 5
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 8 8
46 Laboratuvar Ara Sınavı 1 2 2

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Öğrencilerin Laboratuar gruplarının Öğrencilerin Laboratuar gruplarının oluşturulması ve Deney Düzeneklerinin tanıtımı
2 Dönem boyunca kullanılacak olan deney Dönem boyunca kullanılacak olan deney cihaz ve devre elemanlarının tanıtımı
3 Osiloskop ile Ohm yasasının doğrulanması Osiloskop ile Ohm yasasının doğrulanması
4 Faz farkı ölçümü Faz farkı ölçümü
5 Giriş-Çıkış empedanslarının ölçümü Giriş-Çıkış empedanslarının ölçümü
6 Türev ve integral alıcı devreler Türev ve integral alıcı devreler
7 Yarı-iletken diyotlar Yarı-iletken diyotlar
8 Diyotlu Kırpıcı ve kıskaç devreleri Diyotlu Kırpıcı ve kıskaç devreleri
9 Arasınav Arasınav
10 Yarım dalga doğrultucular Yarım dalga doğrultucular
11 Tam dalga doğrultucular Tam dalga doğrultucular
12 Köprü doğrultucular. Köprü doğrultucular.
13 Transistörler ve karakteristikleri Transistörler ve karakteristikleri
14 Telafi deneylerinin yaptırılması Telafi deneylerinin yaptırılması

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1280423 Deneylerde ölçü alır
2 1280419 Eletronik Deney elamanlarını bilir
3 1280417 Elektronik Deney setlerini bilir ve kullanır
4 1280420 Elektronik Deney düzeneği kurar
5 1280422 Elektronik ölçü aletlerini bilir ve kullanır
6 1280421 Deney verilerinden grafik çizer, sonuçları yorumlar
7 1280418 Bağımsız deneysel çalışma yapar
8 1280416 Elektronik konusunda yenilikleri takip eder

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69552 Genel veya mesleki lisans programı kazanılan yeterlilikler üzerine kurulan ve orta öğretim düzeyi üzerindeki dersler ile uygulama araç ve gereçleri ile desteklenen Fizik ve Fizik Eğitimi Alanlarındaki bilgi ve becerilere sahip olmak ve o alandaki temel kavramları kavradığını göstermek
2 69586 Fizik ve Fizik Eğitimi Alanlarında tanımı iyi yapılmış problemlerin çözümü için gerekli olan verileri tanımlama, toplama ve kullanmayı etkin bir biçimde yapabilmek; pratik uygulamalarda gereken teorik bilgileri, el ve/veya düşünsel becerileri kullanabildiğini göstermek.
3 69587 Fizik ve Fizik Eğitimi Alanlarında ile ilgili tasarımları ve uygulamaları çalışma arkadaşlarına, üstlerine ve hizmet verdiği kişi ve gruplara açık bir biçimde anlatabilmek ve takım çalışması yapabilmek.
4 69588 Fizik ve Fizik Eğitimi Alanlarında bağımsız olarak öğrenmeyi ve öğrendiklerini uygulayabildiğini göstermek.
5 69589 Fizik ve Fizik Eğitimi Alanlarında ile ilgili çalışmalarda öngörülmeyen durumlarla ilgili sorunları belirleme ve çözüm arama yeteneğini kazandığını göstermek.
6 69590 Fizik ve Fizik Eğitimi Alanlarında ile ilgili konularda, sosyal sorumluluk, etik değerler ve sosyal güvenlik hakları bilgisi ve bilincine sahip olmak.
7 69591 Fizik ve Fizik Eğitimi Alanlarında ile ilgili konularda, iş güvenliği, işçi sağlığı ve çevre koruma bilgisi ve bilincine sahip olmak.
8 69592 Lisans programı yeterlilikler üzerine kurulan, alanındaki en güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç ve gereçleri ve diğer bilimsel kaynaklarla desteklenen ileri düzeyde bilgi ve kavrayışa sahip olmak, bunları kullanabilmek.
9 69593 Fizik ve Fizik Eğitimi Alanındaki kavramları, fikirleri ve verileri, bilimsel yöntemlerle değerlendirmek, karmaşık problem ve konuları belirlemek ve analiz edebilmek, tartışmalar yapabilmek, kanıta ve araştırmalara dayalı öneriler geliştirebilmek.
10 69594 Uzman ya da uzman olmayan dinleyici gruplarını, Fizik ve Fizik Eğitimi Alanlarında ile ilgili konularda bilgilendirmek, onlara düşüncelerini problemleri ve çözüm yöntemlerini açık bir biçimde yazılı ve sözlü aktarabilmek.
11 69595 Öğrenmeyi öğrenme becerileri ve eleştirel düşünceyle, ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütebileceğini gösterebilmek.
12 69596 Fizik ve Fizik Eğitimi Alanındaki uygulamalarda karşılaşabileceği öngörülemeyen karmaşık durumlarda sorumluluk alarak çözüm üretebilmek.
13 69597 Sorumluluğu altında çalışanların mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri planlayıp yönetebilmek.
14 69598 Fizik ve Fizik Eğitimi Alanındaki bilgileri takip edip kullanabilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak.
15 69599 Fizik ve Fizik Eğitimi Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek.
16 69600 Fizik ve Fizik Eğitimi Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliğine sahip olmak.
17 69601 Demokrasi, insan hakları toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranmak.