Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
GSS227 Dijital İllüstrasyon 927003 2 3 3

Dersin Amacı

Bu derste, illüstrasyonun tanımı, türlerine ilişkin bilgi verilmesi, dijital resimleme becerilerinin geliştirilebilmesi için çeşitli araç gereç bilgisine ve onların kullanımına değinilmesi, ulusal, uluslararası dijital illüstrasyon sanatçılarının tanınması ve onların üsluplarına ilişkin bilgi edinilmesi, görsel iletişim aracı olarak kullanılmak üzere dijital illüstrasyonların üretimi hedeflenmektedir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Özlem Ayvaz TUNÇ

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

İllustration Now! Volume: 4, Julius WIEDEMANN, Taschen, USA, 2011. The Picture Book: Contemporary Illustration, Angus HYLAND, Laurence King Publishing, 2010. Big Book of Contemporary Illustration, Martin Dawber, Batsford Publishing, 2009. Illustration a Teorethical & Contextual Perspective, Alan Male, Ava Publishing, United Kingdom, 2009. İllustration Now! Volume: 4, Julius WIEDEMANN, Taschen, USA, 2011.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Proje bazlı bu derste, animasyonun temellerinin öğrenilmesi, örneklerle pekiştirilmesi ve konu anlatımları eşliğinde işlenilmesi, öğrencilerin işbirliğine dayalı animasyon projeleriyle birlikte animasyon üretimine yönelik deneyim kazandırılması hedeflenmektedir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 13 2 26
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 8 2 16
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 4 2 8
34 Okuma 13 2 26

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dersin dönem süresince nasıl yürütüleceğine ilişkin bilgi verilmesi, illüstrasyonun tanımlanması Sözlü Anlatım
2 İllüstrasyonun tarihçesine ve türlerine ilişkin bilgi verilmesi, illüstrasyon türlerine dair örneklerin değerlendirmesi. Ustalar ve önemli illüstrasyon sanatçılarıyla ilgili sunum ödevleri. Sözlü Anlatım
3 Photoshop arayüzüne genel bakış. Eskiz çalışması Sunum
4 Oluşturulan eskizin dijital ortama aktarımı. Sunum
5 Dijital renklendirmeye başlangıç. Uygulama
6 Dijital renklendirmeye devam Uygulama
7 Dijital renklendirmeye devam Uygulama
8 Dijital renklendirmeye devam Uygulama
9 Ara sınav
10 Dijital renklendirmeye devam Uygulama
11 Dijital ortamda illüstrasyona görsel efekt eklenmesi Uygulama
12 Dijital ortamda illüstrasyona görsel efekt eklenmesi Uygulama
13 Dijital illüstrasyonların son düzenlemelerin yapılması Sunum
14 Projenin tamamlanması, öğrenci işlerinin sunumu.

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1525403 İllüstrasyonun tanımını, türlerini ve görsel iletişim tasarımı uygulama alanlarında kullanımını açıklayabilir.
2 1525404 Ulusal, uluslararası dijital illüstrasyon sanatçılarını, çalışmalarını tanımlayabilir ve üsluplarına ilişkin açıklama yapabilir.
3 1525405 Farklı üretim tekniklerine ilişkin genel bilgiler edinebilir.
4 1525406 Teknolojik gelişmeleri ve buna bağlı olarak değişen sanatsal ve kültürel algılama biçimlerini yorumlayabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 77027 Çağdaş teknolojinin kullanımı ile işlevsel üretim ilkelerine dayanan eğitim-öğretim sonucunda yaratıcılıkları, estetik algı düzeyleri vb. gelişerek alanlarında gerekli donanım ve bilgi birikimine sahip yetkin birer sanatçı/tasarımcı olabilirler.
2 77028 Görsel sanatlarla ilgili disiplinler hakkında bilgi sahibi olurlar, Görsel İletişim Tasarımı hakkında detaylı bilgi birikimi edinerek sanatsal/tasarımsal sorunları tanımlayabilirler ve çözümleyebilirler.
3 77029 Tarihsel, kültürel ve yapısal bağlantılar ekseninde farklı sanat disiplinlerine ait ürünleri çözümleyebilirler.
4 77030 Görsel İletişim Tasarımı alanına özgü terminolojiyi, araç-gereç, teknik ve yöntemleri kullanabilirler, yaratma süreçlerini ve ürünleri tanımlayabilirler.
5 77031 Aldıkları eğitimle sanatçı/tasarımcı kimliği kazanarak alanlarıyla ilgili çalışmalar yapabilirler, formasyon eğitimi almaları durumunda öğrencilerin yaşlarına, hazır bulunuşluk düzeyleri ve yeteneklerine göre uygun teknik, yöntem ve stratejileri kullanabilir ve sanat eğitimcisi olarak da çalışabilirler.
6 77034 Plastik elemanlar, grafik unsurlar veya tasarım kuramları ile ilintisinde temel sanat ve tasarım yeterlikleri elde ederler
7 77032 Bireysel ve grup ihtiyaçlarına duyarlı, etkili iletişim kurabilecek ve dönütleri doğru değerlendirebilecek nitelikli sanatçı/tasarımcılar olarak kendilerini etkili biçimde gerçekleştirebilirler
8 77036 Resim sanatında kurgusal yenilikler, buluşlar, keşifler ve alternatif betimleme olanaklarına gerekçe geliştirirler
9 77033 Sanatsal/tasarımsal eleştiri yapabilirler ve probleme dayalı çözümleri amaçlanan durumlar için doğru bir şekilde uygun ölçütler kullanarak üretebilirler.
10 77037 Sanatsal sunum olanakları ve dekoratif tasarımları resim sanatının insanlarla temasına imkan tanıyabilecek nitelik ve değerde tasarlayabilirler
11 77038 Resim alan disiplini geliştirmede teknik, anlayış, kavrayış ve ifade yeterliklerinin önemine katkı sunabilecek sanatsal pratikleri tahlil ederek, geleneksel ve çağdaş resim atelye uygulamalarında standartları kavrayarak pekiştirirler
12 77040 Sanatsal anlatım ve görselleştirme teknolojileri ve türleri arasında yeterlikleri birlikte kullanabilirler
13 77035 Sanatın ve dolayısıyla resim sanatının sosyolojik, ontolojik, psikolojik ve felsefi kapsamlar dahilindeki temsil, tasarım ve uzlaşıma dönük etkileşimlerini deneyimleyebilirler
14 77039 Geleneksel ve çağdaş estetik kuramlar ve türler hakkında bilgi sahibi olurlar

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Öğrenme Çıktısı
1 5
2 5
3 5
4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek