Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
GSS311 Resim Atelye Uygulamaları 927003 3 5 3

Dersin Amacı

Resim Atelye Uygulamaları dersinin amacı , temel sanat eğitiminin altyapısını oluşturma amaçlı bir süreç içerisinde teknik uygulamaların yanı sıra, resim sanatının tarihsel kategorilere ayrılarak incelenmesi, bu incelemelerden yola çıkarak öğrencinin aktarım ve görselleştirme yollarını öğrenmesi ve görsel örnekler üzerinde analitik çalışmalar gerçekleştirebilmesidir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof.dr.Metin EKER, Prof.Dr.Gülten İMAMOĞLU, Yrd.Doç.Dr.Engin GÜNEY

Ön Koşul Dersleri

Ön koşul dersi bulunmamaktadır.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Clark, G. and Zimmerman, E. (2004) teaching talented art students. New York: Teacher Colloge Press. 2. Fleckenstein, K.S., Calendrillo, L.T. and Worley. D.A. (2002). Language and image into reading-writing classroom: teaching vision. New Jersey-Mahwah-London: Lawrence Erlbaum Associates. 3. Leborg, C. (2004). Visual grammar. New York: Princeton Architechtural Press. 4. Leyton, M. (2006). The structure of painting. Vien-New York: Springer.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Resim Atelye Uygulamaları dersinde, resim yapmanın teknik süreçlerinin incelenmesine olanak sağlamak amaçlı örnek olarak bir çalışma geliştirilir, malzeme bilgisi verilir, çeşitli materyaller incelenip değerlendirilir, Tuval hazırlama yöntemleri öğretilir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 50 1
54 Ev Ödevi 3 50 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 4 4
2 Final Sınavı 1 4 4
5 Derse Katılım 13 4 52
6 Uygulama/Pratik 1 3 3
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 3 2 6
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 3 2 6

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Resim sanatı ve teknikleri ile ilgili temel kavramların incelenmesi
2 Düzenleme ve kompozisyon çalışmaları.
3 Deneysel analiz çalışmaları.
4 Materyal ve malzeme hakkında bilgi verilmesi
5 Optik-Objektif yansıtma sürecine ilişkin altyapı çalışmaları.
6 Prototip/model çalışması için örneklem çözümlemeleri.
7 Bir görsel materyal tespiti yapılması ve çizgi, leke ve renk analizleri gerçekleştirilmesi.
8 Optik-objektif yansıtma için malzeme hazırlanması.
9 Ara Sınav.
10 Tuval üzerine yağlıboya tekniği ile çalışma yapılması
11 Yapılan resim çalışması üzerinde değerlendirmeler gerçekleştirilmesi.
12 Optik-objektif yansıtma çalışmasının sonuçlandırılması.
13 Çalışma kritikleri ve birey odaklı değerlendirmelerin yapılması
14 Çalışma kritikleri ve kolektif değerlendirmelerin yapılması

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1527160 Görselleştirmenin teknik ve materyal karakteristiklerini bilir.
2 1527161 Resim sanatının geleneksel ve çağdaş sanat eserlerini tanır.
3 1527162 Optik-objektif aktarma yöntemini kullanır.
4 1527163 Analitik çalışmalar gerçekleştirebilir.
5 1527164 Düzenleme, armoni, kompozisyon bilgilerini görselleştirme çalışmalarında kullanır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 77027 Çağdaş teknolojinin kullanımı ile işlevsel üretim ilkelerine dayanan eğitim-öğretim sonucunda yaratıcılıkları, estetik algı düzeyleri vb. gelişerek alanlarında gerekli donanım ve bilgi birikimine sahip yetkin birer sanatçı/tasarımcı olabilirler.
2 77028 Görsel sanatlarla ilgili disiplinler hakkında bilgi sahibi olurlar, Görsel İletişim Tasarımı hakkında detaylı bilgi birikimi edinerek sanatsal/tasarımsal sorunları tanımlayabilirler ve çözümleyebilirler.
3 77029 Tarihsel, kültürel ve yapısal bağlantılar ekseninde farklı sanat disiplinlerine ait ürünleri çözümleyebilirler.
4 77030 Görsel İletişim Tasarımı alanına özgü terminolojiyi, araç-gereç, teknik ve yöntemleri kullanabilirler, yaratma süreçlerini ve ürünleri tanımlayabilirler.
5 77031 Aldıkları eğitimle sanatçı/tasarımcı kimliği kazanarak alanlarıyla ilgili çalışmalar yapabilirler, formasyon eğitimi almaları durumunda öğrencilerin yaşlarına, hazır bulunuşluk düzeyleri ve yeteneklerine göre uygun teknik, yöntem ve stratejileri kullanabilir ve sanat eğitimcisi olarak da çalışabilirler.
6 77034 Plastik elemanlar, grafik unsurlar veya tasarım kuramları ile ilintisinde temel sanat ve tasarım yeterlikleri elde ederler
7 77032 Bireysel ve grup ihtiyaçlarına duyarlı, etkili iletişim kurabilecek ve dönütleri doğru değerlendirebilecek nitelikli sanatçı/tasarımcılar olarak kendilerini etkili biçimde gerçekleştirebilirler
8 77036 Resim sanatında kurgusal yenilikler, buluşlar, keşifler ve alternatif betimleme olanaklarına gerekçe geliştirirler
9 77033 Sanatsal/tasarımsal eleştiri yapabilirler ve probleme dayalı çözümleri amaçlanan durumlar için doğru bir şekilde uygun ölçütler kullanarak üretebilirler.
10 77037 Sanatsal sunum olanakları ve dekoratif tasarımları resim sanatının insanlarla temasına imkan tanıyabilecek nitelik ve değerde tasarlayabilirler
11 77038 Resim alan disiplini geliştirmede teknik, anlayış, kavrayış ve ifade yeterliklerinin önemine katkı sunabilecek sanatsal pratikleri tahlil ederek, geleneksel ve çağdaş resim atelye uygulamalarında standartları kavrayarak pekiştirirler
12 77040 Sanatsal anlatım ve görselleştirme teknolojileri ve türleri arasında yeterlikleri birlikte kullanabilirler
13 77035 Sanatın ve dolayısıyla resim sanatının sosyolojik, ontolojik, psikolojik ve felsefi kapsamlar dahilindeki temsil, tasarım ve uzlaşıma dönük etkileşimlerini deneyimleyebilirler
14 77039 Geleneksel ve çağdaş estetik kuramlar ve türler hakkında bilgi sahibi olurlar

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Öğrenme Çıktısı
1
2
3
4 5
5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek