Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
UTL365 Küresel Lojistik ve Tedarik Zinciri 927003 3 5 4

Dersin Amacı

Bu dersin amacı lojistik ve tedarik zinciri uygulamalarının küresel ölçekte nasıl uygulanacağına dair bilgileri aktarmaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Arş. Gör. Dr. Metin KORKMAZ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Ders Kitabı • Uluslararası Lojistik, Küresel Tedarik Zinciri Yönetimi, Douglas LONG, Çeviri ve Uyarlama: Mehmet TANYAŞ, Murat DÜZGÜN, Ankara, Nobel Akademik Yayıncılık, 2012. • Kavramlar, Prensipler, Uygulamalar, Lojistik Ek Kitabı, Küresel Tedarik Zinciri Pratikleri, M.Hakan KESKİN; Ankara, Gazi Kitabevi, 2011. • Distribution: Planning And Control: Managing İn The Era Of Supply Chain Management, Ross, D. Frederick, Kluwer Academic Publishers, 2003. Yardımcı Kitaplar • Lojistik Tedarik Zinciri Yönetimi, Hakan Keskin, Nobel Yayın Dağıtım, 2. Baskı, Ankara, 2009. • Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetiminin Yöntem ve Kavramları, Ruhet Genç, Detay Yayıncılık, Ankara, 2009.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Uluslararası lojistiğe giriş, küresel kaynak kullanımı ve ticaret ilişkisi, tedarik zincirinin tanımı, kapsamı ve süreçleri, küresel tedarik zinciri yönetimi, stratejik planlama, planlama süreci, kalite güvence sistemleri, finansal konular, yer seçimi ve ağ tasarımı, MRP I-II, satış tahminleri, kıyaslama, tersine lojistik, taşımacılık planlaması, karma taşımacılık ve kara taşımacılığı, denizyolu taşımacılığı, havayolu taşımacılığı, limanlar ve tesisler, gümrük ve yasal düzenlemeler, ticari dokümantasyon, ticaret finansmanı, güvenlik, aracı kuruluşlar ve iş ortakları, envanter yönetimi, bilişim sistemleri, kamu lojistiği.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
4 Quiz 1 1 1
5 Derse Katılım 14 3 42
10 Tartışma 4 1 4
11 Soru-Yanıt 4 1 4
18 Örnek Vaka İncelemesi 4 1 4
28 Makale Kritik Etme 4 1 4
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 7 3 21
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 7 3 21
52 Quiz için Bireysel Çalışma 1 2 2

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 İşletmelerin uluslararasılaşma süreci
2 Uluslararası lojistiğe giriş
3 Küresel kaynak kullanımı ve ticaret
4 Küresel tedarik zinciri yönetimi
5 Stratejik planlama
6 Taşımacılık planlaması
7 Karma taşımacılık ve karar taşımacılığı
8 Deniz yolu taşımacılığı
9 Hava yolu taşımacılığı
10 Limanlar ve tesisler
11 Gümrük ve yasal düzenlemeler
12 Ticari Dokümantasyon
13 Ticaret finansmanı
14 Güvenlik

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1491644 Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler: Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi uygulamaları için gereken kabiliyetlerin farkına varacaklardır.
2 1491645 Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler: Lojistik ve tedarik zinciri yönetimini global ölçekte uygulayabilecek bilgi birikimine sahip olacaklardır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 76630 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Uluslararası ticaret ve tedarik zinciri konusunda gerekli olan bilgi birikimine sahip olacaklardır.
2 76631 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Dış ticaret mevzuatına hakim olacaklardır.
3 76632 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Temel istatistik ve karar almada kullanılan modelleme yöntemlerine hâkim olacaklardır.
4 76633 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Çalıştığı sektörle ilgili üretim süreçleri bilgisine sahip olacaklardır.
5 76634 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Liderlik davranışı gösterebilecek bireyler olacaklardır.
6 76635 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Bilimsel veri ve bulguları kullanabilme yetkinliğine sahip olacaklardır.
7 76636 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Bilgi teknolojilerini etkin bir şekilde kullanabileceklerdir.
8 76637 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: En az bir yabancı dile hakim olacaklardır.
9 76653 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Bağımsız çalışabilecek özgüven ve bilgi birikimine sahip olacaklardır.
10 76651 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Bağımsız iş kurabilecek özgüvene sahip olacaklardır.
11 76654 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Sorumluluklarının farkında olan bireyler olacaklardır.
12 76652 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Bağımsız iş kurabilecek bilgi birikimine sahip olacaklardır.
13 76638 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Alanında elde ettiği teorik ve kuramsal bilgiyi kavramsal ve bilişsel bilgiye dönüştürebileceklerdir.
14 76639 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Yaşam boyu öğrenme felsefesini benimseyen bireyler olacaklardır.
15 76640 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: İnsan ilişkileri ve iletişim konusunda etkin bireyler olacaklardır.
16 76641 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Uluslararası ticari organizasyonlar ile iletişim kurabilecek kabiliyetlere sahip olacaklardır.
17 76642 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Farklı disiplinlerle uyumlu çalışabileceklerdir.
18 76643 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Çevreci bireyler olacaklardır.
19 76644 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Alanıyla ilgili yatırım kararlarını verebilme kabiliyetine sahip olacaklardır.
20 76645 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Uluslararası ekonomik gelişmeleri yakından takip eden bireyler olacaklardır.
21 76646 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Alanıyla ilgili finansal tabloları hazırlayabilme ve yorumlayabilme yetkinliğine sahip olacaklardır.
22 76647 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Uluslararası ticaret ve lojistikte uzmanlaşmış bireyler olacaklardır.
23 76648 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Uluslararası ticaret ve lojistikle ilgili öngörü yapabilme ve yenilikçi olabilme yetkinliğine sahip olacaklardır.
24 76649 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Uluslararası ticaret ve lojistikle ilgili proje ve çalışmalarda söz sahibi olabileceklerdir.
25 76650 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Uluslararası ticaret ve lojistikle ilgili sorunlarda sorumluluk alabilecek ve çözüm önerileri getirebileceklerdir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 5 5 5 4 4 5 4 5 4 5 5 4 5 5 5 5 4 4 5 5 5 4
2 5 5 5 5 4 4 5 5 5 4 5 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek