Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
FZO402 Katıhal Fiziği II 927001 4 8 7

Dersin Amacı

Katıların bant yapısı, manyetik özellikleri, yarıiletkenler konusunda bilgi sahibi olur.

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Katıhal Fiziği, Prof. Dr. Mustafa Dikici, Seçkin yayıncılık: Ankara, 2012. Katıhal Fiziği, Doç. Dr. Şakir Aydoğan, Nobel yayıncılık: Ankara, 2011. Katıhal Fiziğine Giriş, Kitttel,C.,(Çev. Karaoğlu, B.) BilgiTek Yayıncılık: İstanbul, 1996.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Katıların bant yapısı, manyetik özellikleri, yarıiletkenler konularını içerir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 30 30
2 Final Sınavı 1 50 50
29 Bireysel Çalışma 15 3 45
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 50 50

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Klasik serbest elektron gazı modeli, kuantum mekaniğine dayalı serbest elektron gazı modeli.
2 Fermi yüzeyi, durum yoğunluğu
3 Katılardaki enerji bantları
4 Kristal potansiyeli, Bloch teoremi.
5 İletim elektronunun periyodik kristal potansiyeli içindeki hareketi.
6 k uzayında bant simetrisi
7 Boş örgü modeli, hemen hemen serbest elektron modeli
8 Sıkı-bağ modeli, etkin kütle.
9 Arasınav
10 Bloch elektronunun hızı, elektronun elektrik alan içindeki hareketi.
11 Yarıiletkenlerin kristal yapıları ve kristal bağları
12 Yabancı atomların yarıiletkene katılması, alıcı ve vericilerin iyonlaşması.
13 Katıların manyetik özellikleri
14 Diamanyetizma, paramanyetizma, Ferromanyetizma.

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1257864 katıları iletken, yarıiletken ve ya yalıtkan olarak ayırdedebilir.
2 1257865 Katı madde için ifade edilen modeller hakkında fikir sahibi olur.
3 1257866 Katıların manyetik özellikleri konusunda bilgi sahibi olur.
4 1257867 Katı maddeler için önerilen klasik ve kuantum mekaniksel yaklaşımların farkını ayıdedebilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69552 Genel veya mesleki lisans programı kazanılan yeterlilikler üzerine kurulan ve orta öğretim düzeyi üzerindeki dersler ile uygulama araç ve gereçleri ile desteklenen Fizik ve Fizik Eğitimi Alanlarındaki bilgi ve becerilere sahip olmak ve o alandaki temel kavramları kavradığını göstermek
2 69586 Fizik ve Fizik Eğitimi Alanlarında tanımı iyi yapılmış problemlerin çözümü için gerekli olan verileri tanımlama, toplama ve kullanmayı etkin bir biçimde yapabilmek; pratik uygulamalarda gereken teorik bilgileri, el ve/veya düşünsel becerileri kullanabildiğini göstermek.
3 69587 Fizik ve Fizik Eğitimi Alanlarında ile ilgili tasarımları ve uygulamaları çalışma arkadaşlarına, üstlerine ve hizmet verdiği kişi ve gruplara açık bir biçimde anlatabilmek ve takım çalışması yapabilmek.
4 69588 Fizik ve Fizik Eğitimi Alanlarında bağımsız olarak öğrenmeyi ve öğrendiklerini uygulayabildiğini göstermek.
5 69589 Fizik ve Fizik Eğitimi Alanlarında ile ilgili çalışmalarda öngörülmeyen durumlarla ilgili sorunları belirleme ve çözüm arama yeteneğini kazandığını göstermek.
6 69590 Fizik ve Fizik Eğitimi Alanlarında ile ilgili konularda, sosyal sorumluluk, etik değerler ve sosyal güvenlik hakları bilgisi ve bilincine sahip olmak.
7 69591 Fizik ve Fizik Eğitimi Alanlarında ile ilgili konularda, iş güvenliği, işçi sağlığı ve çevre koruma bilgisi ve bilincine sahip olmak.
8 69592 Lisans programı yeterlilikler üzerine kurulan, alanındaki en güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç ve gereçleri ve diğer bilimsel kaynaklarla desteklenen ileri düzeyde bilgi ve kavrayışa sahip olmak, bunları kullanabilmek.
9 69593 Fizik ve Fizik Eğitimi Alanındaki kavramları, fikirleri ve verileri, bilimsel yöntemlerle değerlendirmek, karmaşık problem ve konuları belirlemek ve analiz edebilmek, tartışmalar yapabilmek, kanıta ve araştırmalara dayalı öneriler geliştirebilmek.
10 69594 Uzman ya da uzman olmayan dinleyici gruplarını, Fizik ve Fizik Eğitimi Alanlarında ile ilgili konularda bilgilendirmek, onlara düşüncelerini problemleri ve çözüm yöntemlerini açık bir biçimde yazılı ve sözlü aktarabilmek.
11 69595 Öğrenmeyi öğrenme becerileri ve eleştirel düşünceyle, ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütebileceğini gösterebilmek.
12 69596 Fizik ve Fizik Eğitimi Alanındaki uygulamalarda karşılaşabileceği öngörülemeyen karmaşık durumlarda sorumluluk alarak çözüm üretebilmek.
13 69597 Sorumluluğu altında çalışanların mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri planlayıp yönetebilmek.
14 69598 Fizik ve Fizik Eğitimi Alanındaki bilgileri takip edip kullanabilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak.
15 69599 Fizik ve Fizik Eğitimi Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek.
16 69600 Fizik ve Fizik Eğitimi Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliğine sahip olmak.
17 69601 Demokrasi, insan hakları toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranmak.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Öğrenme Çıktısı
1 3 2 2 2 1 2 4 4 2 3 3 3 3 4 3 3 2
2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 4 3 3
3 3 3 2 3 3 3 4 3 2 2 2 3 4 3 1 3 3
4 3 2 4 1 3 3 4 5 2 2 1 4 3 3 2 2 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek