Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
EGT410 Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı 927001 4 8 6

Dersin Amacı

Öğretim teknolojilerini ve materyal tasarım ilkelerini açıklayabilme. Konuların amaçlarına uygun iki ve üç boyutlu öğretim materyalleri geliştirebilme

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Güner TURAL

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1.Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı. Editörler: Özcan Demirel, Eralp Altun. Pegem Yayınevi 2. Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı. Sadi Seferoğlu. Pegem Yayınevi

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Öğretim ve eğitim teknolojisi ile ilgili kavramlar, eğitim teknolojisi ve iletişim, materyal tasarım ögeleri, materyal tasarım ilkeleri, görsel işitsel araçlar, eğitimde teknoloji kullanımı, uzaktan eğitim

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 30 1
43 Proje Tasarımı/Yönetimi 1 70 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 10 10
2 Final Sınavı 1 10 10
5 Derse Katılım 12 4 48
6 Uygulama/Pratik 12 4 48
22 Proje Hazırlama 8 5 40

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Temel kavramlar. Eğitim, öğretim, öğrenme, öğretim teknolojisi, eğitim teknolojisi
2 Eğitim teknolojisi ve iletişim
3 Materyal tasarlama ve hazırlama ilkeleri
4 Görsel işitsel araçlar
5 İki boyutlu materyaller
6 Üç boyutlu materyaller
7 Öğretim araç gereçlerinin seçimi ve hazırlanması
8 Ara sınav
9 Fizik eğitiminde teknoloji kullanımı
10 Materyal tasarlama uygulamaları
11 Materyal tasarlama uygulamaları
12 Materyal tasarlama uygulamaları
13 Materyal tasarlama uygulamaları
14 Final Sınavı
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1280686 Öğretim teknolojisi ile ilgili temel kavramları bilir ve tanımlar.
2 1280687 Görsel materyallerin tasarımı ile ilgili tasarım ögelerini ve tasarım ilkelerini bilir.
3 1280688 Fizik eğitiminde teknoloji kullanımını bilir
4 1280689 Amaca göre materyal belirler
5 1280690 Öğretim teknolojileri yoluyla çeşitli fizik öğretim materyalleri geliştirir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69552 Genel veya mesleki lisans programı kazanılan yeterlilikler üzerine kurulan ve orta öğretim düzeyi üzerindeki dersler ile uygulama araç ve gereçleri ile desteklenen Fizik ve Fizik Eğitimi Alanlarındaki bilgi ve becerilere sahip olmak ve o alandaki temel kavramları kavradığını göstermek
2 69586 Fizik ve Fizik Eğitimi Alanlarında tanımı iyi yapılmış problemlerin çözümü için gerekli olan verileri tanımlama, toplama ve kullanmayı etkin bir biçimde yapabilmek; pratik uygulamalarda gereken teorik bilgileri, el ve/veya düşünsel becerileri kullanabildiğini göstermek.
3 69587 Fizik ve Fizik Eğitimi Alanlarında ile ilgili tasarımları ve uygulamaları çalışma arkadaşlarına, üstlerine ve hizmet verdiği kişi ve gruplara açık bir biçimde anlatabilmek ve takım çalışması yapabilmek.
4 69588 Fizik ve Fizik Eğitimi Alanlarında bağımsız olarak öğrenmeyi ve öğrendiklerini uygulayabildiğini göstermek.
5 69589 Fizik ve Fizik Eğitimi Alanlarında ile ilgili çalışmalarda öngörülmeyen durumlarla ilgili sorunları belirleme ve çözüm arama yeteneğini kazandığını göstermek.
6 69590 Fizik ve Fizik Eğitimi Alanlarında ile ilgili konularda, sosyal sorumluluk, etik değerler ve sosyal güvenlik hakları bilgisi ve bilincine sahip olmak.
7 69591 Fizik ve Fizik Eğitimi Alanlarında ile ilgili konularda, iş güvenliği, işçi sağlığı ve çevre koruma bilgisi ve bilincine sahip olmak.
8 69592 Lisans programı yeterlilikler üzerine kurulan, alanındaki en güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç ve gereçleri ve diğer bilimsel kaynaklarla desteklenen ileri düzeyde bilgi ve kavrayışa sahip olmak, bunları kullanabilmek.
9 69593 Fizik ve Fizik Eğitimi Alanındaki kavramları, fikirleri ve verileri, bilimsel yöntemlerle değerlendirmek, karmaşık problem ve konuları belirlemek ve analiz edebilmek, tartışmalar yapabilmek, kanıta ve araştırmalara dayalı öneriler geliştirebilmek.
10 69594 Uzman ya da uzman olmayan dinleyici gruplarını, Fizik ve Fizik Eğitimi Alanlarında ile ilgili konularda bilgilendirmek, onlara düşüncelerini problemleri ve çözüm yöntemlerini açık bir biçimde yazılı ve sözlü aktarabilmek.
11 69595 Öğrenmeyi öğrenme becerileri ve eleştirel düşünceyle, ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütebileceğini gösterebilmek.
12 69596 Fizik ve Fizik Eğitimi Alanındaki uygulamalarda karşılaşabileceği öngörülemeyen karmaşık durumlarda sorumluluk alarak çözüm üretebilmek.
13 69597 Sorumluluğu altında çalışanların mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri planlayıp yönetebilmek.
14 69598 Fizik ve Fizik Eğitimi Alanındaki bilgileri takip edip kullanabilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak.
15 69599 Fizik ve Fizik Eğitimi Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek.
16 69600 Fizik ve Fizik Eğitimi Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliğine sahip olmak.
17 69601 Demokrasi, insan hakları toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranmak.