Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
UTL311 Bilgisayarlı Muhasebe Uygulamaları 927003 3 5 4

Dersin Amacı

Öğrenciye muhasebe ile ilgili işlemlerin, bilgisayar ve muhasebe paket programları yardımıyla yapılması becerisini kazandırmak ve iş hayatında çok tercih edilen bir muhasebe paket programını öğretmektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

İlgili Öğretim Üyesi

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Mürsel ŞAHİN: Bilgisayarlı Muhasebe, Detay Yayıncılık, 2006.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bu derste; muhasebe ile ilgili temel kavramlar, muhasebe paket programları, muhasebe paket programı kullanımının sağladığı avantajlar, muhasebede kullanılan belli başlı belgeler, muhasebe işlemlerinin bilgisayar ve muhasebe paket programları aracılığıyla yapılması, bilgisayar ve muhasebe paket programı yardımıyla bilanço ile gelir tablosunun hazırlanması konuları işlenecektir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 50 1
5 Derse Katılım 10 50 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 2 1 2
5 Derse Katılım 16 3 48
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 1 1
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 15 3 45
54 Ev Ödevi 1 7 7

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Muhasebe bilgi sistemi ve bilgisayar ilişkisi, klasik muhasebe işlem mantığı ile bilgisayar destekli muhasebe uygulamaları işlem mantığının karşılaştırılması
2 Uygulamada kullanılan paket programların kullanım oranlarının karşılaştırmalı olarak verilmesi, uygulamada kullanılacak paket programın işleyiş mantığının açıklanması
3 Paket programın kurulumu, işletim sisteminin açıklanması öğrencilerin uygulaması
4 Paket programın ticari sisteminin açıklanması ve öğrencilerin uygulaması
5 Paket programın ticari sisteminde kart açma, fiş yazma ve rapor alma işlemlerinin açıklanması ve uygulamaları
6 Cari hesap fişleri, Çek/senet bonoları, Banka fişleri Kasa İşlemeleri ve uygulamaları
7 Cari hesap hareketleri, banka hareketleri, taksit hareketleri ve uygulamaları
8 İşletme ile ilgili finansal olaylar ve bunların bilgisayar ve paket program aracığıyla muhasebeleştirilmesi, kayıtların , düzeltilmesi, silinmesi ve iptal edilmesi uygulamaları
9 İşletme ile ilgili finansal olaylar ve bunların bilgisayar ve paket program aracığıyla muhasebeleştirilmesi, kayıtların , düzeltilmesi, silinmesi ve iptal edilmesi uygulamaları
10 İşletme ile ilgili finansal olaylar ve bunların bilgisayar ve paket program aracığıyla muhasebeleştirilmesi, kayıtların, düzeltilmesi, silinmesi ve iptal edilmesi uygulamaları
11 Muhasebe fişi (mahsup, tediye, kasa ve diğer) incelme, raporlama işlemleri ve uygulamaları
12 Defter dökümleri, mizan, finansal tabloların hazırlanması ve uygulamaları
13 Bütünleşik uygulama
14 Dönem kapama işlemleri ve yeni döneme aktarma işlemleri

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1461082 Muhasebe paket programlarının çalışma mantığının öğrenilmesi
2 1461083 Muhasebe paket programlarında hesap açma, hesabın kalan vermesi ve hesabın kapanması işlemlerinin ve detay hesap mantığının öğrenilmesi
3 1461084 Muhasebe sürecinde yapılan tüm işlemlerin bilgisayar ortamından yapılmasının öğrenilmesi

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 76630 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Uluslararası ticaret ve tedarik zinciri konusunda gerekli olan bilgi birikimine sahip olacaklardır.
2 76631 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Dış ticaret mevzuatına hakim olacaklardır.
3 76632 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Temel istatistik ve karar almada kullanılan modelleme yöntemlerine hâkim olacaklardır.
4 76633 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Çalıştığı sektörle ilgili üretim süreçleri bilgisine sahip olacaklardır.
5 76634 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Liderlik davranışı gösterebilecek bireyler olacaklardır.
6 76635 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Bilimsel veri ve bulguları kullanabilme yetkinliğine sahip olacaklardır.
7 76636 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Bilgi teknolojilerini etkin bir şekilde kullanabileceklerdir.
8 76637 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: En az bir yabancı dile hakim olacaklardır.
9 76653 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Bağımsız çalışabilecek özgüven ve bilgi birikimine sahip olacaklardır.
10 76651 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Bağımsız iş kurabilecek özgüvene sahip olacaklardır.
11 76654 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Sorumluluklarının farkında olan bireyler olacaklardır.
12 76652 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Bağımsız iş kurabilecek bilgi birikimine sahip olacaklardır.
13 76638 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Alanında elde ettiği teorik ve kuramsal bilgiyi kavramsal ve bilişsel bilgiye dönüştürebileceklerdir.
14 76639 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Yaşam boyu öğrenme felsefesini benimseyen bireyler olacaklardır.
15 76640 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: İnsan ilişkileri ve iletişim konusunda etkin bireyler olacaklardır.
16 76641 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Uluslararası ticari organizasyonlar ile iletişim kurabilecek kabiliyetlere sahip olacaklardır.
17 76642 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Farklı disiplinlerle uyumlu çalışabileceklerdir.
18 76643 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Çevreci bireyler olacaklardır.
19 76644 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Alanıyla ilgili yatırım kararlarını verebilme kabiliyetine sahip olacaklardır.
20 76645 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Uluslararası ekonomik gelişmeleri yakından takip eden bireyler olacaklardır.
21 76646 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Alanıyla ilgili finansal tabloları hazırlayabilme ve yorumlayabilme yetkinliğine sahip olacaklardır.
22 76647 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Uluslararası ticaret ve lojistikte uzmanlaşmış bireyler olacaklardır.
23 76648 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Uluslararası ticaret ve lojistikle ilgili öngörü yapabilme ve yenilikçi olabilme yetkinliğine sahip olacaklardır.
24 76649 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Uluslararası ticaret ve lojistikle ilgili proje ve çalışmalarda söz sahibi olabileceklerdir.
25 76650 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Uluslararası ticaret ve lojistikle ilgili sorunlarda sorumluluk alabilecek ve çözüm önerileri getirebileceklerdir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Öğrenme Çıktısı
1 3 4 3 4 4 3 3 4 3 4 4 3 4 4 3 3 4 4 3 4 4 3 3 4 4
2 4 4 4 3 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 4 3 4 3 4 3 3
3 4 5 3 4 3 5 5 4 3 4 4 3 5 3 4 5 3 4 3 5 5 3 3 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek