Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
GSS319 Ambalaj Tasarımı 927003 3 5 3

Dersin Amacı

Öğrencilere ambalaj tasarımının özgerekleri, niteliği, günümüz uygulamaları, yönelimleri hakkında bilgi vererek günümüz ve gelecekte ambalaj tasarımının tasarım problemlerine yönelik çözümler üretebilecek birikim sağlamayı amaçlamaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Tarık YAZAR, Prof. Dr. Ali TOMAK, Prof. Dr. Ali SEYLAN, Öğr. Gör. Abdulkerim TURKAYA

Ön Koşul Dersleri

Ön koşul dersi bulunmamaktadır.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Ulufer Teker, Grafik Tasarım ve Reklam, Yorum Sanat, İstanbul 2009 Emre Becer, İletişim ve Grafik Tasarım Tevfik Fikret Uçar, İletişim ve Grafik Tasarım Giles Calver, What is Packaging Design, Rotovision, Switzerland 2004 50 trade Secrets Great Design Packaging, Quintet Publishing, London 2002 Dave Saunders, 20th Century Advertising, Cartlton Books London, 1999 Yuji Tokuda, Advertising Graphics with Impact Adrian Mackay, Tha practice advertising, Elsevier Butterworth-Heinemann England 2005 Charlotte-Peter Fiell, Graphic Design for the 21st Century, Taschen, Italy 2003 Joan Gibbons, Art and Advertising, I.B.Tauris, London 2005 Lazar Dizamic, No Copy Advertising, Rotovision , Switzerland 2001 A Matter Of Design It is a matter of Identity, Index Book, Barcelona 2004

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Ambalajın işlevleri. Ambalaj ve materyal. Eşyada düz anlam ve yan anlam boyutları. Ürünü ve markayı konumlandırma. Ambalaj analizleri. Tasarımında problem saptanan bir ambalaj yeniden ambalaj tasarımı.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 4 52
6 Uygulama/Pratik 4 4 16
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 4 4
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 4 4

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Ambalajlama, ambalajın fonksiyonları hakkında bilgilendirmeler Araştırma, inceleme
2 Ambalaj tasarımında tarihsel perspektif Araştırma, inceleme
3 Pazarlamada ambalajın yeri, bir satış aracı olarak ambalaj Araştırma, inceleme
4 Pazarlamada global ve glokal kavramları Araştırma, inceleme
5 Marka kimliği yaratma, ürünü konumlandırma, farklılaştırmayla ilgili çözümlemeler Araştırma, inceleme
6 Çözümleme çalışmalarına devam edilmesi ve eleştirel yaklaşımlar geliştirilmesi Araştırma, inceleme
7 Kullanılmakta olan bir ambalaj üzerinden problem saptamaları Araştırma, inceleme
8 Görüntüleme ve baskı teknolojileri ile yeni sistemlerinin doğuşu Araştırma, inceleme
9 Ara Sınav
10 Belirlenen problem üzerinde çözüm önerileri geliştirilmesi Araştırma, inceleme
11 Tasarımların değerlendirilmesi Araştırma, inceleme
12 Dinamiklerinin öğrenciler tarafından belirleneceği özgün bir proje hazırlanması Araştırma, inceleme
13 Projelerin sonuçlandırılması Araştırma, inceleme
14 Genel değerlendirme Araştırma, inceleme

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1526412 Ambalaj tasarımında form- fonksiyon ilişkisinin önemini anlar.
2 1526413 Tasarımda, ürün, alıcı, işveren arakesitinde yaratıcı çözümler üretebilir.
3 1526414 Ürün satışını etkileyecek tasarım uygulamaları geliştirebilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 77027 Çağdaş teknolojinin kullanımı ile işlevsel üretim ilkelerine dayanan eğitim-öğretim sonucunda yaratıcılıkları, estetik algı düzeyleri vb. gelişerek alanlarında gerekli donanım ve bilgi birikimine sahip yetkin birer sanatçı/tasarımcı olabilirler.
2 77028 Görsel sanatlarla ilgili disiplinler hakkında bilgi sahibi olurlar, Görsel İletişim Tasarımı hakkında detaylı bilgi birikimi edinerek sanatsal/tasarımsal sorunları tanımlayabilirler ve çözümleyebilirler.
3 77029 Tarihsel, kültürel ve yapısal bağlantılar ekseninde farklı sanat disiplinlerine ait ürünleri çözümleyebilirler.
4 77030 Görsel İletişim Tasarımı alanına özgü terminolojiyi, araç-gereç, teknik ve yöntemleri kullanabilirler, yaratma süreçlerini ve ürünleri tanımlayabilirler.
5 77031 Aldıkları eğitimle sanatçı/tasarımcı kimliği kazanarak alanlarıyla ilgili çalışmalar yapabilirler, formasyon eğitimi almaları durumunda öğrencilerin yaşlarına, hazır bulunuşluk düzeyleri ve yeteneklerine göre uygun teknik, yöntem ve stratejileri kullanabilir ve sanat eğitimcisi olarak da çalışabilirler.
6 77034 Plastik elemanlar, grafik unsurlar veya tasarım kuramları ile ilintisinde temel sanat ve tasarım yeterlikleri elde ederler
7 77032 Bireysel ve grup ihtiyaçlarına duyarlı, etkili iletişim kurabilecek ve dönütleri doğru değerlendirebilecek nitelikli sanatçı/tasarımcılar olarak kendilerini etkili biçimde gerçekleştirebilirler
8 77036 Resim sanatında kurgusal yenilikler, buluşlar, keşifler ve alternatif betimleme olanaklarına gerekçe geliştirirler
9 77033 Sanatsal/tasarımsal eleştiri yapabilirler ve probleme dayalı çözümleri amaçlanan durumlar için doğru bir şekilde uygun ölçütler kullanarak üretebilirler.
10 77037 Sanatsal sunum olanakları ve dekoratif tasarımları resim sanatının insanlarla temasına imkan tanıyabilecek nitelik ve değerde tasarlayabilirler
11 77038 Resim alan disiplini geliştirmede teknik, anlayış, kavrayış ve ifade yeterliklerinin önemine katkı sunabilecek sanatsal pratikleri tahlil ederek, geleneksel ve çağdaş resim atelye uygulamalarında standartları kavrayarak pekiştirirler
12 77040 Sanatsal anlatım ve görselleştirme teknolojileri ve türleri arasında yeterlikleri birlikte kullanabilirler
13 77035 Sanatın ve dolayısıyla resim sanatının sosyolojik, ontolojik, psikolojik ve felsefi kapsamlar dahilindeki temsil, tasarım ve uzlaşıma dönük etkileşimlerini deneyimleyebilirler
14 77039 Geleneksel ve çağdaş estetik kuramlar ve türler hakkında bilgi sahibi olurlar

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Öğrenme Çıktısı
1 4
2 5
3 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek