Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
RES206 Figür ve Mekan Çözümlemeleri II 927001 2 4 5

Dersin Amacı

Figür ve Mekan Çözümlemeleri II dersi çizim ağırlıklı bir ders olup , Figürü mekan ila birlikte değerlendirme gerekçelerinden hareketle mekan olgusu ile ilgisinde uzay, uzam, mekan, nesne, perspektif, rakursi, oran, orantı, referans nesne konum analizleri mesafe, poz, pozisyon, kompozisyon gibi kavram ve olguları çizim ve diğer görselleştirme olanakları içinde çözümlemeyi ve değerlendirmeyi uygulamalar sayesinde gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof.Dr.Metin EKER

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

• Roy Prentice, Teaching Anrt and Design, Continuum, London-New York 1995. • Costance Milbrath-Cynthia Lightfoot, Art and Human Development, Psychology Press, New York-London 2010.Ruth Lorand, Aesthetic Order, Routledge, London-New York 2000. • Nicholas Wade-Michael Swanston, Visual Perception, Routledge, New York 2002.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Figür ve Mekan Çözümlemeleri II dersi, mekana ilişkin temel kavramların incelenmesi, u uzay, uzam, mekan, nesne, perspektif, rakursi, oran, orantı, referans nesne konum analizleri mesafe, poz, pozisyon, kompozisyon gibi kavram ve olguların incelenmesi ve çizim uygulamaları gibi içeriklere sahiptir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 4 52
6 Uygulama/Pratik 13 3 39
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 7 3 21
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 4 3 12

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Figür ve mekan çözümlemelerine ilişkin temel kavramlar figür ve mekan çözümlemeleri II IV bahar 1.docx
çizimin pratiği ve bilimi-kitap.PDF
2 Mekan ve mekan algısı üzerine figür ve mekan çözümlemeleri II IV bahar 2.docx
kitap çizim.PDF
3 Özne-nesne ilişkisinde nesnenin mekan ilgileri figür ve mekan çözümlemeleri II IV bahar 3.docx
The Art of Drawing_1568330596.pdf
4 Uzay, uzam, mekan, mesafe, perspektif figür ve mekan çözümlemeleri II IV bahar 4.docx
5 Konum analizleri ve tasarı geometri figür ve mekan çözümlemeleri II IV bahar 5.docx
çizimin pratiği ve bilimi-kitap.PDF
6 Resimde mekan ve figür mekan ilişkileri figür ve mekan çözümlemeleri II IV bahar 6.docx
kitap çizim.PDF
7 Poz, pozisyon ve kompozisyonda mekan figür ve mekan çözümlemeleri II bahar 7.docx
kitap force çizim.PDF
8 Nesnel düzenlemeler ve mekan kurguları figür ve mekan çözümlemeleri II bahar 8.docx
figür ve mekan çözümlemeleri II bahar 9.docx
3 boyutlu tasarım vs.pdf
9 Mekan kurguları ve imgelem Innovation in Architecture A Path to the Future.pdf
10 Mekanistik unsurlar ve tasarım teorileri ilişkisi figür ve mekan çözümlemeleri II bahar 10.docx
kitap- tasarımın dili.PDF
11 Ara sınav figür ve mekan çözümlemeleri II bahar 11.docx
12 İmgesel betimleme çalışmaları figür ve mekan çözümlemeleri II bahar 12.docx
13 İmgesel betimleme çalışmaları figür ve mekan çözümlemeleri II bahar 13.docx
tasarım.pdf
14 Genel değerlendirme figür ve mekan çözümlemeleri II bahar 14.docx

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1474489 Uzay ve uzam, mekan ve mekanistik diğer unsurlara ilişkin kavram ve olgular bilgisine sahip olur
2 1474490 Konum, perspektif ve nesnel ilgileri betimleyebilir.
3 1474491 Mekana ilişkin çözümlemeler ve kurgulamalar yapar
4 1474492 Mekanı özne-nesne ilişkisinin bir gerekçesi ve bağlamı olarak değerlendirir
5 1474493 Figür ve mekan ilişkileri hakkında değerlendirmelerde bulunur

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 77027 Çağdaş teknolojinin kullanımı ile işlevsel üretim ilkelerine dayanan eğitim-öğretim sonucunda yaratıcılıkları, estetik algı düzeyleri vb. gelişerek alanlarında gerekli donanım ve bilgi birikimine sahip yetkin birer sanatçı/tasarımcı olabilirler.
2 77028 Görsel sanatlarla ilgili disiplinler hakkında bilgi sahibi olurlar, Görsel İletişim Tasarımı hakkında detaylı bilgi birikimi edinerek sanatsal/tasarımsal sorunları tanımlayabilirler ve çözümleyebilirler.
3 77029 Tarihsel, kültürel ve yapısal bağlantılar ekseninde farklı sanat disiplinlerine ait ürünleri çözümleyebilirler.
4 77030 Görsel İletişim Tasarımı alanına özgü terminolojiyi, araç-gereç, teknik ve yöntemleri kullanabilirler, yaratma süreçlerini ve ürünleri tanımlayabilirler.
5 77031 Aldıkları eğitimle sanatçı/tasarımcı kimliği kazanarak alanlarıyla ilgili çalışmalar yapabilirler, formasyon eğitimi almaları durumunda öğrencilerin yaşlarına, hazır bulunuşluk düzeyleri ve yeteneklerine göre uygun teknik, yöntem ve stratejileri kullanabilir ve sanat eğitimcisi olarak da çalışabilirler.
6 77034 Plastik elemanlar, grafik unsurlar veya tasarım kuramları ile ilintisinde temel sanat ve tasarım yeterlikleri elde ederler
7 77032 Bireysel ve grup ihtiyaçlarına duyarlı, etkili iletişim kurabilecek ve dönütleri doğru değerlendirebilecek nitelikli sanatçı/tasarımcılar olarak kendilerini etkili biçimde gerçekleştirebilirler
8 77036 Resim sanatında kurgusal yenilikler, buluşlar, keşifler ve alternatif betimleme olanaklarına gerekçe geliştirirler
9 77033 Sanatsal/tasarımsal eleştiri yapabilirler ve probleme dayalı çözümleri amaçlanan durumlar için doğru bir şekilde uygun ölçütler kullanarak üretebilirler.
10 77037 Sanatsal sunum olanakları ve dekoratif tasarımları resim sanatının insanlarla temasına imkan tanıyabilecek nitelik ve değerde tasarlayabilirler
11 77038 Resim alan disiplini geliştirmede teknik, anlayış, kavrayış ve ifade yeterliklerinin önemine katkı sunabilecek sanatsal pratikleri tahlil ederek, geleneksel ve çağdaş resim atelye uygulamalarında standartları kavrayarak pekiştirirler
12 77040 Sanatsal anlatım ve görselleştirme teknolojileri ve türleri arasında yeterlikleri birlikte kullanabilirler
13 77035 Sanatın ve dolayısıyla resim sanatının sosyolojik, ontolojik, psikolojik ve felsefi kapsamlar dahilindeki temsil, tasarım ve uzlaşıma dönük etkileşimlerini deneyimleyebilirler
14 77039 Geleneksel ve çağdaş estetik kuramlar ve türler hakkında bilgi sahibi olurlar

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Öğrenme Çıktısı
1 5
2
3
4
5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek