Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
RES403 Dijital Resim I 927001 4 7 5

Dersin Amacı

Dijital resim dersi , öğrencilerin dijital sanat hakkında bilgi sahibi olmaları , dijital resim örneklerinin incelenmesi,dijital resim ile ilgili olarak pratiklerin yapılmasını kapsamaktadır

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr.Öğr.Üyesi Özlem AYVAZ TUNÇ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Richard Saul Wurmann, Information Anxiety Jan Lorenc - Lee Skolnick - Craig Berger, What is Exhibition Design , Edward Tufte Visual Display of Quantitative Information, Chris Calori, Wayfinding and Signage Design, Per Mollerup, Wayshowing Gökhan Akçura, Türkiye Sergicilik ve Fuarcılık Tarihi, Helen Armstrong, Grafik Tasarım Kuramı, Hübner - Abdullah, Pictograms Icons and Signs,

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Dijital resim dersinin içerikleri şunlardır: sanatta teknolojinin kullanımı ile ilgili bilgilendirmeleri, teknoloji kullanımının resim sanatındaki etkileri Dijital çizim denemeleri ve bu denemeler sonucunda ortaya bir proje çıkarmak.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 50 1
48 Sözlü Sınav 1 20 1
54 Ev Ödevi 3 30 1
2 Final Sınavı 1 60 1
45 Final Sınavı için Bireysel Çalışma 1 40 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 4 52
6 Uygulama/Pratik 13 3 39
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 7 3 21
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 4 3 12

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Geleneksel resim yöntem ve eğilimleri hakkında kısa bilgi. Ders hakkında bilgi almak dijital sanat 1.pdf
2 Çağdaş sanat ve dijital sanatta konumlandırma. Ders hakkında bilgi almak dijital sanat 2.pdf
3 Dijital teknolojiler ve teknoloji tabanlı görselleştirmeler. Ders hakkında bilgi almak dijital sanat 2.pdf
4 Teknoloji tabanlı resim sanatı. Bir sunum hazırlamak dijital sanat 2.pdf
5 Teknoloji tabanlı resim ve dijital (sayısal) resim adlandırması. Bir sunum hazırlamak dijital sanat 3.pdf
6 Dijital resim ve uzay tasarımları. Bir sunum hazırlamak dijital sanat 3.pdf
7 Dijital resim ve figür tasarımları. Bir sunum hazırlamak dijital sanat 4.pdf
8 Dijital resim ve soyutlama. Bir sunum hazırlamak dijital sanat 4.pdf
9 Ara sınav.
10 Dijital sanatsal potansiyeller. Uygulama dijital resim 1.docx
11 Dijital resim çalışmalarına giriş. Uygulama dijital resim 2.proje.docx
12 Dijital görüntü tasarımları için eskiz. Uygulama dijital resim 3.proje.docx
13 Dijital görüntü tasarımları için eskiz. Uygulama dijital resim degerlendirme.docx
14 Dijital resim tasarımları. Değerlendirme dijital resim final.docx
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1476594 Dijital sanat hakkında genel bilgi sahibi olur.
2 1476595 Dijital resim ve dijital sanat ilişkisini değerlendirir.
3 1476596 Teknoloji tabanlı resim sanatı hakkında fikir sahibi olur.
4 1476597 Dijital görüntünün teknik bir süreçten daha fazlasını ifade ettiğini bilirler..
5 1476598 dijital görüntü tasarımları yaparlar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 77027 Çağdaş teknolojinin kullanımı ile işlevsel üretim ilkelerine dayanan eğitim-öğretim sonucunda yaratıcılıkları, estetik algı düzeyleri vb. gelişerek alanlarında gerekli donanım ve bilgi birikimine sahip yetkin birer sanatçı/tasarımcı olabilirler.
2 77028 Görsel sanatlarla ilgili disiplinler hakkında bilgi sahibi olurlar, Görsel İletişim Tasarımı hakkında detaylı bilgi birikimi edinerek sanatsal/tasarımsal sorunları tanımlayabilirler ve çözümleyebilirler.
3 77029 Tarihsel, kültürel ve yapısal bağlantılar ekseninde farklı sanat disiplinlerine ait ürünleri çözümleyebilirler.
4 77030 Görsel İletişim Tasarımı alanına özgü terminolojiyi, araç-gereç, teknik ve yöntemleri kullanabilirler, yaratma süreçlerini ve ürünleri tanımlayabilirler.
5 77031 Aldıkları eğitimle sanatçı/tasarımcı kimliği kazanarak alanlarıyla ilgili çalışmalar yapabilirler, formasyon eğitimi almaları durumunda öğrencilerin yaşlarına, hazır bulunuşluk düzeyleri ve yeteneklerine göre uygun teknik, yöntem ve stratejileri kullanabilir ve sanat eğitimcisi olarak da çalışabilirler.
6 77034 Plastik elemanlar, grafik unsurlar veya tasarım kuramları ile ilintisinde temel sanat ve tasarım yeterlikleri elde ederler
7 77032 Bireysel ve grup ihtiyaçlarına duyarlı, etkili iletişim kurabilecek ve dönütleri doğru değerlendirebilecek nitelikli sanatçı/tasarımcılar olarak kendilerini etkili biçimde gerçekleştirebilirler
8 77036 Resim sanatında kurgusal yenilikler, buluşlar, keşifler ve alternatif betimleme olanaklarına gerekçe geliştirirler
9 77033 Sanatsal/tasarımsal eleştiri yapabilirler ve probleme dayalı çözümleri amaçlanan durumlar için doğru bir şekilde uygun ölçütler kullanarak üretebilirler.
10 77037 Sanatsal sunum olanakları ve dekoratif tasarımları resim sanatının insanlarla temasına imkan tanıyabilecek nitelik ve değerde tasarlayabilirler
11 77038 Resim alan disiplini geliştirmede teknik, anlayış, kavrayış ve ifade yeterliklerinin önemine katkı sunabilecek sanatsal pratikleri tahlil ederek, geleneksel ve çağdaş resim atelye uygulamalarında standartları kavrayarak pekiştirirler
12 77040 Sanatsal anlatım ve görselleştirme teknolojileri ve türleri arasında yeterlikleri birlikte kullanabilirler
13 77035 Sanatın ve dolayısıyla resim sanatının sosyolojik, ontolojik, psikolojik ve felsefi kapsamlar dahilindeki temsil, tasarım ve uzlaşıma dönük etkileşimlerini deneyimleyebilirler
14 77039 Geleneksel ve çağdaş estetik kuramlar ve türler hakkında bilgi sahibi olurlar

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Öğrenme Çıktısı
1 4
2 4
3 4 5 4 5 4
4 4 4 4 4
5 5 4 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek