Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
GSS224 Görsel Algi 927003 2 4 3

Dersin Amacı

Bu derste, öğrencilerde ulusal ve evrensel boyutta sanat ve kültür sorunlarına ilişkin ilgiyi yoğunlaştırmak, özellikle görsel alanda çevrelerinde olup bitenlere karşı açık, duyarlı, bilgili, hoşgörülü, çok yönlü ve çeşitli ilişkileri kurabilen, çağdaş yaklaşımlarla sanatı izleyebilen bilinçlilik yaratmak amaçlanmıştır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Tamer Aslan

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1) Görsel Algılama “Sanatta Yaratıcı Süreç”-Adem GENÇ- Ahmet SİPAHİOĞLU 2)Sanat ve Eğitim-Yaratıcılık-Sanat Sorunları-Kuramları ve Eleştirisi-Eğitimle İlişkiler-İnci SAN 3)Sanatı Görmek-Bates LOWRY 4)Sanatta Devrim-Nazan / Mazhar İPŞİROĞLU 5)Renk ve Resimde Kullanımı-Nuri TEMİZSOYLU Rowe, A.J., (2007). Yaratıcı Zeka. Prestij Yayınları. Robinson, K., (2003).Yaratıcılık, Aklın Sınırlarını Aşmak. Kitap Yayınevi. De Bono, E., (2007). Kendine Düşünmeyi Öğret. Remzi Kitabevi. Rouquette, M.L., (2007).Yaratıcılık. Dost Yayınları. Adler, H., (2004). Yaratıcı Zeka. Hayat Yayınları.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Yaratıcılık ve inovasyon konusunun derinlemesine anlaşılmasının sağlanmasıyla, öğrencilerin yaratıcılıklarının farkına varmasının sağlanması ve yaratıclığı inovasyona nasıl dönüştürecekleri konusunda bilgi sahibi olmaları sağlanacaktır.Görsel anlatım yollarının kuramsal olarak incelenmesi. Biyolojik-Optik algılama. Işığa karşı tepki formların ve renklerin-üç boyutlu cisimlerin hareketliliğine karşı tepki, Renk tepkisi. İçgüdü ve izleme. Yaratıcılık. Algılamada çevrenin etkileri. Deneyimler - gereksinimler – ön yargılar. Algılamanın yöntemleri ve çeşitliliği. Algılamada önemli faktörler. Algısal kavramlar. Yaratıcılık ve Sanatta Yaratıcılık.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 60 1
6 Uygulama/Pratik 1 40 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 3 3
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 13 2 26
11 Soru-Yanıt 4 2 8
29 Bireysel Çalışma 1 4 4
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 4 4
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 2 6 12
34 Okuma 5 3 15

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Görsel imgelerle algılama Konu hakkında ön araştırma
2 Algılamada etkili olan faktörler Konu hakkında ön araştırma
3 İnsan gözü ve beyninin fizyolojik yapısı Konu hakkında ön araştırma
4 Görsel algının ardındaki bilişsel - psikolojik süreçlerİçgüdü – izleme – örnek alma davranışları Konu hakkında ön araştırma
5 Görsel algılamada duyu – duyum – akıl yürütme Konu hakkında ön araştırma
6 Algısal kavramalar: şekil – biçim – yalınlık Konu hakkında ön araştırma
7 Denge ve niçin denge Konu hakkında ön araştırma
8 Yaratıcılık ve tanımı Konu hakkında ön araştırma
9 Ara Sınav
10 Yaratıcı kişilik özellikleri – engeller, Yaratıcı zekâ – yaratıcı eğitim Konu hakkında ön araştırma
11 Sanatsal yaratma – duyu ve duyumlar, Estetik duyarlılık ve algısal farkındalık Konu hakkında ön araştırma
12 Algı – imge – imgelem – sembol – simgeler, Mecaz ve sanatta mecaz Konu hakkında ön araştırma
13 Teknolojik gelişmeler paralelliğinde değişen görsel algı boyutlarının yaratım süreçlerine etkisi Konu hakkında ön araştırma
14 Özne nesne diyalektiğinde uyaran ve uyarıcıya verilen reaksiyon Konu hakkında ön araştırma

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1527318 Görsel algi mekanizmasının ardındaki fizyolojik, bilişsel ve psikolojik süreçleri bilir.
2 1527319 Görsel algı ve yaratım süreçlerine etki dedin faktörleri bilir.
3 1527320 Özne nesne diyalektiği ile gerçekleşen süreçlerin görsel algı ve yaratım süreçlerine etkisini çözümler.
4 1527321 Sosyal, kültürel ve çevresel değişkenlerin algi süreçlerine, algıya ve anlamlandırmaya nasıl etki ettiğini anlar.
5 1527322 İzleyicinin yaratım süreciyle oluşan sanat eserine ve görsel olguya nasıl reaksiyon verildiğini kavrar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 77027 Çağdaş teknolojinin kullanımı ile işlevsel üretim ilkelerine dayanan eğitim-öğretim sonucunda yaratıcılıkları, estetik algı düzeyleri vb. gelişerek alanlarında gerekli donanım ve bilgi birikimine sahip yetkin birer sanatçı/tasarımcı olabilirler.
2 77028 Görsel sanatlarla ilgili disiplinler hakkında bilgi sahibi olurlar, Görsel İletişim Tasarımı hakkında detaylı bilgi birikimi edinerek sanatsal/tasarımsal sorunları tanımlayabilirler ve çözümleyebilirler.
3 77029 Tarihsel, kültürel ve yapısal bağlantılar ekseninde farklı sanat disiplinlerine ait ürünleri çözümleyebilirler.
4 77030 Görsel İletişim Tasarımı alanına özgü terminolojiyi, araç-gereç, teknik ve yöntemleri kullanabilirler, yaratma süreçlerini ve ürünleri tanımlayabilirler.
5 77031 Aldıkları eğitimle sanatçı/tasarımcı kimliği kazanarak alanlarıyla ilgili çalışmalar yapabilirler, formasyon eğitimi almaları durumunda öğrencilerin yaşlarına, hazır bulunuşluk düzeyleri ve yeteneklerine göre uygun teknik, yöntem ve stratejileri kullanabilir ve sanat eğitimcisi olarak da çalışabilirler.
6 77034 Plastik elemanlar, grafik unsurlar veya tasarım kuramları ile ilintisinde temel sanat ve tasarım yeterlikleri elde ederler
7 77032 Bireysel ve grup ihtiyaçlarına duyarlı, etkili iletişim kurabilecek ve dönütleri doğru değerlendirebilecek nitelikli sanatçı/tasarımcılar olarak kendilerini etkili biçimde gerçekleştirebilirler
8 77036 Resim sanatında kurgusal yenilikler, buluşlar, keşifler ve alternatif betimleme olanaklarına gerekçe geliştirirler
9 77033 Sanatsal/tasarımsal eleştiri yapabilirler ve probleme dayalı çözümleri amaçlanan durumlar için doğru bir şekilde uygun ölçütler kullanarak üretebilirler.
10 77037 Sanatsal sunum olanakları ve dekoratif tasarımları resim sanatının insanlarla temasına imkan tanıyabilecek nitelik ve değerde tasarlayabilirler
11 77038 Resim alan disiplini geliştirmede teknik, anlayış, kavrayış ve ifade yeterliklerinin önemine katkı sunabilecek sanatsal pratikleri tahlil ederek, geleneksel ve çağdaş resim atelye uygulamalarında standartları kavrayarak pekiştirirler
12 77040 Sanatsal anlatım ve görselleştirme teknolojileri ve türleri arasında yeterlikleri birlikte kullanabilirler
13 77035 Sanatın ve dolayısıyla resim sanatının sosyolojik, ontolojik, psikolojik ve felsefi kapsamlar dahilindeki temsil, tasarım ve uzlaşıma dönük etkileşimlerini deneyimleyebilirler
14 77039 Geleneksel ve çağdaş estetik kuramlar ve türler hakkında bilgi sahibi olurlar

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Öğrenme Çıktısı
1 5
2
3
4
5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek