Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
GSS242 Seramikte Dekor Teknikleri 927003 2 4 3

Dersin Amacı

Seramik Formların yüzeyine pişirim öncesi veya sonrası uygulanan dekoratif yaklaşımlarla ürünün biçim ve estetik açıdan öne çıkma teknik bilgi ve becerisinin öğretilmesi amaçlanmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Fidan Tonza Helvacıkara

Ön Koşul Dersleri

yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

ATKİN, Jacqui (2005) Pottery Basics: Everything You Need To Know To Start Making Beautiful Ceramics, Barron’s Educational Series CONNEL Jo (2002) The Potter’s Guide To Ceramic Surfaces; How To Decorate Your Ceramic Pieces By Adding Colour, Texture And Pattern, Apple Press. PETERSON, Susan, PETERSON Jan (2012) Seramik Yapıyoruz, Çev. Sevim Çizer, Karakalem Kitabevi Yayınları, İzmir WONDRAUSCH Mary (2001) SlipWare, American Ceramic Society. CLARK, Kenneth (1987) The Potter s Manual, Complete, Practial-Essential Reference For Al Potters,Little, Brown & Company. SEVİM, Sıdıka Sibel (2015) Seramik & Dekorlar ve Uygulama Teknikleri, Nobel Akademik Yayıncılık.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

yok

Dersin İçeriği

Astar, sgrafitto, mühür, alçak rölyef, ajur, transfer, maskeleme, sır üstü boyama, serigrafi baskı, gibi teknikleri fırça, sünger, pistole, puar gibi araçlarla ürünün pişme öncesi, bisküvi, sırlama, ve sır sonrası müdahalelerle biçim ve bezeme tekniklerini uygulama bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 60 1
54 Ev Ödevi 2 40 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 13 2 26
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 2 3 6
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 8 4 32
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 5 2 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Ders kapsamında uygulanacak dekor tekniklerinin teorik olarak anlatılması ve örneklerin gösterilmesi. 1. projenin ilanı
2 Kullanılacak malzeme temini. 1.Projenin eskiz ve tasarımlarının değerlendirilmesi
3 Uygulama yapılması
4 Uygulama yapılması. 2. proje konusu ile ilgili teorik bilgilerin paylaşımı ve sanatçı uygulama görsellerinin paylaşımı, 2.proje ilanı
5 2. proje eskiz ve tasarım aşaması değerlendirme Uygulama yapma
6 Uygulama yapma, 3. projenin teorik bilgilerinin paylaşılması, örnek çalışma gösterme ve proje ilanı
7 Uygulama yapma, 3. proje eskiz ve tasarım aşaması değerlendirme
8 Uygulama Yapma
9 Ara Sınav
10 Uygulamaların yapılması
11 Uygulamaların yapılması
12 Bisküvi pişirimi
13 Sırlı Pişirim
14 Sunum, Ödev Ve Projelerin Değerlendirilmesi

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1527556 Seramik tasarımında pişirim öncesi ve sonrası uygulanan dekor teknikleri hakkında temel bilgileri
2 1527557 Dekorlama temel bilgileri eşliğinde uygulaması yapabilecek yeterlikte teknik bilgi ve donanıma sahip olabilmesi
3 1527558 Forma özgün ve yaratıcı tasarımlar yapabilme bilgi ve becerisine sahip olabilmesi
4 1527559 Seramik bünyeye uygulanacak dekorun doğru zamanlama ve uygulama süreci kontrolünde olma becerisi.
5 1527560 Seramik malzemeyi dekor tekniğine uygun şekillendirme ve dekor tekniğini doğru kullanabilme becerisine sahip olabilmesi

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 77027 Çağdaş teknolojinin kullanımı ile işlevsel üretim ilkelerine dayanan eğitim-öğretim sonucunda yaratıcılıkları, estetik algı düzeyleri vb. gelişerek alanlarında gerekli donanım ve bilgi birikimine sahip yetkin birer sanatçı/tasarımcı olabilirler.
2 77028 Görsel sanatlarla ilgili disiplinler hakkında bilgi sahibi olurlar, Görsel İletişim Tasarımı hakkında detaylı bilgi birikimi edinerek sanatsal/tasarımsal sorunları tanımlayabilirler ve çözümleyebilirler.
3 77029 Tarihsel, kültürel ve yapısal bağlantılar ekseninde farklı sanat disiplinlerine ait ürünleri çözümleyebilirler.
4 77030 Görsel İletişim Tasarımı alanına özgü terminolojiyi, araç-gereç, teknik ve yöntemleri kullanabilirler, yaratma süreçlerini ve ürünleri tanımlayabilirler.
5 77031 Aldıkları eğitimle sanatçı/tasarımcı kimliği kazanarak alanlarıyla ilgili çalışmalar yapabilirler, formasyon eğitimi almaları durumunda öğrencilerin yaşlarına, hazır bulunuşluk düzeyleri ve yeteneklerine göre uygun teknik, yöntem ve stratejileri kullanabilir ve sanat eğitimcisi olarak da çalışabilirler.
6 77034 Plastik elemanlar, grafik unsurlar veya tasarım kuramları ile ilintisinde temel sanat ve tasarım yeterlikleri elde ederler
7 77032 Bireysel ve grup ihtiyaçlarına duyarlı, etkili iletişim kurabilecek ve dönütleri doğru değerlendirebilecek nitelikli sanatçı/tasarımcılar olarak kendilerini etkili biçimde gerçekleştirebilirler
8 77036 Resim sanatında kurgusal yenilikler, buluşlar, keşifler ve alternatif betimleme olanaklarına gerekçe geliştirirler
9 77033 Sanatsal/tasarımsal eleştiri yapabilirler ve probleme dayalı çözümleri amaçlanan durumlar için doğru bir şekilde uygun ölçütler kullanarak üretebilirler.
10 77037 Sanatsal sunum olanakları ve dekoratif tasarımları resim sanatının insanlarla temasına imkan tanıyabilecek nitelik ve değerde tasarlayabilirler
11 77038 Resim alan disiplini geliştirmede teknik, anlayış, kavrayış ve ifade yeterliklerinin önemine katkı sunabilecek sanatsal pratikleri tahlil ederek, geleneksel ve çağdaş resim atelye uygulamalarında standartları kavrayarak pekiştirirler
12 77040 Sanatsal anlatım ve görselleştirme teknolojileri ve türleri arasında yeterlikleri birlikte kullanabilirler
13 77035 Sanatın ve dolayısıyla resim sanatının sosyolojik, ontolojik, psikolojik ve felsefi kapsamlar dahilindeki temsil, tasarım ve uzlaşıma dönük etkileşimlerini deneyimleyebilirler
14 77039 Geleneksel ve çağdaş estetik kuramlar ve türler hakkında bilgi sahibi olurlar

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Öğrenme Çıktısı
1 5
2
3
4
5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek