Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
RES307 Sanat Ontolojisi 927001 3 5 3

Dersin Amacı

Bu derste öğrenciye, sanat yapıtını ontolojik açıdan değerlendirerek sanat yapıtları ile gerçek doğada yer alan diğer somut var olanlar arasındaki ilişkiyi ve ontolojik olarak kendine özgü bir var oluş sergileyen sanat yapıtlarını varlık şekilleri, varlık tarzları ve varlık tabakaları ile analiz edebilmeyi öğretmek, sanatçının, sanat alıcısının ve sanat ile temas eden diğer bireylerin sanatın varlık stratejilerindeki rolünü kavratmak amaçlanmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Elif ŞENEL

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Currie, Gregory (1989). An Ontology of Art (1. Baskı). New York: Scots Philosophical Club. 2. Carrol, Noel (2012). Sanat Felsefesi: Çağdaş Bir Giriş (1. Baskı). Ankara: Sanat Dizisi-Ütopya Yayınları: 220. 3. Efland, Arthur D. (2002). Art and Cognition. New York: Teachers College Press. 4. Kagan, S. Moissej (2008). Estetik ve Sanat Notları. (Çeviren: Aziz Çalışlar). İzmir: Karakalem Kitabevi. 5. Tunalı, İsmail (1971). Sanat Ontolojisi (2. Baskı). İstanbul: İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları-No.1515.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Ontolojiye giriş ve ontolojinin temel kavramları; klasik ontoloji; modern ontoloji; sanat ontolojisi; sanat ontolojisinin temel kavramları; ontolojik açıdan estetik obje çözümlemesi; Nicolai Hartmann, Roman Ingarden ve Max Bense bağlamında estetik obje çözümlemeleri; sanat yapıtının varlık tabakaları ile çeşitli sanat disiplinlerinde ontolojik analiz; sanat eserinin ontik yapısı ve estetik değer; sanatın sosyal yapı açısından işlevi ile sanat yapıtının varlık tabakalarının sanatçı, sanat yapıtı ve sanat alıcısı arasındaki bağ üzerinden çözümlenmesi; sanat yapıtının varlık tabakalarının sanatın tarihsel dönemleri üzerinden çözümlenmesi ve eser incelemeleri konuları bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 50 1
48 Sözlü Sınav 1 20 1
54 Ev Ödevi 3 30 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 13 2 26
29 Bireysel Çalışma 13 2 26
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 8 2 16
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 4 2 8

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Ontolojiye giriş ve ontolojinin temel kavramları. 1.hafta.docx
2 Klasik ontoloji. 2.hafta.docx
3 Modern ontoloji; klasik ontoloji ve modern ontoloji arasındaki farklılıklar. 3.hafta.docx
4 Sanat ontolojisi ve sanat ontolojisinin temel kavramları. 4.hafta.docx
5 Ontolojik açıdan estetik obje çözümlemesi. 5.hafta.docx
6 Nicolai Hartmann, Roman Ingarden ve Max Bense bağlamında estetik obje çözümlemeleri. 6.hafta.docx
7 Sanat yapıtının varlık tabakaları. 7.hafta.docx
8 Sanat yapıtının varlık tabakaları ile çeşitli sanat disiplinlerinde ontolojik analiz. 8.hafta.docx
9 Ara sınav 9.hafta.docx
10 Sanat eserinin ontik yapısı ve estetik değer. 10.hafta.docx
11 Sanatın sosyal yapı açısından işlevi. 11.hafta.docx
12 Sanat yapıtının varlık tabakalarının sanatçı, sanat yapıtı ve sanat alıcısı arasındaki bağ üzerinden çözümlenmesi. 12.hafta.docx
13 Sanat yapıtının varlık tabakalarının sanatın tarihsel dönemleri üzerinden çözümlenmesi ve eser incelemeleri. 13.hafta.docx
14 Sanat yapıtının varlık tabakalarının sanatın tarihsel dönemleri üzerinden çözümlenmesi ve eser incelemeleri. 14.hafta.docx

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1459418 Sanat ontolojisinin temel kavramlarını bilir.
2 1459419 Sanat eserinin varlık gerekçelerini kavrar.
3 1459420 Sanatsal etkileşimin elemanter yapısını tanımlar.
4 1459421 Sanat felsefesi ile sanat eseri tahlili yapabilir.
5 1459422 Estetik obje analizi yapabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 77027 Çağdaş teknolojinin kullanımı ile işlevsel üretim ilkelerine dayanan eğitim-öğretim sonucunda yaratıcılıkları, estetik algı düzeyleri vb. gelişerek alanlarında gerekli donanım ve bilgi birikimine sahip yetkin birer sanatçı/tasarımcı olabilirler.
2 77028 Görsel sanatlarla ilgili disiplinler hakkında bilgi sahibi olurlar, Görsel İletişim Tasarımı hakkında detaylı bilgi birikimi edinerek sanatsal/tasarımsal sorunları tanımlayabilirler ve çözümleyebilirler.
3 77029 Tarihsel, kültürel ve yapısal bağlantılar ekseninde farklı sanat disiplinlerine ait ürünleri çözümleyebilirler.
4 77030 Görsel İletişim Tasarımı alanına özgü terminolojiyi, araç-gereç, teknik ve yöntemleri kullanabilirler, yaratma süreçlerini ve ürünleri tanımlayabilirler.
5 77031 Aldıkları eğitimle sanatçı/tasarımcı kimliği kazanarak alanlarıyla ilgili çalışmalar yapabilirler, formasyon eğitimi almaları durumunda öğrencilerin yaşlarına, hazır bulunuşluk düzeyleri ve yeteneklerine göre uygun teknik, yöntem ve stratejileri kullanabilir ve sanat eğitimcisi olarak da çalışabilirler.
6 77034 Plastik elemanlar, grafik unsurlar veya tasarım kuramları ile ilintisinde temel sanat ve tasarım yeterlikleri elde ederler
7 77032 Bireysel ve grup ihtiyaçlarına duyarlı, etkili iletişim kurabilecek ve dönütleri doğru değerlendirebilecek nitelikli sanatçı/tasarımcılar olarak kendilerini etkili biçimde gerçekleştirebilirler
8 77036 Resim sanatında kurgusal yenilikler, buluşlar, keşifler ve alternatif betimleme olanaklarına gerekçe geliştirirler
9 77033 Sanatsal/tasarımsal eleştiri yapabilirler ve probleme dayalı çözümleri amaçlanan durumlar için doğru bir şekilde uygun ölçütler kullanarak üretebilirler.
10 77037 Sanatsal sunum olanakları ve dekoratif tasarımları resim sanatının insanlarla temasına imkan tanıyabilecek nitelik ve değerde tasarlayabilirler
11 77038 Resim alan disiplini geliştirmede teknik, anlayış, kavrayış ve ifade yeterliklerinin önemine katkı sunabilecek sanatsal pratikleri tahlil ederek, geleneksel ve çağdaş resim atelye uygulamalarında standartları kavrayarak pekiştirirler
12 77040 Sanatsal anlatım ve görselleştirme teknolojileri ve türleri arasında yeterlikleri birlikte kullanabilirler
13 77035 Sanatın ve dolayısıyla resim sanatının sosyolojik, ontolojik, psikolojik ve felsefi kapsamlar dahilindeki temsil, tasarım ve uzlaşıma dönük etkileşimlerini deneyimleyebilirler
14 77039 Geleneksel ve çağdaş estetik kuramlar ve türler hakkında bilgi sahibi olurlar

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 4 5 4 5 4 5 5 5 5 4 4
2 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 4 5
3 5 4 5 5 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4
4 5 5 5 4 4 5 5 5 4 4 5 4 4 5
5 5 4 4 5 5 5 4 5 5 5 4 5 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek