Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
RES406 Sergi ve Sunum Teknikleri 927001 4 8 6

Dersin Amacı

Resimsel değerlerin değişik dekor teknikleri ile ilişkilendirilerek her türlü seramik yüzeye aktarılabilmesi amaçlanır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr.Öğretim Üyesi Erkan LİKOS

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Müzelerde Sergileme ve Sunum Tekniklerinin Planlanması / Mutlu Erbay/ Beta Yayınevi / 2011 2. Küratörün Yumurtası / Karsten Schubert / İSMV Yayınları / 2004 Sanat Müzeleri I-II /Ali Artun / İletişim Yayınları / 2011

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bu dersin içeriği farklı yüzeylerde dekor tekniklerini öğrencilere tanıtmaktır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 50 1
54 Ev Ödevi 1 50 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 4 4
2 Final Sınavı 1 4 4
5 Derse Katılım 13 4 52
6 Uygulama/Pratik 13 3 39
29 Bireysel Çalışma 13 2 26
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 8 2 16
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 7 2 14

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Sanat kavramının ortaya çıkışı ve biriktirmeye dair örnekler. Sanat kavramının ortaya çıkışı ve biriktirmeye dair örnekler..pptx
2 Medici ailesinin batı sanatının oluşumudaki önemi Medici ailesinin batı sanatının oluşumudaki önemi.pptx
3 İlk müze örnekleri Louvre ve British Müzesi İlk müze örnekleri Louvre ve British Müzesi.pptx
4 Sunum tekniklerine giriş. Sunumdan önceki hazırlık süreci. Sunum tekniklerine giriş. Sunumdan önceki hazırlık süreci..pptx
5 Etkili sunum yapma yöntemleri, ikna teknikleri. Sunum sırasında dikkat edilmesi gereken noktalar. Kendimizi tanımak. Etkili sunum yapma yöntemleri, ikna teknikleri. Sunum sırasında dikkat edilmesi gereken noktalar. Kendimizi tanımak..pptx
6  İzleyiciyi tanımak. Sunum yapanların ortak dili: Beden dili, jest ve mimikler. İzleyiciyi tanımak. Sunum yapanların ortak dili Beden dili, jest ve mimikler..pptx
7 Sunum araçları. Powerpoint, photoboard. Sunum araçları. Powerpoint, photoboard..pptx
8 Ortamda hiçbir araç yokken etkili sunum yapmak. Öğrencilerin, 5’er kişilik ekiplere ayrılması. Sunum konularının belirlenmesi. Ortamda hiçbir araç yokken etkili sunum yapmak. Öğrencilerin, 5’er kişilik ekiplere ayrılması. Sunum konularının belirlenmesi..pptx
9 Ara Sınav.
10 İngilterede deneysel müze çalışmaları
11 Sergi planlanması
12 Serginin kavramsal hazırlığı
13 Mekanın hazırlanması
14 Genel Değerlendirme
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1506974 Özel galerilerin sanat ve işletme politikalarını anlama
2 1506975 Özel ve kamu müzelerinin sanat politikalarını anlama
3 1506976 Koleksiyonerlik kurumunun işleyiş mantığını anlama
4 1506977 Kendi çalışmalarını tarif ve takdim edebilme
5 1506978 Sanatçı tanıtım dosyası ve benzeri belgeleri hazırlama

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 77027 Çağdaş teknolojinin kullanımı ile işlevsel üretim ilkelerine dayanan eğitim-öğretim sonucunda yaratıcılıkları, estetik algı düzeyleri vb. gelişerek alanlarında gerekli donanım ve bilgi birikimine sahip yetkin birer sanatçı/tasarımcı olabilirler.
2 77028 Görsel sanatlarla ilgili disiplinler hakkında bilgi sahibi olurlar, Görsel İletişim Tasarımı hakkında detaylı bilgi birikimi edinerek sanatsal/tasarımsal sorunları tanımlayabilirler ve çözümleyebilirler.
3 77029 Tarihsel, kültürel ve yapısal bağlantılar ekseninde farklı sanat disiplinlerine ait ürünleri çözümleyebilirler.
4 77030 Görsel İletişim Tasarımı alanına özgü terminolojiyi, araç-gereç, teknik ve yöntemleri kullanabilirler, yaratma süreçlerini ve ürünleri tanımlayabilirler.
5 77031 Aldıkları eğitimle sanatçı/tasarımcı kimliği kazanarak alanlarıyla ilgili çalışmalar yapabilirler, formasyon eğitimi almaları durumunda öğrencilerin yaşlarına, hazır bulunuşluk düzeyleri ve yeteneklerine göre uygun teknik, yöntem ve stratejileri kullanabilir ve sanat eğitimcisi olarak da çalışabilirler.
6 77034 Plastik elemanlar, grafik unsurlar veya tasarım kuramları ile ilintisinde temel sanat ve tasarım yeterlikleri elde ederler
7 77032 Bireysel ve grup ihtiyaçlarına duyarlı, etkili iletişim kurabilecek ve dönütleri doğru değerlendirebilecek nitelikli sanatçı/tasarımcılar olarak kendilerini etkili biçimde gerçekleştirebilirler
8 77036 Resim sanatında kurgusal yenilikler, buluşlar, keşifler ve alternatif betimleme olanaklarına gerekçe geliştirirler
9 77033 Sanatsal/tasarımsal eleştiri yapabilirler ve probleme dayalı çözümleri amaçlanan durumlar için doğru bir şekilde uygun ölçütler kullanarak üretebilirler.
10 77037 Sanatsal sunum olanakları ve dekoratif tasarımları resim sanatının insanlarla temasına imkan tanıyabilecek nitelik ve değerde tasarlayabilirler
11 77038 Resim alan disiplini geliştirmede teknik, anlayış, kavrayış ve ifade yeterliklerinin önemine katkı sunabilecek sanatsal pratikleri tahlil ederek, geleneksel ve çağdaş resim atelye uygulamalarında standartları kavrayarak pekiştirirler
12 77040 Sanatsal anlatım ve görselleştirme teknolojileri ve türleri arasında yeterlikleri birlikte kullanabilirler
13 77035 Sanatın ve dolayısıyla resim sanatının sosyolojik, ontolojik, psikolojik ve felsefi kapsamlar dahilindeki temsil, tasarım ve uzlaşıma dönük etkileşimlerini deneyimleyebilirler
14 77039 Geleneksel ve çağdaş estetik kuramlar ve türler hakkında bilgi sahibi olurlar

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Öğrenme Çıktısı
1 4 3 5 3 4 4 4 3 4 5 4 4 4 4
2
3
4
5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek