Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
FZO405 Elektromanyetik Teori 927001 4 7 7

Dersin Amacı

Elekrikt yükü ve oluşturduğu etkiler, elektrik akımları ve akımların oluşturduğu etkiler konusunda bilgi ve yorumlama yeteneği kazandırılması amaçlanır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Hanife SARAÇOĞLU

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Elektromanyetik teori, D. J. Griffiths (Çeviri: Prof.Dr. Basri Ünal) Gazi Kitabevi, Ankara.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Vektör analizi, durgun elektrik yüklerinin oluşturduğu potansiyeller alanların hesaplanması, durgun manyetizma madde içindeki manyetik alan kavramları verilir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 15 15
2 Final Sınavı 1 20 20
29 Bireysel Çalışma 15 4 60
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 35 35
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 45 45

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Vektör işlemleri, vektörel toplama, çıkartma, skaler ve vektörel çarpım, gradyent işlemi ve uygulaması.
2 Diverjans, rotasyonel alma ve uygulaması, çizgi, yüzey ve hacim integrali. Gradyent için temel teorem, diverjans için temel teorem.
3 kısmi integral alma, küresel ve silindirik koordinatlar, durgun elektrikte Coulomb yasası.
4 Elektrik alan akısı ve Gauss yasası, elektriksel potansiyel.
5 Elektriksel potansiyel enerji, indüklenmiş yükler, Laplace denklemi.
6 Laplace denklemi için sınır koşullarının uygulanması.
7 Çok kutup açılımı, uzak bölgede yaklaşık potansiyeller.
8 Kutuplu moleküllerin hizalanması, kutuplanma, sınır koşulları.
9 Arasınav
10 Durgun manyetizma, Biot-Savart Yasası, kararlı bir akımın manyetik alanı.
11 Manyetik alanın diverjans ve rotasyoneli, vektör potansiyeli.
12 Madde içinde mıknatıslanma, mıknatışlanmış bir cismin manyetik alanı, manyetik alınganlık ve geçirgenlik.
13 Ferromanyetizma, Histeresiz eğrisi,.
14 Ohm yasası, elektromotor kuvveti, hareket kaynaklı emk.

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1254233 vektör cebiri konusunda bilgi sahibi olur.
2 1254234 Skaler çarpım, vektörel çarğım, gradyent, diverjans,rotasyonel alma işlemlerini verilen fonksiyona uygular.
3 1254235 Noktasal, çizgisel,yüzeysel, hacimsel dağılıma sahip elektrik yüklerinin elektrik alanlarını ve potansiyellerini hesaplar.
4 1254236 Laplace denklemini verilen sınır koşulları için çözer.
5 1254237 Madde içinde verilen elektrik alanlarını sınır koşullarını dikkate laarak çözer.
6 1254238 Çizgisel, yüzeysel ya da hacimsel dağılıma sahip elektrik akımlarının manyetik alanını hesaplar.
7 1254239 Diyamanyetizma, paramanyetizma ve ferromanyetizma konusunda bilgi sahibi olur.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69552 Genel veya mesleki lisans programı kazanılan yeterlilikler üzerine kurulan ve orta öğretim düzeyi üzerindeki dersler ile uygulama araç ve gereçleri ile desteklenen Fizik ve Fizik Eğitimi Alanlarındaki bilgi ve becerilere sahip olmak ve o alandaki temel kavramları kavradığını göstermek
2 69586 Fizik ve Fizik Eğitimi Alanlarında tanımı iyi yapılmış problemlerin çözümü için gerekli olan verileri tanımlama, toplama ve kullanmayı etkin bir biçimde yapabilmek; pratik uygulamalarda gereken teorik bilgileri, el ve/veya düşünsel becerileri kullanabildiğini göstermek.
3 69587 Fizik ve Fizik Eğitimi Alanlarında ile ilgili tasarımları ve uygulamaları çalışma arkadaşlarına, üstlerine ve hizmet verdiği kişi ve gruplara açık bir biçimde anlatabilmek ve takım çalışması yapabilmek.
4 69588 Fizik ve Fizik Eğitimi Alanlarında bağımsız olarak öğrenmeyi ve öğrendiklerini uygulayabildiğini göstermek.
5 69589 Fizik ve Fizik Eğitimi Alanlarında ile ilgili çalışmalarda öngörülmeyen durumlarla ilgili sorunları belirleme ve çözüm arama yeteneğini kazandığını göstermek.
6 69590 Fizik ve Fizik Eğitimi Alanlarında ile ilgili konularda, sosyal sorumluluk, etik değerler ve sosyal güvenlik hakları bilgisi ve bilincine sahip olmak.
7 69591 Fizik ve Fizik Eğitimi Alanlarında ile ilgili konularda, iş güvenliği, işçi sağlığı ve çevre koruma bilgisi ve bilincine sahip olmak.
8 69592 Lisans programı yeterlilikler üzerine kurulan, alanındaki en güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç ve gereçleri ve diğer bilimsel kaynaklarla desteklenen ileri düzeyde bilgi ve kavrayışa sahip olmak, bunları kullanabilmek.
9 69593 Fizik ve Fizik Eğitimi Alanındaki kavramları, fikirleri ve verileri, bilimsel yöntemlerle değerlendirmek, karmaşık problem ve konuları belirlemek ve analiz edebilmek, tartışmalar yapabilmek, kanıta ve araştırmalara dayalı öneriler geliştirebilmek.
10 69594 Uzman ya da uzman olmayan dinleyici gruplarını, Fizik ve Fizik Eğitimi Alanlarında ile ilgili konularda bilgilendirmek, onlara düşüncelerini problemleri ve çözüm yöntemlerini açık bir biçimde yazılı ve sözlü aktarabilmek.
11 69595 Öğrenmeyi öğrenme becerileri ve eleştirel düşünceyle, ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütebileceğini gösterebilmek.
12 69596 Fizik ve Fizik Eğitimi Alanındaki uygulamalarda karşılaşabileceği öngörülemeyen karmaşık durumlarda sorumluluk alarak çözüm üretebilmek.
13 69597 Sorumluluğu altında çalışanların mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri planlayıp yönetebilmek.
14 69598 Fizik ve Fizik Eğitimi Alanındaki bilgileri takip edip kullanabilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak.
15 69599 Fizik ve Fizik Eğitimi Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek.
16 69600 Fizik ve Fizik Eğitimi Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliğine sahip olmak.
17 69601 Demokrasi, insan hakları toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranmak.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Öğrenme Çıktısı
1 3 2 3 2 3 3 5 3 3 4 3 3 4 1 1 1 1
2 1 1 1 5 3 3 5 4 3 2 2 2 1 4 5 5 1
3 2 1 4 3 2 4 3 4 3 3 3 3 4 4 4 2 2
4 1 2 3 3 3 5 4 1 1 1 1 1 3 3 2 2 3
5 3 3 4 5 5 5 2 3 3 4 3 4 3 2 3 3 3
6 1 5 5 5 3 3 3 2 1 4 3 2 3 4 3 2
7 3 2 3 2 2 2 1 1 1 5 4 5 4 4 4 2 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek