Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
UTL329 Kalite Yönetimi ve Planlaması 927003 3 5 4

Dersin Amacı

Kalite yönetim sisteminin kurulmasında, temel aşamaları belirlemeyi, temel yaklaşım ve alt yapıları oluşturmayı, uygun yöntem ve tekniklerin kullanılmasıyla, kurumu kalitenin sağlanması ile ilgili amaçlara götürebilmeyi öngören bilgi alt yapısını oluşturmaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Aysel ÇETİNDERE FİLİZ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Ahmet ÖZTÜRK (2013). Kalite Yönetimi ve Planlaması. Ekin Kitabevi Yayınları İrfan ERTUĞRUL (2014). Toplam Kalite Kontrol. Ekin Kitabevi Yayınları

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Temel Kalite Kavramları, Sürekli Süreç İyileştirme, Toplam Kalite Yönetiminin Kültürel Temeli, Kalite Yönetimi İçin İstatistik, Kalite Planlaması, Kalite Kontrolü, İstatistiksel Süreç Kontrolü, Kalite Geliştirme Araç ve Teknikleri, Verimlilik ve Kalite, Kalite Maliyetleri

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 40
1 Ara Sınav 1 50 1
4 Quiz 1 50 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 10 10
2 Final Sınavı 1 15 15
5 Derse Katılım 14 3 42
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 15 15
52 Quiz için Bireysel Çalışma 1 10 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Temel Kalite Kavramları 1. Hafta Temel Kalite Kavramları.pdf
2 Kalite Yönetiminin Tarihsel Gelişimi 2. Hafta Kalite Yönetiminin Tarihsel Gelişimi.pdf
3 Toplam Kalite Yönetiminin İlkeleri 3. Hafta Toplam Kalite Yönetiminin İlkeleri.pdf
4 Toplam Kalite Yönetiminin Kültürel Temeli 4. Hafta Toplam Kalite Yönetiminin Kültürel Temeli.pdf
5 Kalite Yönetimi İçin İstatistik 5. hafta Kalite Yönetimi İçin İstatistik.pdf
6 Kalite Yönetimi İçin İstatistik 6. Hafta Kalite Yönetimi İçin İstatistik.pdf
7 Ara Sınav
8 Kalite Planlaması 8. Hafta Kalite Planlaması.pdf
9 Kalite Kontrol 9. Hafta Kalite Kontrol.pdf
10 Kalite Maliyetleri 10. Hafta Kalite Maliyetleri.pdf
11 Verimlilik ve Kalite 11. Hafta Verimlilik ve Kalite.pdf
12 Altı Sigma 12. Hafta Altı Sigma.pdf
13 Altı Sigma 13. Hafta Altı Sigma.pdf
14 Final Sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1296362 Kalite yönetimi, temel felsefesi ve ilkelerini tanıyabilme
2 1296363 Süreç iyileştirmelerinin önemini kavrayabilme
3 1296364 Kalite yönetimi için istatistiksel araçları kullanabilme
4 1296365 Verimlilik ve kalite arasındaki ilişkiyi kurabilme
5 1296366 Kalite yönetimi alanında ortaya çıkabilecek problemleri çözme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68898 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Uluslararası ticaret ve tedarik zinciri konusunda gerekli olan bilgi birikimine sahip olacaklardır.
2 68899 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Dış ticaret mevzuatına hakim olacaklardır.
3 68900 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Temel istatistik ve karar almada kullanılan modelleme yöntemlerine hâkim olacaklardır.
4 68901 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Çalıştığı sektörle ilgili üretim süreçleri bilgisine sahip olacaklardır.
5 68902 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Liderlik davranışı gösterebilecek bireyler olacaklardır.
6 68903 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Bilimsel veri ve bulguları kullanabilme yetkinliğine sahip olacaklardır.
7 68904 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Bilgi teknolojilerini etkin bir şekilde kullanabileceklerdir.
8 68905 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: En az bir yabancı dile hakim olacaklardır.
9 68921 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Bağımsız çalışabilecek özgüven ve bilgi birikimine sahip olacaklardır.
10 68906 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Alanında elde ettiği teorik ve kuramsal bilgiyi kavramsal ve bilişsel bilgiye dönüştürebileceklerdir.
11 68908 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: İnsan ilişkileri ve iletişim konusunda etkin bireyler olacaklardır.
12 68912 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Alanıyla ilgili yatırım kararlarını verebilme kabiliyetine sahip olacaklardır.
13 68919 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Bağımsız iş kurabilecek özgüvene sahip olacaklardır.
14 68922 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Sorumluluklarının farkında olan bireyler olacaklardır.
15 68907 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Yaşam boyu öğrenme felsefesini benimseyen bireyler olacaklardır.
16 68909 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Uluslararası ticari organizasyonlar ile iletişim kurabilecek kabiliyetlere sahip olacaklardır.
17 68913 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Uluslararası ekonomik gelişmeleri yakından takip eden bireyler olacaklardır.
18 68920 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Bağımsız iş kurabilecek bilgi birikimine sahip olacaklardır.
19 68910 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Farklı disiplinlerle uyumlu çalışabileceklerdir.
20 68914 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Alanıyla ilgili finansal tabloları hazırlayabilme ve yorumlayabilme yetkinliğine sahip olacaklardır.
21 68911 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Çevreci bireyler olacaklardır.
22 68915 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Uluslararası ticaret ve lojistikte uzmanlaşmış bireyler olacaklardır.
23 68916 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Uluslararası ticaret ve lojistikle ilgili öngörü yapabilme ve yenilikçi olabilme yetkinliğine sahip olacaklardır.
24 68917 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Uluslararası ticaret ve lojistikle ilgili proje ve çalışmalarda söz sahibi olabileceklerdir.
25 68918 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Uluslararası ticaret ve lojistikle ilgili sorunlarda sorumluluk alabilecek ve çözüm önerileri getirebileceklerdir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Öğrenme Çıktısı
1 4 3 4 3 3 3 2 1 2 4 2 2 3 3 3 2 2 2 3 2 4 2 2 3 4
2 3 3 4 4 4 4 3 1 2 4 2 2 3 3 5 2 2 2 4 2 5 2 3 3 4
3 4 2 5 4 4 4 4 1 2 4 2 2 3 3 3 2 2 2 4 3 3 2 3 3 4
4 4 2 4 4 4 4 3 1 3 4 2 3 3 4 4 2 3 3 4 3 4 2 4 3 4
5 4 2 4 4 4 4 4 1 3 4 2 2 3 4 4 2 2 3 4 3 4 2 4 3 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek