Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
FZO408 Alan Eğitimi Araştırma Projesi 927001 4 8 5

Dersin Amacı

Alan Eğitiminde yapılan araştırmalar hakkında bilgi sahibi olmak, var olan yöntemsel sorunlara ilişkin yeterlilik kazanmak ve bir araştırmanın süreçlerini takip edebilmek

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç.Dr.Reşat USTABAŞ

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1)Fraenkel & Wallen. How to design and evaluate research in education2)Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2005). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara, Türkiye: Seçkin Yayınevi. 3) Büyüköztürk Ş., Kılıç Çakmak E., Akgün Ö. E., Karadeniz Ş., Demirel F. (2008). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Pegem Akademi.Ankara

Staj Durumu

yok

Dersin İçeriği

Bilimsel araştırma, problem cümlesi, amaç, yöntem, tartışma ve sonuç, kaynakça gösterimi

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
6 Uygulama/Pratik 5 20 1
9 Problem Çözümü 5 20 1
10 Tartışma 5 20 1
20 Rapor Hazırlama 5 20 1
29 Bireysel Çalışma 5 20 1
38 Rapor Hazırlama 5 50 1
39 Rapor Sunma 5 50 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
6 Uygulama/Pratik 5 4 20
9 Problem Çözümü 5 4 20
10 Tartışma 5 3 15
11 Soru-Yanıt 5 3 15
20 Rapor Hazırlama 5 4 20
21 Rapor Sunma 5 4 20
49 Performans 5 3 15

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Bilimsel Araştırmanın Temelleri 1.ppt
2 Problem durumunun tanımlanması 2.ppt
3 Örnekleme yöntemleri 3.ppt
4 Veri toplama araçları 4.ppt
5 veri analiz çeşitleri 5.ppt
6 Raporlaştırma 6.ppt
7 Uygulama (araştırma problemi hazırlama) Uygulama 1.docx
8 Uygulama (araştırma problemi ile ilgili literatür tarama) Uygulama 2.docx
9 arasınav
10 Uygulama (veri toplama araçlarını belirleme) Uygulama 3.docx
11 Uygulama (toplanan verilerin analizini yapma) Uygulama 4.docx
12 Uygulama (raporlaştırma) Uygulama 5.docx
13 değerlendirme Alan Eğimi Araştırma Projesi.docx
14 değerlendirme Alan Eğimi Araştırma Projesi.docx

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1341090 araştırma problemi ortaya koyabilecek
2 1341091 araştırma probleminin literatür taramasını yapabilecek
3 1341092 araştırma problemine dair veri toplayabilecek
4 1341093 araştırma problemine dair topladığı verileri analiz edebilecek
5 1341095 araştırma problemine dair topladığı verileri analizini raporlaştırabilecek

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69552 Genel veya mesleki lisans programı kazanılan yeterlilikler üzerine kurulan ve orta öğretim düzeyi üzerindeki dersler ile uygulama araç ve gereçleri ile desteklenen Fizik ve Fizik Eğitimi Alanlarındaki bilgi ve becerilere sahip olmak ve o alandaki temel kavramları kavradığını göstermek
2 69586 Fizik ve Fizik Eğitimi Alanlarında tanımı iyi yapılmış problemlerin çözümü için gerekli olan verileri tanımlama, toplama ve kullanmayı etkin bir biçimde yapabilmek; pratik uygulamalarda gereken teorik bilgileri, el ve/veya düşünsel becerileri kullanabildiğini göstermek.
3 69587 Fizik ve Fizik Eğitimi Alanlarında ile ilgili tasarımları ve uygulamaları çalışma arkadaşlarına, üstlerine ve hizmet verdiği kişi ve gruplara açık bir biçimde anlatabilmek ve takım çalışması yapabilmek.
4 69588 Fizik ve Fizik Eğitimi Alanlarında bağımsız olarak öğrenmeyi ve öğrendiklerini uygulayabildiğini göstermek.
5 69589 Fizik ve Fizik Eğitimi Alanlarında ile ilgili çalışmalarda öngörülmeyen durumlarla ilgili sorunları belirleme ve çözüm arama yeteneğini kazandığını göstermek.
6 69590 Fizik ve Fizik Eğitimi Alanlarında ile ilgili konularda, sosyal sorumluluk, etik değerler ve sosyal güvenlik hakları bilgisi ve bilincine sahip olmak.
7 69591 Fizik ve Fizik Eğitimi Alanlarında ile ilgili konularda, iş güvenliği, işçi sağlığı ve çevre koruma bilgisi ve bilincine sahip olmak.
8 69592 Lisans programı yeterlilikler üzerine kurulan, alanındaki en güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç ve gereçleri ve diğer bilimsel kaynaklarla desteklenen ileri düzeyde bilgi ve kavrayışa sahip olmak, bunları kullanabilmek.
9 69593 Fizik ve Fizik Eğitimi Alanındaki kavramları, fikirleri ve verileri, bilimsel yöntemlerle değerlendirmek, karmaşık problem ve konuları belirlemek ve analiz edebilmek, tartışmalar yapabilmek, kanıta ve araştırmalara dayalı öneriler geliştirebilmek.
10 69594 Uzman ya da uzman olmayan dinleyici gruplarını, Fizik ve Fizik Eğitimi Alanlarında ile ilgili konularda bilgilendirmek, onlara düşüncelerini problemleri ve çözüm yöntemlerini açık bir biçimde yazılı ve sözlü aktarabilmek.
11 69595 Öğrenmeyi öğrenme becerileri ve eleştirel düşünceyle, ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütebileceğini gösterebilmek.
12 69596 Fizik ve Fizik Eğitimi Alanındaki uygulamalarda karşılaşabileceği öngörülemeyen karmaşık durumlarda sorumluluk alarak çözüm üretebilmek.
13 69597 Sorumluluğu altında çalışanların mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri planlayıp yönetebilmek.
14 69598 Fizik ve Fizik Eğitimi Alanındaki bilgileri takip edip kullanabilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak.
15 69599 Fizik ve Fizik Eğitimi Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek.
16 69600 Fizik ve Fizik Eğitimi Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliğine sahip olmak.
17 69601 Demokrasi, insan hakları toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranmak.