Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
GSS238 Tasarım İletişimi 927003 2 4 3

Dersin Amacı

Bu ders ile, 1. Öğrencilerin genel kültür ve estetik duygularını geliştirmek, 2. Görmek ve bakmak fiillerini bilinçli olarak öğretmek, 3. Tarihsel süreçteki görüntüleme yöntemlerini kavratmak, 4. Yeni görsel kurgular ve plastik değer araştırmaları yapma becerisi kazandırmak amaçlanmaktadır.

Ön Koşul Dersleri

yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

• Bridgman, B., George, Bridgman’s Life Drawing, Dover Publication, Inc, New York, 1978. • Faulkner, R ve Ziegfeld, E., Art Today, Holt, Rinehart and Winstonm, Inc, New York, 1969. • Gallwitz, Klaus, Picasso at 90, G.P. Putnam’s Sons, New York, 1975. • Knopf, Alfred A. (ed.), The Nelson A.Rockefeller Collection, Masterpieces pf Primitive Art, New York, 1978. • Kolektif, The Art Book, Phaidon Press Lim., Singapore, 1996. • Kolektif, The Book of Art, (2 cilt), Grolier, New York, 1976. • Lucie-Smith, Edward, Art Today, William Morrow and Company, Inc, New York, 1989. • SzunyoghyA.veGyörgyF.,AnatomyDrawingSchool,Könemann,Köln,1996.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Görme kavramı. Göz nesne ilişkisi. Doğru görme ve nesne ilişkisi. Görüntü oluşturma yöntemleri. Tarihsel süreçte görüntüleme yöntemleri. Işık ve optik görme. Görsel analizler. Nesnenin parçalanması. Parçalanan biçim ilişkileri ve soyutlamalar. Yeni görsel kurgular ve plastik değerler ağırlıklı araştırmalar.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 2 26
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 9 2 18
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 12 2 24

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Giriş. Temel kavramların tanıtılması.
2 Görme kavramı, büst çalışması.
3 kinci haftaya devam.
4 Göz nesne ilişkisi, tors çalışması.
5 Dördüncü haftaya devam.
6 Çizgi ve biçim oluşturma yöntemleri.
7 Modle ışık ve optik görme.
8 Nesnenin parçalanması.
9 Ara sınav.
10 Parçalanan biçim ilişkileri.
11 Soyutlama ve soyut kavramı.
12 Renk nedir? Nasıl kompoze edilir? Biçim renk ilişkileri.
13 Yeni görsel kurgular ve malzemeler.
14 Yapıt analizleri.

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1527493 Gördüğünü tasarlama ve çizebilme, kompoze edebilme becerisine sahip olurlar.
2 1527494 Sanatsal ürünlere bakış ve yorumlama becerisi kazanırlar.
3 1527495 Görme, analiz ve sentez yapıp yorumlarını görsel bir anlatıma dönüştürme bilgisine sahip olurlar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 77027 Çağdaş teknolojinin kullanımı ile işlevsel üretim ilkelerine dayanan eğitim-öğretim sonucunda yaratıcılıkları, estetik algı düzeyleri vb. gelişerek alanlarında gerekli donanım ve bilgi birikimine sahip yetkin birer sanatçı/tasarımcı olabilirler.
2 77028 Görsel sanatlarla ilgili disiplinler hakkında bilgi sahibi olurlar, Görsel İletişim Tasarımı hakkında detaylı bilgi birikimi edinerek sanatsal/tasarımsal sorunları tanımlayabilirler ve çözümleyebilirler.
3 77029 Tarihsel, kültürel ve yapısal bağlantılar ekseninde farklı sanat disiplinlerine ait ürünleri çözümleyebilirler.
4 77030 Görsel İletişim Tasarımı alanına özgü terminolojiyi, araç-gereç, teknik ve yöntemleri kullanabilirler, yaratma süreçlerini ve ürünleri tanımlayabilirler.
5 77031 Aldıkları eğitimle sanatçı/tasarımcı kimliği kazanarak alanlarıyla ilgili çalışmalar yapabilirler, formasyon eğitimi almaları durumunda öğrencilerin yaşlarına, hazır bulunuşluk düzeyleri ve yeteneklerine göre uygun teknik, yöntem ve stratejileri kullanabilir ve sanat eğitimcisi olarak da çalışabilirler.
6 77034 Plastik elemanlar, grafik unsurlar veya tasarım kuramları ile ilintisinde temel sanat ve tasarım yeterlikleri elde ederler
7 77032 Bireysel ve grup ihtiyaçlarına duyarlı, etkili iletişim kurabilecek ve dönütleri doğru değerlendirebilecek nitelikli sanatçı/tasarımcılar olarak kendilerini etkili biçimde gerçekleştirebilirler
8 77036 Resim sanatında kurgusal yenilikler, buluşlar, keşifler ve alternatif betimleme olanaklarına gerekçe geliştirirler
9 77033 Sanatsal/tasarımsal eleştiri yapabilirler ve probleme dayalı çözümleri amaçlanan durumlar için doğru bir şekilde uygun ölçütler kullanarak üretebilirler.
10 77037 Sanatsal sunum olanakları ve dekoratif tasarımları resim sanatının insanlarla temasına imkan tanıyabilecek nitelik ve değerde tasarlayabilirler
11 77038 Resim alan disiplini geliştirmede teknik, anlayış, kavrayış ve ifade yeterliklerinin önemine katkı sunabilecek sanatsal pratikleri tahlil ederek, geleneksel ve çağdaş resim atelye uygulamalarında standartları kavrayarak pekiştirirler
12 77040 Sanatsal anlatım ve görselleştirme teknolojileri ve türleri arasında yeterlikleri birlikte kullanabilirler
13 77035 Sanatın ve dolayısıyla resim sanatının sosyolojik, ontolojik, psikolojik ve felsefi kapsamlar dahilindeki temsil, tasarım ve uzlaşıma dönük etkileşimlerini deneyimleyebilirler
14 77039 Geleneksel ve çağdaş estetik kuramlar ve türler hakkında bilgi sahibi olurlar

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Öğrenme Çıktısı
1 5
2
3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek