Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
GSS315 Seramik Atelye Uygulamaları 927003 3 5 3

Dersin Amacı

Seramik malzemeyi tanımak, serbest şekillendirme tekniklerini uygulamaya yönelik teorik ve pratik bilgilerin kazanımları doğrultusunda, öğrencinin tasarım-üretim ilişkisi kurabilmesini sağlamak bu dersin amacını oluşturmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üy. Fidan Tonza

Ön Koşul Dersleri

Ön koşul dersi bulunmamaktadır.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Seramik Yapıyoruz, Susan Peterson/Jan Peterson, Çev. Sevim Çizer Ceramics/ Mastering the Craft, Richard Zakın Ten Thousand Years of Pottery, Emmanuel Cooper Wheel- Thrown Ceramics/ Altering/Trimming/Adding/Finishing, Don Davis Handbuilt Ceramics: Pinching /Coiling /Extruding / Molding /Slip Casting / Slab Work, Kathy Triplett

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Temel seramik eğitimi kapsamında seramik malzeme tanıtımı, seramik sanatının geçmişi ve türlerinin incelenmesi, çamur hazırlama, basit şekillendirme çalışmaları, çimdikleme, plaka ve sucuk yöntemi ile serbest geometrik formlar hazırlama ve tasarım- uygulama çözümleri geliştirme bu dersin kısa içeriğini oluşturmaktadır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 4 4
2 Final Sınavı 1 4 4
5 Derse Katılım 13 4 52
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 8 8
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 8 8

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Seramik teknikleri, araç-gereçleri üzerine genel bilgi Malzeme Temini
2 Çamur yoğurma ve çamur hazırlama Malzeme Temini
3 Çimdik yöntemi ile şekillendirme Malzeme Temini/ Örneklerin Oluşturulması
4 Plaka yöntemi ile şekillendirme Malzeme Temini/ Örneklerin Oluşturulması
5 Plaka yöntemi ile şekillendirme Malzeme Temini/ Örneklerin Oluşturulması
6 Plaka yöntemi ile şekillendirme Malzeme Temini/ Örneklerin Oluşturulması
7 Sucuk Yöntemi ile şekillendirme Malzeme Temini/ Örneklerin Oluşturulması
8 Sucuk Yöntemi ile şekillendirme Malzeme Temini/ Örneklerin Oluşturulması
9 Ara Sınav
10 Öğrenilen yöntemlerle ilgili farklı form tasarımı Tasarıma İlişkin Kaynak Oluşturma
11 Uygulama Uygulama Kontrolü/zaman Yönetimi
12 Uygulama / Kurutma Uygulama Kontrolü/zaman Yönetimi / Ürün Kuruluğunu Değerlendirme
13 Bisküvi pişirimi Fırın Rejimi Ayarlama/Ürünlerin Fırınlanabilirliğinin Kontrolü
14 Sırlama / sergi ve sunum Değerlendirmesi Kaide seçimi

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1527206 Seramik malzemeyi tanıma ve temel bilgileri edinmesi
2 1527207 Seramik malzemenin teknik özelliklerinin kavranması
3 1527208 Temel şekillendirme yöntemlerinden çimdikleme, plaka yöntemi ve sucuk yöntemini öğrenmesi ve uygulaması
4 1527209 Formu oluşturan parçaların birbirine eklenmesi, rötuşlama ve kurutma aşamalarının teknik bilgi ve becerisini geliştirme
5 1527210 Tasarımlara yönelik şekillendirme ile ilgili gelişebilecek teknik sorunu çözme ve yönetme becerisi

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 77027 Çağdaş teknolojinin kullanımı ile işlevsel üretim ilkelerine dayanan eğitim-öğretim sonucunda yaratıcılıkları, estetik algı düzeyleri vb. gelişerek alanlarında gerekli donanım ve bilgi birikimine sahip yetkin birer sanatçı/tasarımcı olabilirler.
2 77028 Görsel sanatlarla ilgili disiplinler hakkında bilgi sahibi olurlar, Görsel İletişim Tasarımı hakkında detaylı bilgi birikimi edinerek sanatsal/tasarımsal sorunları tanımlayabilirler ve çözümleyebilirler.
3 77029 Tarihsel, kültürel ve yapısal bağlantılar ekseninde farklı sanat disiplinlerine ait ürünleri çözümleyebilirler.
4 77030 Görsel İletişim Tasarımı alanına özgü terminolojiyi, araç-gereç, teknik ve yöntemleri kullanabilirler, yaratma süreçlerini ve ürünleri tanımlayabilirler.
5 77031 Aldıkları eğitimle sanatçı/tasarımcı kimliği kazanarak alanlarıyla ilgili çalışmalar yapabilirler, formasyon eğitimi almaları durumunda öğrencilerin yaşlarına, hazır bulunuşluk düzeyleri ve yeteneklerine göre uygun teknik, yöntem ve stratejileri kullanabilir ve sanat eğitimcisi olarak da çalışabilirler.
6 77034 Plastik elemanlar, grafik unsurlar veya tasarım kuramları ile ilintisinde temel sanat ve tasarım yeterlikleri elde ederler
7 77032 Bireysel ve grup ihtiyaçlarına duyarlı, etkili iletişim kurabilecek ve dönütleri doğru değerlendirebilecek nitelikli sanatçı/tasarımcılar olarak kendilerini etkili biçimde gerçekleştirebilirler
8 77036 Resim sanatında kurgusal yenilikler, buluşlar, keşifler ve alternatif betimleme olanaklarına gerekçe geliştirirler
9 77033 Sanatsal/tasarımsal eleştiri yapabilirler ve probleme dayalı çözümleri amaçlanan durumlar için doğru bir şekilde uygun ölçütler kullanarak üretebilirler.
10 77037 Sanatsal sunum olanakları ve dekoratif tasarımları resim sanatının insanlarla temasına imkan tanıyabilecek nitelik ve değerde tasarlayabilirler
11 77038 Resim alan disiplini geliştirmede teknik, anlayış, kavrayış ve ifade yeterliklerinin önemine katkı sunabilecek sanatsal pratikleri tahlil ederek, geleneksel ve çağdaş resim atelye uygulamalarında standartları kavrayarak pekiştirirler
12 77040 Sanatsal anlatım ve görselleştirme teknolojileri ve türleri arasında yeterlikleri birlikte kullanabilirler
13 77035 Sanatın ve dolayısıyla resim sanatının sosyolojik, ontolojik, psikolojik ve felsefi kapsamlar dahilindeki temsil, tasarım ve uzlaşıma dönük etkileşimlerini deneyimleyebilirler
14 77039 Geleneksel ve çağdaş estetik kuramlar ve türler hakkında bilgi sahibi olurlar

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Öğrenme Çıktısı
1 4
2 5
3 4
4 5
5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek