Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
FZO401 Katıhal Fiziği I 927001 4 7 7

Dersin Amacı

Genel anlamda maddenin katı hali, kristal yapıları, düzlem ve doğrultularını ve maddenin elektriksel, ısısal özelliklerini inceler.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. HANİFE SARAÇOĞLU

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Katıhal Fiziğine Giriş Doç. Dr. M. Dikici, 1993, Samsun. Katıhal Fiziğine Giriş Charles Kittel (Çev.Bekir Karaoğlu), Bilgitek Yayıncılık, İstanbul, 1996. Katıhal Fiziği Doç Dr. Şakir Aydoğan, Nobel Yayıncılık, 2011

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Katı maddelerde maddenin yapısı, atom ve moleküllerin birbirlerine bağlanması, katıların fiziksel özelliklerini ele alan belli başlı teorilerin incelenmesi, metal ve yalıtkan özelliklerinin incelenmesini içerir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
29 Bireysel Çalışma 35 1 35
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 50 1 50
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 90 1 90

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Kristal Yapı, Kristal Örgü ve örgü öteleme vektörleri, birim hücre, iki boyutlu örgü türleri
2 Üç boyutlu örgü türleri, simetri elemanları
3 Kristal doğrultu ve düzlemleri, X- ışınları
4 Nötronlar, elektronlar, Bragg Yasası, saçılan dalga genliğinin tayini
5 Bazın Fourier analizi, yapı çarpanı, kristallerde etkileleşme potansiyeli
6 İyonik bağ, kovalent bağ, metalik bağ ve hidrojen bağı
7 Sürekli ortam, sürekli ortamın modlarının belirlenmesi, mod yoğunluğu, genelleştirilmiş Hooke yasası
8 Örgü titreşimleri, bir atomlu örgülerin titreşimi
9 Arasınav
10 Faz hızı, grup hızı, bir atomlu örgü için durum yoğunluğu
11 İki atomlu örgülerin titreşimi, örgü titreşimlerinin kuantumlanması
12 Öz ısı, klasik öz ısı modelleri, Einstein özısı modeli
13 Debye öz ısı modeli, öz ısı için tam bir model
14 Termal iletkenlik, kusurlar.

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1254153 Kristali tanımlar, kristal yapı ve amorf yapıyı ayırededebilir.
2 1254154 Kristal yapı içinde düzlem ve doğrultuları çizer, gösterir. Basit kristal yapılar konusunda bilgi sahibi olur.
3 1254155 Kristal yapıyı incelenirken kullanılabilecek elektromanyetik dalgaları bilir. Bu dalga boyundaki radyasyonun enerjisini frekansını hesaplayabilir.
4 1254156 Verilen kristal yapı için yapı çarpanı hesabı yapabilir.
5 1254157 Kristal yapıları bir arada tutan kimyasal bağları bilir, bu bağların oluşma gerekçesini klasik ya da kuantum mekaniksel açıdan açıklayabilir.
6 1254260 Fononu tanımlar, bir atomlu ve iki atomlu örgü için dağınım bağıntısını çıkarır.
7 1254261 Isı sığasını tanımlar. Isı sığası modellerinin kabullerini bilir. Yüksek sıcaklık ve alçak sıcaklık bölgesi için ısı sığası ifadesini irdeler.
8 1254262 Fermi gazını tanımlar. serbest elektron gazı modellerini bilir. Kalsik ve kuantum mekaniksel modellerin açıkladığı fiziksel bağıntıları elde ederek, açıklayıp karşılaştırabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69552 Genel veya mesleki lisans programı kazanılan yeterlilikler üzerine kurulan ve orta öğretim düzeyi üzerindeki dersler ile uygulama araç ve gereçleri ile desteklenen Fizik ve Fizik Eğitimi Alanlarındaki bilgi ve becerilere sahip olmak ve o alandaki temel kavramları kavradığını göstermek
2 69586 Fizik ve Fizik Eğitimi Alanlarında tanımı iyi yapılmış problemlerin çözümü için gerekli olan verileri tanımlama, toplama ve kullanmayı etkin bir biçimde yapabilmek; pratik uygulamalarda gereken teorik bilgileri, el ve/veya düşünsel becerileri kullanabildiğini göstermek.
3 69587 Fizik ve Fizik Eğitimi Alanlarında ile ilgili tasarımları ve uygulamaları çalışma arkadaşlarına, üstlerine ve hizmet verdiği kişi ve gruplara açık bir biçimde anlatabilmek ve takım çalışması yapabilmek.
4 69588 Fizik ve Fizik Eğitimi Alanlarında bağımsız olarak öğrenmeyi ve öğrendiklerini uygulayabildiğini göstermek.
5 69589 Fizik ve Fizik Eğitimi Alanlarında ile ilgili çalışmalarda öngörülmeyen durumlarla ilgili sorunları belirleme ve çözüm arama yeteneğini kazandığını göstermek.
6 69590 Fizik ve Fizik Eğitimi Alanlarında ile ilgili konularda, sosyal sorumluluk, etik değerler ve sosyal güvenlik hakları bilgisi ve bilincine sahip olmak.
7 69591 Fizik ve Fizik Eğitimi Alanlarında ile ilgili konularda, iş güvenliği, işçi sağlığı ve çevre koruma bilgisi ve bilincine sahip olmak.
8 69592 Lisans programı yeterlilikler üzerine kurulan, alanındaki en güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç ve gereçleri ve diğer bilimsel kaynaklarla desteklenen ileri düzeyde bilgi ve kavrayışa sahip olmak, bunları kullanabilmek.
9 69593 Fizik ve Fizik Eğitimi Alanındaki kavramları, fikirleri ve verileri, bilimsel yöntemlerle değerlendirmek, karmaşık problem ve konuları belirlemek ve analiz edebilmek, tartışmalar yapabilmek, kanıta ve araştırmalara dayalı öneriler geliştirebilmek.
10 69594 Uzman ya da uzman olmayan dinleyici gruplarını, Fizik ve Fizik Eğitimi Alanlarında ile ilgili konularda bilgilendirmek, onlara düşüncelerini problemleri ve çözüm yöntemlerini açık bir biçimde yazılı ve sözlü aktarabilmek.
11 69595 Öğrenmeyi öğrenme becerileri ve eleştirel düşünceyle, ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütebileceğini gösterebilmek.
12 69596 Fizik ve Fizik Eğitimi Alanındaki uygulamalarda karşılaşabileceği öngörülemeyen karmaşık durumlarda sorumluluk alarak çözüm üretebilmek.
13 69597 Sorumluluğu altında çalışanların mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri planlayıp yönetebilmek.
14 69598 Fizik ve Fizik Eğitimi Alanındaki bilgileri takip edip kullanabilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak.
15 69599 Fizik ve Fizik Eğitimi Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek.
16 69600 Fizik ve Fizik Eğitimi Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliğine sahip olmak.
17 69601 Demokrasi, insan hakları toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranmak.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Öğrenme Çıktısı
1 3 1 3 4 1 3 3 2 2 3 5 5 4 4 1 1 1
2 1 1 2 5 3 1 2 1 1 1 2 3 3 4 4 3 3
3 3 2 3 3 4 2 2 2 5 5 1 4 3 1 1 1 1
4 1 2 2 2 2 5 4 3 2 2 3 4 4 5 5 1 1
5 3 3 4 3 3 3 2 2 3 3 3 5 1 2 1 1 3
6 2 2 3 2 2 2 5 1 4 2 1 2 4 2 3 4 5
7 2 5 3 4 3 3 4 4 4 4 1 1 1 1 2 3 2
8 3 3 3 4 4 4 3 4 2 2 2 2 2 3 4 3 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek