Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
GSS240 Model-Kalıp Bilgisi 927003 2 4 3

Dersin Amacı

Seramik şekillendirme tekniklerinden biri olan kalıp yönteminin uygulamalı ve teorik olarak öğretilmesi, alçı ile model ve kalıp hazırlama yöntemlerinin bilinmesi, seramik ürünün teknik çiziminin yapılması ve fırında cam şekillendirme teknikleri için kullanılan kalıpların bilgi ve becerisini kazanma amaçlanmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Fidan Tonza Helvacıkara

Ön Koşul Dersleri

yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

KUNDUL, Müçteba (2013) Endüstriyel Seramikte Alçı ve Çamur Şekillendirme Yöntemler, Biltur Basım yayın ve Dağıtım Merkezi. FRITH, Donald E (1998)Mold Making For Ceramics, Krause Publications MARTIN, Andrew (2007)The Essential Guide to Mold Making & Slip Casting , Lark Books

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

yok

Dersin İçeriği

Endüstriyel seramik şekillendirme yöntemlerinin bileşenleri üzerinden; tasarım ve model oluşturma, kalıp çeşitleri ve aşamaları, pim çeşitleri, Alçı plakalardan geometrik biçimlerin şekillendirilmesi, cam tasarımlar için kalıp hazırlanması ve özgün tasarımların yaratılması bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 2 26
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 8 4 32
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 5 3 15

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Alçı şekillendirme atölyesi, aletler ve makinaların tanıtımı Projelerin ilanı ve gerekli malzemelerin temin edilmesi üzerine bilgi
2 1.Proje tasarımlarının eskizlerinin değerlendirilmesi
3 Oluşturulan seramik tasarımların modelinin yapımı, Şekillendirilen modellerin kalıp almaya hazırlanması
4 Modeli yapılan formların kalıp parçalarının yapımı
5 Kalıpların kurutulması ve döküme hazırlanması
6 Kalıpları yapılan formların döküm yöntemi ile üretimi 2.projenin ilanı
7 Üretilen formların I.pişiriminin yapılması 2.projenin tasarımlarının değerlendirilmesi ve onaylanması
8 Üretilen formların sırlı pişiriminin yapılması 2.projenin başlaması
9 Ara Sınav
10 2.projenin modelinin oluşturulması
11 Oluşturulan modelin kalıbının alınması Kalıbın kurutulmaya bırakılması
12 Kalıba döküm yolu ile ürün elde edilmesi
13 2.projenin sırlanması
14 Proje sunumları ve sergileme için hazırlık

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1527526 Endüstriyel seramik hakkında verilen bilgilerle öğrenci ürün tasarımını geliştirir. Ürünün Teknik Çizimini Yapar.
2 1527527 Ürün tasarlama noktasında fonksiyonellik ve estetik ilişkisi kurar.
3 1527528 Tasarlanan ürünün alçı modelini oluşturur ve tasarladığı üründe pişme ve küçülme hesaplarını yapar.
4 1527529 Fırında cam şekillendirme teknikleri için gerekli kalıp teknik bilgisi ve becerisi kazanır.
5 1527530 Oluşturulan modelin kalıbını alır. Kalıbını yaptığı tasarımdan seri bir şekilde seramik ürün üreterek modele göre farklı kalıp tekniklerini çözümler.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 77027 Çağdaş teknolojinin kullanımı ile işlevsel üretim ilkelerine dayanan eğitim-öğretim sonucunda yaratıcılıkları, estetik algı düzeyleri vb. gelişerek alanlarında gerekli donanım ve bilgi birikimine sahip yetkin birer sanatçı/tasarımcı olabilirler.
2 77028 Görsel sanatlarla ilgili disiplinler hakkında bilgi sahibi olurlar, Görsel İletişim Tasarımı hakkında detaylı bilgi birikimi edinerek sanatsal/tasarımsal sorunları tanımlayabilirler ve çözümleyebilirler.
3 77029 Tarihsel, kültürel ve yapısal bağlantılar ekseninde farklı sanat disiplinlerine ait ürünleri çözümleyebilirler.
4 77030 Görsel İletişim Tasarımı alanına özgü terminolojiyi, araç-gereç, teknik ve yöntemleri kullanabilirler, yaratma süreçlerini ve ürünleri tanımlayabilirler.
5 77031 Aldıkları eğitimle sanatçı/tasarımcı kimliği kazanarak alanlarıyla ilgili çalışmalar yapabilirler, formasyon eğitimi almaları durumunda öğrencilerin yaşlarına, hazır bulunuşluk düzeyleri ve yeteneklerine göre uygun teknik, yöntem ve stratejileri kullanabilir ve sanat eğitimcisi olarak da çalışabilirler.
6 77034 Plastik elemanlar, grafik unsurlar veya tasarım kuramları ile ilintisinde temel sanat ve tasarım yeterlikleri elde ederler
7 77032 Bireysel ve grup ihtiyaçlarına duyarlı, etkili iletişim kurabilecek ve dönütleri doğru değerlendirebilecek nitelikli sanatçı/tasarımcılar olarak kendilerini etkili biçimde gerçekleştirebilirler
8 77036 Resim sanatında kurgusal yenilikler, buluşlar, keşifler ve alternatif betimleme olanaklarına gerekçe geliştirirler
9 77033 Sanatsal/tasarımsal eleştiri yapabilirler ve probleme dayalı çözümleri amaçlanan durumlar için doğru bir şekilde uygun ölçütler kullanarak üretebilirler.
10 77037 Sanatsal sunum olanakları ve dekoratif tasarımları resim sanatının insanlarla temasına imkan tanıyabilecek nitelik ve değerde tasarlayabilirler
11 77038 Resim alan disiplini geliştirmede teknik, anlayış, kavrayış ve ifade yeterliklerinin önemine katkı sunabilecek sanatsal pratikleri tahlil ederek, geleneksel ve çağdaş resim atelye uygulamalarında standartları kavrayarak pekiştirirler
12 77040 Sanatsal anlatım ve görselleştirme teknolojileri ve türleri arasında yeterlikleri birlikte kullanabilirler
13 77035 Sanatın ve dolayısıyla resim sanatının sosyolojik, ontolojik, psikolojik ve felsefi kapsamlar dahilindeki temsil, tasarım ve uzlaşıma dönük etkileşimlerini deneyimleyebilirler
14 77039 Geleneksel ve çağdaş estetik kuramlar ve türler hakkında bilgi sahibi olurlar

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Öğrenme Çıktısı
1 5
2
3
4
5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek