Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
UTL333 Uluslararası İktisat I 927003 3 5 4

Dersin Amacı

Uluslararası Iktisat Teorisinde farklı yaklaşımları tanıtmak ve Uluslararası Ticaret ve Iktisat politikalarını öğretmek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

İlgili Öğretim Üyesi

Ön Koşul Dersleri

EKON 202 - Makroiktisat Teorisi

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

• Uluslararası İktisat : Teori , Politika ve Uygulama, Halil Seyidoğlu, Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş, İstanbul, 1999. • International Economics: Theory And Policy 7th Edition, Paul R. Krugman and Maurice Obstfeld, Addison Wesley, 2005. • Foundations of International Macroeconomics, Maurice Obstfeld and Kenneth S. Rogoff, The MIT Press, 1996. • International Economics, Thomas Pugel 13th Edition, McGraw-Hill/Irwin, 2006

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Karşılaştırmalı Üstünlük: İşgücü Verimliliği ve Ricardocu Model, Faktör Ödemeleri Ve Neoklasik Model, Ticaret Ve Uluslararası Denge, Hecksher-Ohlin Teoremi; Ticaret, Paylaşım Ve Refah: Kısmi Ve Genel Denge Analizi, Stolper-Samuelson Teoremi, Faktör Fiyatlarının Eşitlenmesi Teoremi, Spesifik Faktör Modelleri; Ampirik Kanıtlar Ve Yeni Ticaret Teorileri; Tarifeler: Tarife Türleri Ve Ölçüm Teknikleri, Üretim, Tüketim Ve Fiyatlar Üzerindeki Etkileri, Refah Üzerindeki Etkileri, Tarifeler Ve Ölçek Ekonomileri, Etkin Koruma Oranı; Tarife Dışı Engeller Ve Yeni Korumacılık: Kotalar, İhracat Kısıtlamaları, İhracat Teşvikleri, Damping, Tarife Dışı Engellerin Ölçümü

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 70 1
24 Seminer 1 30 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 15 2 30
8 Rehberli Problem Çözümü 15 2 30
54 Ev Ödevi 5 8 40

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Uluslararası Iktisat Teorisi : Karşılaştırmalı Üstünlük ve Ricardocu Model
2 Uluslararası Iktisat Teorisi : Karşılaştırmalı Üstünlük ve Ricardocu Model
3 Uluslararası Iktisat Teorisi : Arz ve Talep Modelleri - Teklif Eğrileri
4 Uluslararası Iktisat Teorisi : Arz ve Talep Modelleri - Genel Denge
5 Faktör Donatımı (Heckscher - Ohlin) Teorisi
6 Dış Ticaret Teorisi ve Ekonomik Büyüme Analizleri
7 Dış Ticaret Politikası : <Gümrük Tarifeleri
8 Tarife Dışı Dış Ticaret Politikası Araçları
9 Dünya Ticareti : Dünya Ticaret Örgütü
10 Avrupa Birliği
11 Uluslararası Parasal İlişkiler
12 Döviz Piyasaları
13 Döviz Piyasaları - devam
14 Döviz Kuru Sistemleri

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1236737 Yeni Uluslararası Ticaret Teorilerini bilir.
2 1236738 Gelişmekte olan ülkeler açısından dış ticareti ve Yoksullaştıran Bütyüme\'nin önemini kavrar.
3 1236739 Klasik Uluslararası Ticaret Teorilerine yöneltilen eleştirileri bilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68898 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Uluslararası ticaret ve tedarik zinciri konusunda gerekli olan bilgi birikimine sahip olacaklardır.
2 68899 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Dış ticaret mevzuatına hakim olacaklardır.
3 68900 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Temel istatistik ve karar almada kullanılan modelleme yöntemlerine hâkim olacaklardır.
4 68901 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Çalıştığı sektörle ilgili üretim süreçleri bilgisine sahip olacaklardır.
5 68902 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Liderlik davranışı gösterebilecek bireyler olacaklardır.
6 68903 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Bilimsel veri ve bulguları kullanabilme yetkinliğine sahip olacaklardır.
7 68904 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Bilgi teknolojilerini etkin bir şekilde kullanabileceklerdir.
8 68905 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: En az bir yabancı dile hakim olacaklardır.
9 68921 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Bağımsız çalışabilecek özgüven ve bilgi birikimine sahip olacaklardır.
10 68906 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Alanında elde ettiği teorik ve kuramsal bilgiyi kavramsal ve bilişsel bilgiye dönüştürebileceklerdir.
11 68908 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: İnsan ilişkileri ve iletişim konusunda etkin bireyler olacaklardır.
12 68912 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Alanıyla ilgili yatırım kararlarını verebilme kabiliyetine sahip olacaklardır.
13 68919 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Bağımsız iş kurabilecek özgüvene sahip olacaklardır.
14 68922 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Sorumluluklarının farkında olan bireyler olacaklardır.
15 68907 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Yaşam boyu öğrenme felsefesini benimseyen bireyler olacaklardır.
16 68909 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Uluslararası ticari organizasyonlar ile iletişim kurabilecek kabiliyetlere sahip olacaklardır.
17 68913 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Uluslararası ekonomik gelişmeleri yakından takip eden bireyler olacaklardır.
18 68920 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Bağımsız iş kurabilecek bilgi birikimine sahip olacaklardır.
19 68910 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Farklı disiplinlerle uyumlu çalışabileceklerdir.
20 68914 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Alanıyla ilgili finansal tabloları hazırlayabilme ve yorumlayabilme yetkinliğine sahip olacaklardır.
21 68911 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Çevreci bireyler olacaklardır.
22 68915 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Uluslararası ticaret ve lojistikte uzmanlaşmış bireyler olacaklardır.
23 68916 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Uluslararası ticaret ve lojistikle ilgili öngörü yapabilme ve yenilikçi olabilme yetkinliğine sahip olacaklardır.
24 68917 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Uluslararası ticaret ve lojistikle ilgili proje ve çalışmalarda söz sahibi olabileceklerdir.
25 68918 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Uluslararası ticaret ve lojistikle ilgili sorunlarda sorumluluk alabilecek ve çözüm önerileri getirebileceklerdir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Öğrenme Çıktısı
1 3 3 3 3 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 3 3 3 4 3
2 4 4 4 4 3 4 3 4 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 4 3 4
3 3 4 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 4 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek