Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
RES204 Baskı Resim II 927001 2 4 5

Dersin Amacı

Bu dersin amacı baskı teknikleri ile öğrencilerin yeni resimsel ifade olanaklarını geliştirmek, baskı yapılacak malzemenin dili ile öğrencinin kendi biçemini (üslubunu) bulmasına olanak sağlamaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Ceylan SEBİK

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Peterdi,G. (1980), Printmaking Methods Old and New, GMacmillan Pub Co 2. Grabowski, . Fick, B.(2012) Baskı Resim, Karakalem Kitabevi Yayınları 3. Gölönü,G. (2010) Kazı Resim ,MSÜ Press

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Baskı resmin tarihsel gelişimini, çağdaş baskı sanatını, baskı sanatçılarının çalışmalarını, baskı tekniklerini ve araçlarını bilmesi. Monotip baskıyı, Mono baskı tekniğini, Fotokopi transfer baskı tekniğini, Fotokopi baskı tekniğiyle yapılmış örnekleri bilmesi, Mono ve Fotokopi baskı yapabilmesi. Değişik çağdaş teknolojik baskı resim adaptasyonlarında karma-kolaj uygulamalara yönelim sergilenmesi. Yüksek baskı tekniğini, çalışma sistemini, örnekleri bilmesi. yüksek baskı linol ve Ağaç baskıyı yapabilmesi. Uygulama aşamasında edindiği deneyimi gerekli bulursa kendi çalışmalarına da kanalize edebilmesi

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 60 1
54 Ev Ödevi 1 40 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 4 4
2 Final Sınavı 1 4 4
5 Derse Katılım 13 4 52
6 Uygulama/Pratik 13 2 26
29 Bireysel Çalışma 13 1 13
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 4 4 16
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 4 4 16

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Linol baskı tekniği, çalışma sistemi, örnekler ve yüksek linol baskı, Eskiz
2 Linol baskı tekniği, çalışma sistemi, örnekler ve yüksek linol baskı, Eskiz
3 Linol baskı tekniği, çalışma sistemi, örnekler ve yüksek linol baskı, Eskiz
4 Linol baskı için eskiz, Linol kalıp oluşturma, Prova baskı
5 Linol baskı için eskiz, Linol kalıp oluşturma, Prova baskı
6 Ağaç baskı tekniği, çalışma sistemi, örnekler ve yüksek ağaç baskı, Eskiz
7 Ağaç baskı tekniği, çalışma sistemi, örnekler ve yüksek ağaç baskı, Eskiz
8 Ağaç baskı tekniği, çalışma sistemi, örnekler ve yüksek ağaç baskı, Eskiz
9 Arasınav
10 Ağaç baskı tekniği, çalışma sistemi, örnekler ve yüksek ağaç baskı, Eskiz
11 Ağaç baskı tekniği, çalışma sistemi, örnekler ve yüksek ağaç baskı, Eskiz
12 Karışık teknik, karma-kolaj uygulamaları
13 Karışık teknik, karma-kolaj uygulamaları
14 Baskı resim deneyimlerini kişisel üslup süreçlerine yansıtabilme
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1511112 Baskı resmin tarihçesini bilir.
2 1511113 Geleneksel baskı tekniklerini bilir.
3 1511114 Eskizine uygun baskı tekniğini ayırt edebilir.
4 1511115 Baskı tekniklerini kullanarak uygulama yapabilir.
5 1511116 Baskı resim sanatçılarını bilir ve eserlerini tanır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 77027 Çağdaş teknolojinin kullanımı ile işlevsel üretim ilkelerine dayanan eğitim-öğretim sonucunda yaratıcılıkları, estetik algı düzeyleri vb. gelişerek alanlarında gerekli donanım ve bilgi birikimine sahip yetkin birer sanatçı/tasarımcı olabilirler.
2 77028 Görsel sanatlarla ilgili disiplinler hakkında bilgi sahibi olurlar, Görsel İletişim Tasarımı hakkında detaylı bilgi birikimi edinerek sanatsal/tasarımsal sorunları tanımlayabilirler ve çözümleyebilirler.
3 77029 Tarihsel, kültürel ve yapısal bağlantılar ekseninde farklı sanat disiplinlerine ait ürünleri çözümleyebilirler.
4 77030 Görsel İletişim Tasarımı alanına özgü terminolojiyi, araç-gereç, teknik ve yöntemleri kullanabilirler, yaratma süreçlerini ve ürünleri tanımlayabilirler.
5 77031 Aldıkları eğitimle sanatçı/tasarımcı kimliği kazanarak alanlarıyla ilgili çalışmalar yapabilirler, formasyon eğitimi almaları durumunda öğrencilerin yaşlarına, hazır bulunuşluk düzeyleri ve yeteneklerine göre uygun teknik, yöntem ve stratejileri kullanabilir ve sanat eğitimcisi olarak da çalışabilirler.
6 77034 Plastik elemanlar, grafik unsurlar veya tasarım kuramları ile ilintisinde temel sanat ve tasarım yeterlikleri elde ederler
7 77032 Bireysel ve grup ihtiyaçlarına duyarlı, etkili iletişim kurabilecek ve dönütleri doğru değerlendirebilecek nitelikli sanatçı/tasarımcılar olarak kendilerini etkili biçimde gerçekleştirebilirler
8 77036 Resim sanatında kurgusal yenilikler, buluşlar, keşifler ve alternatif betimleme olanaklarına gerekçe geliştirirler
9 77033 Sanatsal/tasarımsal eleştiri yapabilirler ve probleme dayalı çözümleri amaçlanan durumlar için doğru bir şekilde uygun ölçütler kullanarak üretebilirler.
10 77037 Sanatsal sunum olanakları ve dekoratif tasarımları resim sanatının insanlarla temasına imkan tanıyabilecek nitelik ve değerde tasarlayabilirler
11 77038 Resim alan disiplini geliştirmede teknik, anlayış, kavrayış ve ifade yeterliklerinin önemine katkı sunabilecek sanatsal pratikleri tahlil ederek, geleneksel ve çağdaş resim atelye uygulamalarında standartları kavrayarak pekiştirirler
12 77040 Sanatsal anlatım ve görselleştirme teknolojileri ve türleri arasında yeterlikleri birlikte kullanabilirler
13 77035 Sanatın ve dolayısıyla resim sanatının sosyolojik, ontolojik, psikolojik ve felsefi kapsamlar dahilindeki temsil, tasarım ve uzlaşıma dönük etkileşimlerini deneyimleyebilirler
14 77039 Geleneksel ve çağdaş estetik kuramlar ve türler hakkında bilgi sahibi olurlar

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek