Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
RES404 Dijital Resim II 927001 4 8 5

Dersin Amacı

Dijital Resim II dersi, birinci dönem elde edilen teknolojik tabanlı deneyimleri seri resim çalışmaları için kullanmak, teknik-tematik-biçim bağlamında seri görselleştirmeler yapmak ve geleneksel resim sanatı yöntem ve teknikleri ile entegre kullanmayı gerçekleştirmek amacındadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Metin EKER, Prof. Dr. Ali TOMAK, Dr. Öğr. Üyesi Engin GÜNEY

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Govain, S. (1995). Creative visualisation. Nataraj Publishing. 2. Grau, O. (2003). Virtual art. Massachusetts-London: The MIT Press. 3. Crush, L.Z. (2005). The fundamentals of illustration. Switzerland: Academia/Ava Publication. 4. Hashimoto, A. and Clayton, M. (2009). Visual design fundamentals: A digital approach. Course Technology. 5. Corel Painter 2019, Introduction to Painter 2019, Reviewer’s Guide

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Bu dersin ikinci yarıyılı içinde dijital sanat uygulamalara geçilir. Bilgisayar destekli görselleştirme süreçleri içinde değişken ve dinamik deneyimler gerçekleştirilir. Mekanik uygulamalardan teknolojik uygulamalara geçişte sanatsal orijinallik, özgünlük ve yaratıcık özelliklerinin önemine yönelik hassasiyetler geliştirilir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 4 52
6 Uygulama/Pratik 13 3 39
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 7 3 21
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 4 3 12

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Tekno-teknik kavram ve içerikleri. Dijital Resim II - 1. hafta.pptx
2 Dijital resim-tasarım olgusu. Dijital Resim II - 2. hafta.pptx
3 Dijital resim ve yaratıcılık. Dijital Resim II - 3. hafta.pptx
4 Dijital resim ve orijinallik. Dijital Resim II - 4. hafta.pptx
5 Dijital resim süreç planlaması. Dijital Resim II - 5. hafta.pptx
6 Dijital resim proje planlaması. http://product.corel.com/help/Painter/540230868/Main/EN/Quick-Start-Guide/Corel-Painter-2019-Quick-Start-Guide.pdf
Dijital Resim II - 6. hafta.pptx
7 Dijital resim proje eskizleri. http://product.corel.com/help/Painter/540230868/Main/EN/Quick-Start-Guide/Corel-Painter-2019-Quick-Start-Guide.pdf
Dijital Resim II - 7. hafta.pptx
8 Dijital resim proje gerçekleştirimi. Dijital Resim II - 8. hafta.pptx
9 Ara sınav.
10 Dijital resim proje gerçekleştirimi. Dijital Resim II - 10. hafta.pptx
11 Dijital resim proje gerçekleştirme https://www.painterartist.com/static/ptr/product_content/painter/2019/painter2019-reviewers-guide-en.pdf
Dijital Resim II - 11. hafta.pptx
12 Dijital resim proje gerçekleştirme Dijital Resim II - 12. hafta.pptx
https://www.painterartist.com/static/ptr/product_content/painter/2019/painter2019-reviewers-guide-en.pdf
13 Dijital resim proje değerlendirmesi. Dijital Resim II - 13. hafta.pptx
14 Sergi ve sunum hazırlıkları ve katalog tasarımı. Dijital Resim II - 14. hafta.pptx

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1524958 Teknoloji ve tekno-teknik hakkında bilgi sahibi olur.
2 1524959 Dijital resim tasarımları gerçekleştirir.
3 1524960 Teknolojik yaratıcılık ve orijinallik değerlerini ifade eder.
4 1524961 Dijital resim çalışma süreci gerçekleştirir.
5 1524962 Dijital resim için proje geliştirir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 77027 Çağdaş teknolojinin kullanımı ile işlevsel üretim ilkelerine dayanan eğitim-öğretim sonucunda yaratıcılıkları, estetik algı düzeyleri vb. gelişerek alanlarında gerekli donanım ve bilgi birikimine sahip yetkin birer sanatçı/tasarımcı olabilirler.
2 77028 Görsel sanatlarla ilgili disiplinler hakkında bilgi sahibi olurlar, Görsel İletişim Tasarımı hakkında detaylı bilgi birikimi edinerek sanatsal/tasarımsal sorunları tanımlayabilirler ve çözümleyebilirler.
3 77029 Tarihsel, kültürel ve yapısal bağlantılar ekseninde farklı sanat disiplinlerine ait ürünleri çözümleyebilirler.
4 77030 Görsel İletişim Tasarımı alanına özgü terminolojiyi, araç-gereç, teknik ve yöntemleri kullanabilirler, yaratma süreçlerini ve ürünleri tanımlayabilirler.
5 77031 Aldıkları eğitimle sanatçı/tasarımcı kimliği kazanarak alanlarıyla ilgili çalışmalar yapabilirler, formasyon eğitimi almaları durumunda öğrencilerin yaşlarına, hazır bulunuşluk düzeyleri ve yeteneklerine göre uygun teknik, yöntem ve stratejileri kullanabilir ve sanat eğitimcisi olarak da çalışabilirler.
6 77034 Plastik elemanlar, grafik unsurlar veya tasarım kuramları ile ilintisinde temel sanat ve tasarım yeterlikleri elde ederler
7 77032 Bireysel ve grup ihtiyaçlarına duyarlı, etkili iletişim kurabilecek ve dönütleri doğru değerlendirebilecek nitelikli sanatçı/tasarımcılar olarak kendilerini etkili biçimde gerçekleştirebilirler
8 77036 Resim sanatında kurgusal yenilikler, buluşlar, keşifler ve alternatif betimleme olanaklarına gerekçe geliştirirler
9 77033 Sanatsal/tasarımsal eleştiri yapabilirler ve probleme dayalı çözümleri amaçlanan durumlar için doğru bir şekilde uygun ölçütler kullanarak üretebilirler.
10 77037 Sanatsal sunum olanakları ve dekoratif tasarımları resim sanatının insanlarla temasına imkan tanıyabilecek nitelik ve değerde tasarlayabilirler
11 77038 Resim alan disiplini geliştirmede teknik, anlayış, kavrayış ve ifade yeterliklerinin önemine katkı sunabilecek sanatsal pratikleri tahlil ederek, geleneksel ve çağdaş resim atelye uygulamalarında standartları kavrayarak pekiştirirler
12 77040 Sanatsal anlatım ve görselleştirme teknolojileri ve türleri arasında yeterlikleri birlikte kullanabilirler
13 77035 Sanatın ve dolayısıyla resim sanatının sosyolojik, ontolojik, psikolojik ve felsefi kapsamlar dahilindeki temsil, tasarım ve uzlaşıma dönük etkileşimlerini deneyimleyebilirler
14 77039 Geleneksel ve çağdaş estetik kuramlar ve türler hakkında bilgi sahibi olurlar

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Öğrenme Çıktısı
1 5
2 5
3 5
4 5
5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek