Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
RES203 Baskı Resim I 927001 2 3 5

Dersin Amacı

Bu dersin amacı baskı teknikleri ile öğrencilerin yeni resimsel ifade olanaklarını geliştirmek, baskı yapılacak malzemenin dili ile öğrencinin kendi biçemini (üslubunu) bulmasına olanak sağlamaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Engin GÜNEY

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Peterdi,G. (1980), Printmaking Methods Old and New, GMacmillan Pub Co Grabowski, . Fick, B.(2012) Baskı Resim, Karakalem Kitabevi Yayınları Gölönü,G. (2010) Kazı Resim ,MSÜ Press

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Baskı resim sanatına ilişkin teorik birikimi edinmesi sağlanmaktadır. Öğrenilen baskı resim tekniklerini uygulama becerisini kazanmış öğrencinin, öğrendiklerini kendinde var olan resim dili ile pekiştirerek farklı bir ifade biçimiyle sunabilmesine yönelik çalışmalar içermektedir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 60 1
54 Ev Ödevi 1 40 1
2 Final Sınavı 1 60 1
40 Proje Hazırlama 1 40 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 4 4
2 Final Sınavı 1 4 4
5 Derse Katılım 13 4 52
6 Uygulama/Pratik 13 2 26
29 Bireysel Çalışma 13 1 13
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 4 4 16
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 4 4 16

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Baskı resim kavramının genel tanımı, baskı resim sanatının tarihi gelişimi ve görsel sanatlar içindeki yeri ve uygulama alanlarının incelenmesi. 1.docx
S_6-3-Ozgun baski resim.pdf
1. ders.mp4
2 Baskı teknikleri olan tek tip şablon baskı monotype, yüksek baskı ağaç-linolyum, çukur baskı metal gravür, düz baskı serigrafi baskının geleneksel yöntemlerinin anlatılması. Endüstride kullanılan baskı teknikleri ve bilgisayar destekli dijital baskı teknikleri hakkında bilgi vermek. 2.docx
Baskı Resim Dersi hazırlığı.mp4
3 Özgün baskı resim sanatçılarının eserlerinin incelenmesi. 3. Baskı ResimLoom Recording.mp4
3.docx
4 Uygulamaya geçmek için kompozisyonun hazırlanması ve etütlerin değerlendirilmesi. 4. Baskı ResimLoom Recording.mp4
4.docx
5 Uygulamalı çalışmalar. 5.docx
6 Uygulamaya geçmek için kompozisyonun hazırlanması ve etütlerin değerlendirilmesi. 5.docx
7 Uygulamalı çalışmalar. 5.docx
8 Uygulamaya geçmek için kompozisyonun hazırlanması ve etütlerin değerlendirilmesi. 5.docx
9 Ara Sınav 5.docx
10 Uygulamalı çalışmalar. 5.docx
11 Uygulamaya geçmek için kompozisyonun hazırlanması ve etütlerin değerlendirilmesi. 5.docx
12 Uygulamalı çalışmalar. 5.docx
13 Uygulamalı çalışmalar. 5.docx
14 Uygulamalı çalışmalar. 5.docx

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1458755 Baskı resmin çeşitlerini ve uygulama alanlarını bilir.
2 1458756 Baskı resmin tarihçesini bilir.
3 1458757 Eskizine uygun baskı tekniğini ayırt edebilir.
4 1458758 Baskı tekniklerini kullanarak uygulama yapabilir.
5 1458759 Baskı resim sanatçılarını bilir ve eserlerini tanır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 77027 Çağdaş teknolojinin kullanımı ile işlevsel üretim ilkelerine dayanan eğitim-öğretim sonucunda yaratıcılıkları, estetik algı düzeyleri vb. gelişerek alanlarında gerekli donanım ve bilgi birikimine sahip yetkin birer sanatçı/tasarımcı olabilirler.
2 77028 Görsel sanatlarla ilgili disiplinler hakkında bilgi sahibi olurlar, Görsel İletişim Tasarımı hakkında detaylı bilgi birikimi edinerek sanatsal/tasarımsal sorunları tanımlayabilirler ve çözümleyebilirler.
3 77029 Tarihsel, kültürel ve yapısal bağlantılar ekseninde farklı sanat disiplinlerine ait ürünleri çözümleyebilirler.
4 77030 Görsel İletişim Tasarımı alanına özgü terminolojiyi, araç-gereç, teknik ve yöntemleri kullanabilirler, yaratma süreçlerini ve ürünleri tanımlayabilirler.
5 77031 Aldıkları eğitimle sanatçı/tasarımcı kimliği kazanarak alanlarıyla ilgili çalışmalar yapabilirler, formasyon eğitimi almaları durumunda öğrencilerin yaşlarına, hazır bulunuşluk düzeyleri ve yeteneklerine göre uygun teknik, yöntem ve stratejileri kullanabilir ve sanat eğitimcisi olarak da çalışabilirler.
6 77034 Plastik elemanlar, grafik unsurlar veya tasarım kuramları ile ilintisinde temel sanat ve tasarım yeterlikleri elde ederler
7 77032 Bireysel ve grup ihtiyaçlarına duyarlı, etkili iletişim kurabilecek ve dönütleri doğru değerlendirebilecek nitelikli sanatçı/tasarımcılar olarak kendilerini etkili biçimde gerçekleştirebilirler
8 77036 Resim sanatında kurgusal yenilikler, buluşlar, keşifler ve alternatif betimleme olanaklarına gerekçe geliştirirler
9 77033 Sanatsal/tasarımsal eleştiri yapabilirler ve probleme dayalı çözümleri amaçlanan durumlar için doğru bir şekilde uygun ölçütler kullanarak üretebilirler.
10 77037 Sanatsal sunum olanakları ve dekoratif tasarımları resim sanatının insanlarla temasına imkan tanıyabilecek nitelik ve değerde tasarlayabilirler
11 77038 Resim alan disiplini geliştirmede teknik, anlayış, kavrayış ve ifade yeterliklerinin önemine katkı sunabilecek sanatsal pratikleri tahlil ederek, geleneksel ve çağdaş resim atelye uygulamalarında standartları kavrayarak pekiştirirler
12 77040 Sanatsal anlatım ve görselleştirme teknolojileri ve türleri arasında yeterlikleri birlikte kullanabilirler
13 77035 Sanatın ve dolayısıyla resim sanatının sosyolojik, ontolojik, psikolojik ve felsefi kapsamlar dahilindeki temsil, tasarım ve uzlaşıma dönük etkileşimlerini deneyimleyebilirler
14 77039 Geleneksel ve çağdaş estetik kuramlar ve türler hakkında bilgi sahibi olurlar

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Öğrenme Çıktısı
1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 4 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2
3 3 2 2 3 3 3 1 2 2 2 1 2 3 3
4 3 2 2 2 4 3 1 4 2 2 1 2 3 3
5 1 2 1 1 1 1 3 2 1 1 1 1 2 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek